PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 97 | nr 153 | 31--44
Tytuł artykułu

Budżetowanie kosztów pracy jako narzędzie controllingu personalnego

Autorzy
Warianty tytułu
Labour Cost Budgeting as a Tool of Personal Controlling
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie specjaliści zarządzania zasobami ludzkimi zyskali miano partnera biznesowego. Rola ta wymaga jednak dobrej znajomości jednostki, by móc nie tylko współtworzyć strategiczne rozwiązania dla pracowników, ale i współuczestniczyć w optymalizacji kosztów pracy. Jedną z możliwości w tym zakresie jest wykorzystanie controllingu personalnego, czyli zaadaptowanego dla funkcji personalnej controllingu. Artykuł dotyczy interdyscyplinarnej i złożonej problematyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie budżetowania kosztów pracy (inaczej to koszty personalne) w kontekście controllingu personalnego, poprzez ukazanie jego istoty oraz kosztów pracy, a także określenie relacji między komórką zajmującą się controllingiem personalnym a komórką zarządzania zasobami ludzkimi. Wnioski wyciągnięte na podstawie krytycznego przeglądu literatury są próbą oceny przydatności budżetowania kosztów personalnych w zarządzaniu oraz zbierają wiedzę na temat budżetowania kosztów pracy. Artykuł może być wskazówką dla badaczy, praktyków oraz dla studentów kierunków ekonomicznych. Zdaniem autorki, budżetowanie kosztów personalnych może mieć kluczowe znaczenie w ich kontrolowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary human resource management specialists have the status of business partners. This role requires sufficient knowledge of the organisation, necessary for the specialists to contribute to the development of strategic solutions and cost optimization through, for instance, personal controlling, i.e. controlling adapted to handle the HRM function. The personnel controlling concept comes with a variety of tools, one of which is the labour cost budgeting. This interdisciplinary article presents the complex matter of human resource management in the context of personnel controlling. In particular, it provides an insight into the nature of personnel controlling and labour costs, and describes how personnel controlling units and HRM units are related to each other. Based on a critical review of the literature (mainly international), the article integrates the knowledge of personnel cost budgeting and attempts to evaluate its usefulness for management purposes. Its conclusions can be used as reference by researchers and practitioners (mainly heads of the personnel function and personnel controlling), as well as by economics students. In the author's opinion, personnel cost budgeting can be a key tool allowing an organisation to control these costs and consequently improving the effectiveness of organisational management. (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
31--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • Antoszak P., Glińska P.J. (2014), Controlling personalny jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Activ Med, "Zeszyty Naukowe WSG", 22, seria: Ekonomia, 6, s. 15-30.
 • Bernais J., Ingram J. (2005), Controlling personalny i koszty pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • Bucior G., Zackiewicz B. (2006), Wykorzystanie budżetowania do redukcji kosztów produkcji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 1101, s. 81-87.
 • Coenenberg A.G. (2004), Strategisches Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
 • Dittrich J. (2009), HR Balanced Scorecard und HR Performance Management, GRIN Verlag, München, http://www.grin.com/de/e-book/137959/hr-balanced-scorecard-und-hr-performance-management (dostęp 10.12.2017).
 • Dlugošová I. (2013), Control and controlling in the system of personal management in the industrial plant, http://metal2012.tanger.cz/files/proceedings/12/reports/1866.pdf (dostęp 10.12.2017).
 • Foremna-Pilarska M. (2017), Controlling personalny - problemy badawcze, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 20 (471), s. 145-153, DOI: 10.15611/pn.2017.471.13.
 • Fumańska-Maruszak A. (2008), Koszty pracy a zatrudnienie - współczesne koncepcje a rzeczywistość, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
 • Gmür M., Peterhoff D. (2005), Überblick Über das Personalcontrolling, [w:] U. Schäffer, J. Weber (Hrsg.), Bereichscontrolling: Funktionsspezifische Anwendungsfelder. Methoden und Instrumente, Diplomica Verlag, Stuttgart, s. 235-258.
 • Heigl A. (1989), Controlling - Interne Revision, Fischer Verlag, Stuttgart.
 • Hofman M. (2011), Controlling kapitału intelektualnego - koncepcja rozwiązania, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 23, s. 81-89.
 • Horváth P. (2002), Controlling, Vahlen Verlag, München.
 • Janczyk-Strzała E. (2013), O potrzebie stosowania controlling personalnego w uczelni niepublicznej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", 51, s. 285-292.
 • Kaplan R., Norton D.P. (2001), Balanced Scorecard, Wydawnictwo CIM, Warszawa.
 • Klempien D. (2017), Personal-Controlling, https://www.controllingportal.de/Fachinfo/Funktional/Personal-Controlling.html (dostęp 10.12.2017).
 • Kowalczyk M. (2015), Mierniki controllingu personalnego w jednostkach samorządu terytorialnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu", 8 (399), s. 287-294, DOI: 10.15611/pn.2015.399.27.
 • Kowalska S. (2015), Koszty pracy w strukturze kosztów działalności wybranej spółki X, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", 3, s. 219-231, DOI: 10.5604/18998658.1173126.
 • Kowalski A., Zyguła A. (2008), Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", 4, s. 119-131.
 • Krajewska A., Krajewski S. (2015), Myths and facts concerning labour cost in Poland, "Olsztyn Economic Journal", 10 (1), s. 19-36.
 • Kuźniarska A., Stuss M. (2016), Rola kierownictwa w controllingu personalnym (wybrane aspekty), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", 23, s. 346-362.
 • Küpper H. U. (1990a), Einbindung in das Unternehmens-Controlling, Personal Führung, 1990, Nr. 1, 522-526, https://epub.ub.uni-muenchen.de/5705/1/5705.pdf (dostęp 10.12.2017).
 • Küpper H.U. (1990b), Personal-controlling aus der Sicht des Controllers-Entwicklungschancen?, [w:] K.F. Ackermann, H. Scholz (Hrsg.), Personalmanagement für die 90er Jahre. Neue Entwicklungen. Neues Denken. Neue Strategien, Poeschel Verlag, Stuttgart, https://epub.ub.uni-muenchen.de/4868/1/4868.pdf (dostęp 10.12.2017).
 • Küpper H.U. (1991), Übersicht und Entwicklungstendenzen im Controlling, "Rechnungswesen und EDV", 2. Saarbrücker Arbeitstagung Physica-Verlag, Heidelberg, https://epub.ub.uni-muenchen.de/4892/1/4892.pdf (dostęp 10.12.2017).
 • Laskowska J. (2011), Personal controlling as a management tool for library staff in the example of selected Polish libraries, "Library Management", 32 (6/7), s. 457-468, DOI: 10.1108/01435121111158592.
 • Nowak M. (2004), Controlling personalny w planowaniu zasobów ludzkich, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", 1019, s. 108-114.
 • Nowak M. (2007), Analiza ryzyka kadrowego w controllingu personalnym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1175, s. 264-271.
 • Nowak M. (2008a), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Nowak M. (2008b), Problemy budżetowania kosztów zasobów ludzkich, "Problemy Zarządzania", 3 (21), s. 154-162.
 • Olech S. (2009), Controlling personalny - przesłanki efektywnego wdrożenia, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 9, http://www.controllingirachunkowosc.pl/controlling/controlling-personalny-przeslanki-efektywnego-wdrozenia (dostęp: 10.12.2018).
 • Ossowski M. (2008), Ograniczenia systemu budżetowania, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2, s. 93-103.
 • Paździor A., Paździor M. (2016), Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 4 (82, cz. 1), s. 367-374, DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-31.
 • Pocztowski A. (1994), Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 8, s. 5-9.
 • Preißler P.R. (1999), Controlling. Lehrbuch und Intensivkurs, Oldenburg Verlag, Wien.
 • Preißner A. (2005), Praxiswissen Controlling, Grundlagen - Werkzeuge - Anwendungen, Carl Hanser Verlag, München [Leserprobe], http://files.hanser.de/Files/Article/ARTK_LPR_9783446417120_0001.pdf (dostęp 10.12.2017).
 • Rubik J. (2015), Zarządzanie kosztami pracy a wymogi CSR, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 398, s. 411-419, DOI: 10.15611/pn.2015.398.39.
 • Schweitzer M., Friedl B. (1992), Beitrag zu einer umfassenden Controlling-Konzeption, [w:] K. Spremann (Hrsg.), Controlling: Grundlagen, Informationssysteme, Anwendungen, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Sekuła Z. (1999), Controlling personalny, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Sikorski A. (2001), Controlling personalny, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2, s. 49-58. Sobańska I., Szychta A., Świderska G.K., Kabalski P. (2010), Rachunkowość zarządcza a controlling. Stanowisko Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, "Rachunkowość", 3.
 • Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, Dom Organizatora, Toruń. Soósová V. (2011), Implementation of human resource controlling in small and medium-sized enterprises, "Human Resources Management & Ergonomics", V (2), s. 94-103.
 • Spoz A. (2017), Koszty pracy - spojrzenie na problematykę z mikro- i makroperspektywy, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania", 1, s. 41-55, DOI 10.18290/reiz.2017.9(45).1-3.
 • Sztorc M. (2008), Modyfikacja systemu motywacyjnego jako źródło informacji dla controllingu personalnego na przykładzie hotelu, "Współczesna Ekonomia", 3, s. 119-131.
 • Szychta A., Dobroszek J. (2017), Postrzeganie controllingu w środowisku naukowym rachunkowości w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 20 (471), s. 365-378, DOI 10.15611/pn.2017.471.34.
 • Tyrała P., Stępniewski B. (2003), Controlling - nowoczesną metodą zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Ulrich D. (1997), Human Resource Champions. The next agenda for adding value and delivering results, Harvard Business Review Press, Boston, Mass.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, z późn. zm.
 • Vollmuth H. (1995), Controlling. Instrumenty od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Wagoner J. (2012), Personal Budgeting: What Are We Trying to Do?, "Journal of Financial Service Professionals", 66 (1), s. 10-12.
 • Wiktor J.W. (1991), Koszty pracy w przedsiębiorstwie. Studia i materiały, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa.
 • Zadros K. (2012), Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, "Management", 16 (1), s. 560-573.
 • Zając P. (2006), Controlling personalny w zarządzaniu kapitałem ludzkim, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 4, s. 199-217.
 • Zámečník R., Zeman V. (2007), The personnel controlling instrumentaria, "Human Resources Management & Ergonomics", 2, https://frcatel.fri.uniza.sk/hrme/files/2007/2007_2_10.pdf, (dostęp 10.12.2017).
 • Zünd A. (1978), Begriffsinhalte Controlling - Controller, [w:] J. Risak, A. Deyhle (Hrsg.), Handbuch Revision, Controlling, Consulting, Verlag Moderne Industrie, München.
 • https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/156,pojecie.html (dostęp 10.12.2017).
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19, http://polanskiaudyt.pl/wp-content/uploads/2012/11/MSR-19- wiadczenia-pracownicze.pdf (dostęp 10.12.2017).
 • Płace i koszty pracy (2017), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_la-bour_costs/pl (dostęp 10.12.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515786

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.