PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 97 | nr 153 | 57--75
Tytuł artykułu

Wpływ MSSF 16 na sytuację finansową i majątkową wybranych spółek z indeksu WIG30

Warianty tytułu
The Impact of IFRS 16 on the Financial Position of Selected Companies from the WIG30 Index
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest ocena wpływu zmian w zakresie raportowania leasingu zgodnie z MSSF 16 na sytuację finansową i majątkową wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dla jego realizacji wykorzystano metody badawcze o charakterze jakościowym: analizę naukowej literatury przedmiotu oraz analizę międzynarodowych standardów sprawozdawczości dotyczących raportowania leasingu. W części empirycznej przeprowadzono badanie pilotażowe, którego celem była symulacja wpływu kapitalizacji leasingu operacyjnego na wybrane elementy bilansu oraz zmiany rentowności i zadłużenia czterech spółek notowanych na GPW w Warszawie. Wyniki badania wykazują wzrost wartości aktywów i zobowiązań, spadek wyniku finansowego, a także wzrost wskaźników rentowności i zadłużenia. Największe zmiany dotyczyły wskaźnika zadłużenia kapitału własnego oraz zadłużenia aktywów, co potwierdza, że stosowanie MSSF 16 uwidoczni zadłużenie przedsiębiorstw, zwiększając tym samym wiedzę inwestorów na temat rzeczywistego ryzyka, którym spółka jest obarczona. Walorem artykułu jest oryginalność przeprowadzonych badań pilotażowych. Według wiedzy autorów są to pierwsze w Polsce praktyczne pomiary wpływu kapitalizacji leasingu operacyjnego na zmianę rentowności i zadłużenia raportujących podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to analyze the impact of changes in accounting for leases, defined in IFRS 16, on the financial situation of selected Polish entities listed on the Warsaw Stock Exchange. The following qualitative research methods were used to accomplish the goal: analysis of the literature of the subject and analysis of international reporting standards regarding accounting for leases. In the empirical part of the article, a simulation was carried out. It analyzed the impact of capitalization of operating lease on the selected parts of the balance sheet and changes in profitability of four entities listed on the Warsaw Stock Exchange. The results of empirical research indicate an increase in the value of assets and liabilities, a decline in the financial results, and an increase in profitability and debt ratios. The largest changes pertained to the equity and asset debt ratio, which confirms that the application of IFRS 16 will show corporate indebtedness, thus increasing investors' knowledge of the actual risk with which the company is burdened. The main value of this article is the originality of the pilot study carried out. To the best of the authors' knowledge, these are the first practical measurements of the impact of capitalization of operating lease on the changes in profitability and indebtedness of the reporting entities. (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
57--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Verifone European Shared Services Sp. z o.o.
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Beattie V., Edwards K., Goodacre A. (1998), The impact of constructive operating lease capitalization on key accounting ratios, "Accounting and Business Research", 28 (4), s. 233-254, DOI: 10.1080/ 00014788. 1998.9728913.
 • Branswijck D., Longueville S., Everaert P. (2011), The financial impact of the proposed amendments to IAS 17: Evidence from Belgium and The Netherlands, "Accounting and Management Information Systems", 10, (2), s. 275-294, ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ami/articles/10_2_8.pdf (dostęp 08.01.2018).
 • Fülbier R.U., Silva J.L., Pferdehirt M.H. (2008), Impact of Lease Capitalization on Financial Ratios of Listed German Companies, "Schmalenbach Business Review", 60, s. 122-144, https://poseidon01. ssrn.com/delivery.php?ID=986119103022072109080009069098006022008023030035091056091117028064005026078127069117026035013044039111007012097030094009001030007007000016092109003030079003093076005049049114064119086105078095106019000089003094031070098117090022012083029094087005090&EXT=pdf (dostęp 10.01.2018).
 • Goodacre A. (2003), Operating lease finance in the UK retail sector, "The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research", 13 (1), s. 99-125, DOI: 10.1080/0959396032000065373.
 • Hońko S. (2016), Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 "Leasing" na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 80 (2), s, 41-51, DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-05.
 • Imhoff E., Lipe R., Wright D. (1991), Operating Leases: Impact of Constructive Capitalization, "Accounting Horizons", 5 (1), s. 51-63, https://search.proquest.com/openview/84920dcdb6db4af52dfe82d6d446a57e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=3330 (dostęp 08.01.2018).
 • Öztürk M., Sercemeli M. (2016), Impact of New Standard "IFRS 16 Leases" on Statement of Financial Position and Key Ratios: A Case Study on an Airline Company in Turkey, "Business and Economics Research Journal", 7 (4), s. 143-157, DOI: 10.20409/berj.2016422344
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1986 z dnia 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16.
 • White E. (2015), Global leasing report, White Clark Group, http://www.whiteclarkegroup.com/downloads/353/wcg_global_leasing_report_2015_public_final.pdf (dostęp 11.04.2017).
 • Wong K., Joshi M. (2015), The Impact of Lease Capitalisation on Financial Statements and Key Ratios: Evidence from Australia, "Australasian Accounting, Business and Finance Journal", 9 (3), s. 27-44, DOI: 10.14453/aabfj.v9i3.3, http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1595&context=aabfj, (dostęp 10.01.2018).
 • IFRS Foundation (2016), Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases, https://www.slideshare.net/sazzad 128/basis-for-conclusions-international-financial-reporting-standard-january-2016-ifrs-16-leases (dostęp 08.01.2018).
 • IFRS Foundation (2016), IFRS 16 "Leases": Effect Analysis, http://www.ifrs.org/-/media/project/lea-ses/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf (dostęp 08.01.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515794

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.