PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 1 | 197--215
Tytuł artykułu

Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure in Polish Organisations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinanty ujawniania informacji o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przez organizacje w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Dotychczasowe badania sugerują, że organizacje mają skłonność do selektywnego ujawniania pozafinansowych informacji. Może to wynikać z charakteru danej organizacji, ogólnych i wewnętrznych czynników kontekstualnych. Dodatkowo wskazuje się na możliwą zależność pomiędzy raportowaniem danych pozafinansowych a krajem, w którym organizacja ma siedzibę.
Cel badań. W związku z powyższym głównym celem niniejszego opracowania jest sprawdzenie, czy wybrane zmienne: wielkość organizacji, fakt funkcjonowania na rynkach międzynarodowych oraz wyniki finansowe, wpływają na szczegółowość udostępnianych danych pozafinansowych.
Metodologia. W tym celu zrealizowano badanie CATI ze 102 przedsiębiorstwami notowanymi na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozyskane dane zostały poddane analizie z wykorzystaniem współczynnika kontyngencji V Cramera.
Kluczowe wnioski. Przeprowadzone badania oraz analiza pokazały, że w większości analizowanych przypadków nie można wskazać statystycznie istotnych zależności. Statystycznie istotne związki zostały zdiagnozowane pomiędzy m.in. wielkością organizacji a ujawnianiem wewnętrznym interesariuszom informacji społecznych i związanych z pracownikami, pomiędzy faktem funkcjonowania na rynkach międzynarodowych a ujawnianiem zewnętrznym interesariuszom informacji społecznych i związanych z pracownikami oraz pomiędzy wynikami finansowymi organizacji a ujawnianiem interesariuszom zewnętrznym informacji w trzech analizowanych obszarach. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Studies suggest, that organisations tend to a selective disclosure of non-financial information, which may depend on the organisations characteristics, general and internal contextual factors. Furthermore it is believed that CSR disclosure is country-variant.
Research aims. Therefore the main goal of this paper is to verify, whether selected variables: the size of the company, the issue of operating on foreign markets and financial performance influence the detail of disclosed non-financial information.
Methodology. For this purpose CATI research with 102 companies listed on the Warsaw Stock Exchange has been conducted. The obtained results have been analysed using V Cramer contingency measure.
Key findings. The conducted research and analysis have shown that in most cases a statistically significant correlation between the analysed variables could not been determined. A statistically important correlation has been determined between i.e. the size of the company and the disclosure of social and employee related information towards internal stakeholders, between operating on foreign markets and the disclosure of social and employee related information towards external stakeholders and between financial performance and disclosure towards external stakeholders in regards to three dimensions. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
197--215
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Opole University of Technology
 • Opole University of Technology
 • Opole University of Technology
Bibliografia
 • Adams, C.A. (2002). Internal organisational factors influencing corporate social and ethical reporting: Beyond current theorising. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(2), 223-250. doi:10.1108/09513570210418905.
 • Ali, W., Frynas, J.G. & Mahmood, Z. (2017). Determinants of corporate social responsibility (CSR) disclosure in developed and developing countries: A literature review. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 24(4), 273-294. doi:10.1002/csr.1410.
 • Bewley, K. & Li, Y. (2000). Disclosure of environmental information by Canadian manufacturing companies: A voluntary disclosure perspective. In: Advances in Environmental Accounting and Management (Vol. 1, pp. 201-226).
 • Borys, T. (2015). Zrównoważony rozwój organizacji - co chcemy lub powinniśmy równoważyć? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 376, 13-24. doi:10.15611/pn.2015.376.01.
 • Borys, T. & Czaja, S. (2009). Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych. In: D. Kiełczewski (ed.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju (pp. 51-75). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 • Bouten, L., Everaert, P., Van Liedekerke, L., De Moor, L. & Christiaens, J. (2011). Corporate social responsibility reporting: A comprehensive picture? Accounting Forum, 35(3), 187-204. doi:10.1016/j.accfor.2011.06.007.
 • Brammer, S. & Pavelin, S. (2008). Factors influencing the quality of corporate environmental disclosure. Business Strategy and the Environment, 17(2), 120-136. doi:10.1002/bse.506.
 • Campbell, J.L. (2007). Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility. Academy of Management Review, 32(3), 946-967.
 • Clarkson, P.M., Li, Y., Richardson, G.D. & Vasvari, F.P. (2008). Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: An empirical analysis. Accounting Organizations and Society, 33(4-5), 303-327. doi:10.1016/j.aos.2007.05.003.
 • Cormier, D., Magnan, M. & Van Velthoven, B. (2005). Environmental disclosure quality in large German companies: Economic incentives, public pressures or institutional conditions? European Accounting Review, 14(1), 3-39. doi: 10.1080/0963818042000339617.
 • Dienes, D., Sassen, R. & Fischer, J. (2016). What are the drivers of sustainability reporting? A systematic review. Sustainability Accounting Management and Policy Journal, 7(2), 154-189. doi:10.1108/sampj-08-2014-0050.
 • European Commission (2014). Directive 2014/95/EU of the European Parliament and the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups. ABlEU L, 330, 1-9.
 • Fifka, M.S. (2013). Corporate Responsibility Reporting and its Determinants in Comparative Perspective - a Review of the Empirical Literature and a Meta-analysis. Business Strategy and the Environment, 22(1), 1-35. doi:10.1002/bse.729.
 • Freedman, M. & Jaggi, B. (2011). Global warming disclosures: Impact of Kyoto Protocol across countries. Journal of International Financial Management & Accounting, 22(1), 46-90. doi:10.1111/j.1467-646X.2010.01045.x.
 • Gallego-Alvarez, I., Rodriguez-Dominguez, L. & Garcia-Sanchez, I.M. (2011). Study of some explanatory factors in the opportunities arising from climate change. Journal of Cleaner Production, 19(9-10), 912-926. doi:10.1016/j.jclepro.2011.02.012.
 • Garcia-Sanchez, I.M., Cuadrado-Ballesteros, B. & Frias-Aceituno, J.V. (2016). Impact of the institutional macro context on the voluntary disclosure of CSR information. Long Range Planning, 49(1), 15-35. doi:10.1016/j.lrp.2015.02.004.
 • Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting. A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 8(2), 47-77. doi:10.1108/09513579510146996.
 • Hawrysz, L. (2016a). Environmental Aspects of CSR Reporting in Polish Chemistry Sector Enterprices Listed on the Warsaw Stock Exchange. Paper presented at the Ecology, Economics, Education and Legislation Conference Proceedings, Sgem 2016, Vol. III, Sofia.
 • Hawrysz, L. (2016b). Social aspects of CSR reporting in Polish banks listed on the Warsaw Stock Exchange. In: Sgem 2016, Bk 2: Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism Conference Proceedings (Vol. IV, pp. 587-594). Sofia: Stef92 Technology Ltd.
 • Hawrysz, L. (2017). Przygotowanie spółek giełdowych do ujawniania informacji pozafinansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 470, 40-51. doi:10.15611/pn.2017.470.04.
 • Hawrysz, L. & Maj, J. (2017). Identification of Stakeholders of Public Interest Organisations. Sustainability, 9(9), 13. doi:10.3390/su9091609.
 • Hąbek, P. (2017). CSR Reporting practices in visegrad group countries and the quality of disclosure. Sustainability, 9(12), 2322.
 • Jackson, G. & Apostolakou, A. (2010). Corporate social responsibility in Western Europe: An institutional mirror or substitute? Journal of Business Ethics, 94(3), 371-394. doi:10.1007/s10551-009-0269-8.
 • Khanna, T., Palepu, K.G. & Srinivasan, S. (2004). Disclosure practices of foreign companies interacting with US markets. Journal of Accounting Research, 42(2), 475-508. doi:10.1111/j.1475-679X.2004.00146.x.
 • Kleinfeld, A. & Martens, A. (2014). Transparenz: Berichterstattung über Nachhaltigkeitsleistungen. In: T. Schulz & S. Bergius (eds.), CSR und Finance: Beitrag und Rolle des CFO für eine Nachhaltige Unternehmensführung (pp. 219-235). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
 • Knudsen, J.S., Moon, J. & Slager, R. (2015). Government policies for corporate social responsibility in Europe: A comparative analysis of institutionalisation. Policy and Politics, 43(1), 81-99. doi:10.1332/030557312x656016.
 • Kozlowski, A., Searcy, C., & Bardecki, M. (2015). Corporate sustainability reporting in the apparel industry: An analysis of indicators disclosed. International Journal of Productivity and Performance Management, 64(3), 377-397. doi:10.1108/ijppm-10-2014-0152.
 • Krasodomska, J. (2015). CSR disclosures in the banking industry: Empirical evidence from Poland. Social Responsibility Journal, 11(3), 406-423. doi:10.1108/SRJ-02-2013-0019.
 • Maj, J. (2017). Diversity and corporate social responsibility reporting in enterprises from the energy industry listed on the Warsaw Stock Exchange. Paper presented at the International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM.
 • Martinez-Ferrero, J. & Garcia-Sanchez, I.M. (2017). Coercive, normative and mimetic isomorphism as determinants of the voluntary assurance of sustainability reports. International Business Review, 26(1), 102-118. doi:10.1016/j.ibusrev.2016.05.009.
 • Matten, D. & Moon, J. (2008). "Implicit" and "explicit" CSR: A conceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility. Academy of Management Review, 33(2), 404-424. doi:10.5465/amr.2008.31193458.
 • Moura-Leite, R.C. & Padgett, R.C. (2011). Historical background of corporate social responsibility. Social Responsibility Journal, 7(4), 528-539. doi:10.1108/1747111111117511.
 • Nikolaeva, R. & Bicho, M. (2011). The role of institutional and reputational factors in the voluntary adoption of corporate social responsibility reporting standards. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(1), 136-157. doi:10.1007/s11747-010-0214-5.
 • O'Donovan, G. (2002). Environmental disclosures in the annual report: Extending the applicability and predictive power of legitimacy theory. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(3), 344-371. doi:10.1108/09513570210435870.
 • Ortas, E., Gallego-Alvarez, I., & Etxeberria, I.A. (2015). Financial factors influencing the quality of corporate social responsibility and environmental management disclosure: A quantile regression approach. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 22(6), 362-380. doi:10.1002/csr.1351.
 • Reverte, C. (2009). Determinants of corporate social responsibility disclosure ratings by Spanish listed firms. Journal of Business Ethics, 88(2), 351-366. doi:10.1007/s10551-008-9968-9.
 • Skrzypek, E. (2015). Społeczna odpowiedzialność - standardy i raportowanie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 378, 206-217. doi:10.15611/pn.2015.378.16.
 • Sridhar, K. (2012). Is the Triple Bottom Line a restrictive framework for non-financial reporting? Asian Journal of Business Ethics, 1(2), 89-121. doi:10.1007/s13520-011-0010-4.
 • Williamson, D. & Lynch-Wood, G. (2008). Social and environmental reporting in UK company law and the issue of legitimacy. Corporate Governance, 8(2), 128-140. doi:10.1108/14720700810863760.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515844

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.