PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 1 | 217--232
Tytuł artykułu

Coopetition in the Operating of the Trade Fairs Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Koopetycja w funkcjonowaniu rynku wystawienniczego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Polscy organizatorzy targów cały czas poszukują nowych metod optymalizacji osiąganych rezultatów i bardziej efektywnych metod rozwoju. Koopetycja jako strategia zarządzania jest wykorzystywana w wielu dziedzinach gospodarki. Stosujące ją podmioty osiągają lepsze wyniki finansowe i są w stanie bardziej elastycznie reagować na zmiany rynkowe. Dlatego zasadne staje się dziś pytanie, czy możliwe jest zastosowanie strategii koopetycji na polskim rynku wystawienniczym.
Cel pracy. Celem artykułu jest ocena zasadności stosowania strategii koopetycji na rynku wystawienniczym w Polsce i wyodrębnienie potencjalnych obszarów współpracy między organizatorami targów w ramach tej strategii.
Metodologia. Badania miały formę studium przypadku wybranych organizatorów targów, w ramach których analizowano informacje zawarte na stronach internetowych wybranych podmiotów i w innych wtórnych źródłach informacji na temat ich rynkowej aktywności.
Kluczowe wnioski. W procesie badawczym wyodrębniono grupę kluczowych organizatorów targów gospodarczych na polskim rynku wystawienniczym. Stwierdzono, że istnieją potencjalne obszary koopetycji na rynku wystawienniczym i zasadne jest szukanie okazji do współpracy ze sobą przez wymienione podmioty gospodarcze. Zastosowanie strategii koopetycji powinno pomóc organizatorom targów zwrócić uwagę na trendy, które pojawiają się na rynku wystawienniczym, i dać możliwość wcześniejszego przystosowania się do nich uczestnikom tego rynku. To da im również szansę na zwiększenie przewagi konkurencyjnej poza ramami umowy koopetycyjnej. Analiza rezultatów współpracy organizatorów targów powinna pomóc zidentyfikować działania, których realizacja będzie satysfakcjonująca dla wszystkich partnerów umowy w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Polish trade fairs organizers are looking for new methods to optimize achieved results and more effective methods of development. Coopetition as a management strategy is used in many areas of the economy. Enterprises applying this strategy achieve better financial performance, and are able to more flexibly respond to market changes. Therefore, the question whether it is possible to apply the coopetition strategy on the Polish exhibition market becomes appropriate today.
Research aims. The aim of this paper is to assess the legitimacy of applying the coopetition strategy on the trade fairs market in Poland and to identify potential areas of cooperation between the trade fairs organizers as part of this strategy.
Methodology. The research took the form of a case study of selected trade fairs organizers, during which analyses the content posted about them on the Internet and other secondary information about their activities.
Key findings. In the research process the group of the trade fairs organizers performing a vital role on the Polish exhibition market was extracted. It was found that there are potential areas of coopetition on the trade fairs market and it is reasonable for organizers of trade fairs to look for opportunities to cooperate with one another. Coopetition should help pay attention to trends that appear on the trade fairs market and allow early adaptation to them. This will give the organizers the chance to increase the competitive advantage of companies outside the agreement. Analysis results of cooperation between organizers of trade fairs should help identify activities that will be satisfactory for all partners of the agreement. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
217--232
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Bathelt, H., Golfetto, F., & Rinallo, D. (2014). Trade Shows in the Globalizing Knowledge Economy. Oxford: Oxford University Press.
 • Bengtsson, M., Eriksson, J. & Wincent, J. (2010). Co-opetition dynamics - an outline for further inquiry. Competitiveness Review, 20(2), 194-214.
 • Bengtsson, M. & Kock, S. (1999). Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks. Journal of Business & Industrial Marketing, 14(3), 178-194.
 • Blythe, J. (1999). Visitor and exhibitor expectations and outcomes at trade exhibitions. Marketing Intelligence & Planning, 17, 100-110.
 • Brandenburger, A.M. & Nalebuff, B.J. (1995). The right game: Use game theory to shape strategy. Harvard Business Review, 73(4), 57-71.
 • Costa, E.A., Bottura, C.P., Boaventura, J.M.G. & Fischmann, A.A. (2009). The game to play: Expanding the co-opetition proposal through the strategic games matrix. International Journal of Conflict Management, 20(2), 132-157. Retrieved from: http://www-1emeraldinsight-1com-1000028jl0b1b.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdfplus/10.1108/10444060910949603 (access: 10.01.2018).
 • Cygler, J. (2007). Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami. Organizacja i Kierowanie, 2(128), 61-77.
 • Cygler, J. (2010). Co-opetition in network relations between businesses. Organization and Management, 59-71.
 • Czakon, W. (2013). Strategia koopetycji w rozwoju organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 1147(52), 127-134.
 • Czakon, W., Mucha-Kuś, K. & Rogalski, M. (2014). Coopetition research landscape - A systematic literature review 1997-2010. Journal of Economics & Management, 17, 121-150.
 • Geigenmüller, A. & Bettis-Outland, H. (2012). Brand equity in B2B services and consequences for the trade show industry. Journal of Business & Industrial Marketing, 27(6), 428-435. Retrieved from: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/08858621211251433 (access: 10.01.2018).
 • http://polfair.pl/files/201604021122372013_Influence_of_The__Exhibition_Industry..._CEG_-_translated_by_Marcin_Domiter.pdf (access: 10.01.2018).
 • http://polfair.pl/files/20171903105539Raport_PIPT_Targi_w_Polsce_2016-e-final.pdf (access: 10.01.2018).
 • http://polfair.pl/wyroznienia/targi-z-rekomendacja-pipt (access: 15.01.2018).
 • http://www.uwm.edu.pl/egazeta/koopetycja-wspolczesna-forma-wspolpracy (access: 10.01.2018).
 • Kirchgeorg, M., Jung, K., & Klante, O. (2010). The future of trade shows: Insights from a scenario analysis. Journal of Business & Industrial Marketing, 25(4), 301-312. Retrieved from: http://doi.org/10.1108/08858621011038261 (access: 12.01.2018).
 • Kirchgeorg, M., Springer, C. & Kästner, E. (2009). Objectives for successfully participating in trade shows. Journal of Business & Industrial Marketing, 25(1), 63-72. Retrieved from: http://doi.org/10.1108/08858621011009164 (access: 10.01.2018).
 • Koszel, M. (2014). Koopetycja - strategia relacyjna wewnątrz obszarów metropolitalnych, 2(11272). Retrieved from: http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie numery/Rok 2014/06_koszel.pdf (access: 15.01.2018).
 • Li, L.Y. (2006). Relationship learning at trade shows: Its antecedents and consequences. Industrial Marketing Management, 35, 166-177.
 • Loebecke, C., Van Fenema, P. & Powell, P. (1999). Co-opetition and knowledge transfer. Database for Advances in Information Systems, 30(2), 14-25.
 • Margani, P. & Adawiyah, W.R. (2016). Co-opetition to promote growth of batik small and medium enterprises. International Journal of Business and Society, 17(3), 401-412.
 • Mosad, Z. (2004). Co-opetition: The organisation of the future. Marketing Intelligence & Planning, 22(6/7), 780-789.
 • Proszowska, A. (2015). Targi gospodarcze w przestrzeni miasta i regionu - wybrane przykłady. Marketing i Rynek, 8, 540-547.
 • Romaniuk, K. (2016). Koopetycja jako model biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 421, 508-518. Retrieved from: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32360/Romaniuk_Koopetycja_Jako_Model_Biznesu_2016.pdf (access: 15.01.2018).
 • Rosson, P.J. & Seringhaus, F.H.R. (1995). Visitor and exhibitor interaction at industrial trade fairs. Journal of Business Research, 32(1), 81-90.
 • Szromnik, A. (ed.) (2014). Targi w gospodarce rynkowej. Kraków: edu-Libri.
 • Tafesse, W. (2016). Conceptualization of brand experience in an event marketing context. Journal of Promotion Management, 22(1). Retrieved from: http://doi.org/10.1080/10496491.2015.1107007 (access: 05.01.2018).
 • Tafesse, W. & Skallerud, K. (2015). Towards an exchange view of trade fairs. Journal of Business & Industrial Marketing, 30(7), 795-804. Retrieved from: http://doi.org/10.1108/JBIM-05-2014-0090 (access: 11.01.2018).
 • Tafesse, W. & Skallerud, K. (2017). A systematic review of the trade show marketing literature: 1980-2014. Industrial Marketing Management, 63, 18-30.
 • Waśkowski, Z. (2017). Obszary koopetycji w relacjach partnerskich na rynku sportu. Handel Wewnętrzny, 6(371), 363-371.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2013a). Koopetycja - strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech. The Journal of Management and Finance, 11(4/1), 1-14. Retrieved from: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_1_32.pdf (access: 10.01.2018).
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2013b). Koopetycja a rozwój przedsiębiorstwa w opinii kadry kierowniczej firm High-Tech. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 1147(52), 135-145.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515854

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.