PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 (33) | 23--32
Tytuł artykułu

Who is a Self-Initiated Expatriate? Etymology, Synthesis, Definition

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kim jest SIE (self-initiated expatriate)? Etymologia, synteza, definicja
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Samoinicjowana ekspatriacja jest nowym nurtem w obszarze ekspatriacji, który wyłonił się w ostatnich latach. Wymaga ona zatem głębszego poznania ze względu na rosnące zainteresowanie podmiotów międzynarodowych tą specyficzną grupą pracowników i odmiennością w zarządzaniu nimi. Zainteresowanie tematem SIE zarówno wśród znamienitych uczonych akademickich, przedsiębiorców, jak i decydentów dowodzi, że SIE są cennym zasobem w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi (IHRM). Stanowią wymierną korzyść zarówno dla samej organizacji, jak i dla gospodarek krajów goszczących.(abstrakt oryginalny)
EN
Self-initiated expatriation is a new trend in the area of expatriation that has emerged in recent years. This requires a deeper understanding because of the growing interest of international actors in this specific group of workers and the difference in their management. The interest in the topic of the SIE by both prominent academics, entrepreneurs and decision makers proves that SIEs are a valuable asset in international human resources management (IHRM). They are a measurable advantage for both the organization itself and the economies of the host countries.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wrocław University of Economics, Poland
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Adams B.G., Van de Vijver F.J.R., 2015, The many faces of expatriate identity, International Journal of Intercultural Relations, vol. 49.
 • Al Ariss A., 2010, Modes of engagement: migration, self-initiated expatriation, and career development, Career Development International, vol.15, no 4.
 • Al Ariss A., Crowley-Henry M., 2013, Self-initiated expatriation and migration in the management literature. Present theorizations and future research directions, Career Development International, vol. 18, no 1.
 • Al Ariss A., Ozbilgin M., 2010, Understanding Self-Initiated Expatriates: career experiences of Lebanese self-initiated expatriates, Thunderbird International Business Review, vol. 52, no 4.
 • Altman Y., Baruch Y., (2012), Global self-iinitiated corporate expatriate careers: a new era in international assignments?, Personnel Review, vol. 41 issue: 2, pp. 233-255.
 • Andresen M., Biemann T. (2013), A taxonomy of internationally mobile managers, The international Journal of Human Resource Management, 24 (3), 533-557.
 • Andresen M., Al Ariss A., Walther M., 2013, Introduction: Self-Initiated Expatriation. Individual, Organizational and National Perspectives, [in:] Andresen M., Al Ariss A., Walther
 • M., (eds.), Self-Initiated Expatriation. Individual, Organizational, and National Perspectives, Routledge, New York, London.
 • Andresen M., Bergdolt F., Margenfeld J., Dickmann M., 2014,
 • Addressing international mobility confusion - developing definitions and differentiations for self-initiated and assigned expatriates as well as migrants, The International Journal of Human Resource Management, vol. 25, no 16.
 • Arp F., Hutchings K., Smith W., 2013, Foreign executives in local organizations: an exploration of differences to other types of expatriates, Journal of Global Mobility, vol. 1, no 3.
 • Arthur M.B., Inkson K., Pringle J.K., 1999, The New Careers: Individual Action and Economic Change, Sage, London.
 • Bhuian S.N., Al-Shammari E.S., Jefri O.A., 2001, Work related attitudes and job characteristics of expatriates in Saudi Arabia, Thunderbird International Business Review, vol. 43, issue 1.
 • Biemann T., Andresen M., 2010, Self-initiated foreign expatriates versus assigned expatriates, Journal of Managerial Psychology, vol. 25.
 • Bozionelos N., 2009, Expatriation outside the boundaries of the multinational corporation: a study with expatriate nurses in Saudi Arabia, Human Resource Management, vol. 48, no 1.
 • Cao L., 2013, The positive effects of a protean career attitude for Self-Initiated Expatriates: cultural adjustment as a mediator, Career Development International, vol. 18, no 1.
 • Carr S.C., Inkson K., Thorn K., 2005, From global careers to talent flow: reinterpreting 'Brain Drain', Journal of World Business, vol. 40, no 4.
 • Cerdin J.L., 2013, Motivation of self-initiated expatriates, [in:] Andresen M., AlAriss A., Walther M. (eds.), Self-Initiated Expatriation. Individual, Organizational and National Perspectives, Routledge, New York, London.
 • Cerdin J.-L., Le Pargneux M., 2010, Career anchors: a comparison between organization-assigned and self-initiated expatriates, Thunderbird International Business Review, vol. 52, no 4.
 • Cerdin J., Selmer J., 2014, Who is a self-initiated expatriate?, Towards conceptual clarity of a common notion, The International Journal of Human Resource Management, vol. 25, no 9.
 • Crowley-Henry M., 2012, Re-conceptualizing the career development of self-initiated expatriates: rivers not ladders, Journal of Management Development, vol. 31 no 2.
 • Dickmann M., Baruch Y., 2011, Global Careers, New York, Routledge.
 • Doherty, N., 2013, Understanding the self-initiated expatriate: A review and directions for future research, International Journal of Management Reviews, 15(4).
 • Doherty N., Dickmann M., 2013, Self-initiated and assigned expatriates: talent management and career consideration, [in:] Vaiman A., Haslberger V., (eds.), Managing Talent of Self-Initiated Expatriates: A Neglected Source of the Global Talent Flow, Palgrave Macmillan, London.
 • Doherty N., Dickmann M., 2013a, Self-initiated expatriation. Drivers, employment experience and career outcomes, [in:] Andresen M., Al Ariss A., Walther M. (eds.), Self-Initiated Expatriation. Individual, Organizational and National Perspectives, Routledge, New York, London.
 • Doherty N., Dickmann M., Mills T., 2011, Exploring the motives of company-backed and self-initiated expatriates, The International Journal of Human Resource Management, vol. 22, no 3.
 • Doherty N., Richardson J., Thorn K., 2013, Self-initiated expatriation and self-initiated expatriates: Clarification of the research stream, Career Development International, vol. 18, no 1.
 • Doherty N., Richardson J., Thorn K., 2013a, Self-initiated expatriation, The International Journal of Human Resource Management, vol. 23 no 6.
 • Dorsch M., Suutari V., Brewster C., 2012, Research on Self-Initiated Expatriation: History and Future Directions, [in:] Andresen M., Al Ariss A., Walther M. (eds.), Self-Initiated Expatriation. Individual, Organizational, and National Pers-pectives, Routledge, New York, London.
 • Fitzgerald C., Howe-Walsh L., 2008, Self-initiated expatriates: an interpretative phenomenological analysis of professional female expatriates, International Journal of Business and Management, vol. 3, no 10.
 • Friese M., Fay D., 2001, Personal initiative:an active performance concept for work in the 21st century, Research in Organizational Behavior, vol. 23.
 • Froese F.J., 2011, Motivations and adjustments of self-initiated expatriates: the case of expatriate academics in South Korea,The International Journal of Human Resource Management, vol. 23 no 6.
 • Fu C.K., Shaffer M., Harrison D.A., 2005, Proactive socialization, adjustment and turnover: a study of self-initiated foreign employees, Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, Honolulu, HI.
 • Grzymała-Moszczyńska H., Deska U., 2017, Proces akulturacji polskich samoinicjowanych ekspatriantów (self-initiated expat) z perspektywy indywidualnej, [in:] Przytuła S. (ed.), Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa, Difin, Warszawa.
 • Harrison D.A., Shaffer M.A., 2005, Mapping the criterion space for expatriate success: Task- and relationship-based performance, effort and adaptation, International Journal of Human Resource Management, no 8(16).
 • Harrison D.A., Shaffer M.A., Bhaskar-Shrinivas P. (2004), Going places: roads more and less traveled in research on expatriate experiences, [in:] (eds.) Research in Personnel and Human Resources Management, vol. 23.
 • Howe-Walsh L., Schyns B., 2010, Self-initiated expatriation: implications for HRM, The International Journal of Human Resource Management, vol. 21, no 2.
 • Hudson S., Inkson K., 2006, Volunteer overseas development workers: the hero's adventure and personal transformation, Career Development International, vol. 11, no 4.
 • Inkson K., Arthur M.B., Pringle J., Barry S., 1997, Expatriate assignment versus overseas experience: International Human Resource Development, Journal of World Business, vol. 2.
 • Inkson K., Myers B., 2003, The Big OE: Self-Directed Travel and Career Development, Career Development International, vol. 8.
 • Isakovic A.A., Whitman M., 2013, Self-initiated expatriate adjustment in the United Arab Emirates: a study of academics, Journal of Global Mobility, vol. 1, no 2.
 • Jackson D.J.R., Carr S.C., Edwards M., Thorn K., Allfree N., Hooks J., Inkson K. (2005), Exploring the Dynamics of New Zealand's Talent Flow, New Zealand Journal of Psychology, 34, 2.
 • Jokinen T., Brewster C., Suutari V., 2008, Career capital during international work experiences: contrasting self-initiated expatriate experiences and assigned expatriation, International Journal of Human Resource Management, vol. 19, no 6.
 • Lee C.H., 2005, A study of underemployment among self-initiated expatriates, Journal of World Business, vol. 40, no 2.
 • Mayerhofer W., Sparrow P.R., Zimmermann A., 2008, Modern forms of international working, [in:] Dickmann M., Brewster C., Sparrow P.R. (eds.), International Human Resource Management: A European Perspective, Routledge, London.
 • McNulty I., 2013, Are self-initiated expatriates born or made? Exploring the relationship between SIE orientation and individual ROI, [in:] Vaiman A., Haslberger V. (eds.), Talent Management of Self-Initiated Expatriates, Palgrave Macmillan, London.
 • McNulty, I., DeCieri H., 2015, Linking global mobility and global talent management: the role of ROI, Employee Relations, vol. 38, no 1.
 • McNulty I., Selmer J. (eds.), 2017, Research handbook of expatriates, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Myers B., 2011, Self-Initiated Expatriation (SIE) in older women: exploring a different terrain, Women's Studies Journal, vol. 25, no 2.
 • Myers B., Pringle J.K., 2005, Self-initiated foreign experience as accelerated development: influences of gender, Journal of World Business, vol. 40.
 • Nolan E.M., Morley M.J., 2014, A test of the relationship between person-environment fit and cross-cultural adjustment among self-initiated expatriates, International Journal of Human Resource Management, 25(11).
 • Peltokorpi V. (2008), Cross-cultural adjustment of expatriates in Japan, The International Journal of Human Resource Management vol. 19 issue 9.
 • Peltokorpi V., Froese F.J., 2009, Organizational expatriates and self-initiated expatriates: who adjusts better to work and life in Japan?, The International Journal of Human Resource Management, vol. 20.
 • Pocztowski A., 2012, Zarządzanie misjami zagranicznymi: organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Przytuła S., 2016a, Expatriate vs. Self-initiated Expatriate in the Multicultural Workplace of MNCs, [in:] Rozkwitalska M.,
 • Sułkowski Ł., Magala S. (eds.), Intercultural interactions in the multicultural workplace - traditional and positive organizational scholarship, Springer, Series: Contribution to Management Science.
 • Przytuła S., 2016b, Self-initiated expatriation (SIE) as the form of international employees' mobility. Human Resource Management, vol. 6, no 113.
 • Przytuła S., 2017, Samoinicjowana ekspatriacja (SIE) jako wyzwanie dla międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi (MZZL) i kierunki przyszłych badań, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Studia z Zarządzania Międzykulturowego, vol. 18, nr 3/1.
 • Richardson J., 2006, Self-directed expatriation: family matters, Personnel Review, vol. 35, no 4.
 • Richardson J., 2009, Geographic flexibility in academia: a cautionary note, British Journal of Management, vol. 20.
 • Richardson J., Mallon M., 2005, Career interrupted? The case of the self-directed expatriate, Journal of World Business, vol. 40, no 4.
 • Richardson J., McKenna S., 2003, International Experience and Academic Careers. What Do Academics Have to Say?, Personnel Review, 32(6).
 • Richardson J., McKenna S., 2006, Exploring relationship with home and host countries: a study of self-directed expatriates, Cross Cultural Management, vol. 13, no 1.
 • Saxenian A., 2005, From brain drain to brain circulation: transnational communities and regional upgrading in India and China, Studies in Comparative International Development (SCID), vol. 40, no 2.
 • Scullion H., Collings D.G. (2006), International Talent Management [in:] Scullion H., Collings D.G. ( eds.) Global Staffing Routledge.
 • Scurry T., Rodriguez J.K., Bailouni S., 2013, Narratives of identity of self-initiated expatriates in Qatar, Career Development International, vol. 18, no 1.
 • Selmer J., Andresen M., Cerdin J.L., 2017, Self-initiated expatriates, [in:] McNulty J., Selmer I. (eds.), Research Handbook of Expatriates, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Selmer J., Lauring J., 2010, Self-initiated academic expatriates: inherent demographics and reasons to expatriate, European Management Review, vol. 7.
 • Selmer J., Lauring J., 2012, Reasons to expatriate and work outcomes of self-initiated expatriates, Personnel Review, vol. 41, issue 5.
 • Selmer J., Lauring J., 2013, Cognitive and affective reasons to expatriate and work adjustment of expatriate academics, International Journal of Cross Cultural Management, vol. 13, no 2.
 • Sullivan S.E., Arthur M.B., 2006, The evolution of the boundary-less career concept: examining physical and psychological mobility, Journal of Vocational Behavior, vol. 69, issue 1.
 • Suutari V., Brewster C., 2000, Making their own way: international experience through self-initiated foreign assignment, Journal of World Business, vol. 35, no 4.
 • Tharenou P., 2003, The initial development of receptivity to working abroad: self-initiated international work opportunities in young graduate employees, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 76, no 4.
 • Tharenou P., 2010, Women's self-initiated expatriation as a career option and its ethical issues, Journal of Business Ethics, vol. 95, no 1.
 • Tharenou P., 2013, Self-initiated expatriates: An alternative to company-assigned expatriates?, Journal of Global Mobility, vol. 1, no 3.
 • Tharenou P., 2015, Researching expatriate types: the quest for rigorous methodological approaches, Human Resource Management Journal, vol. 25, no 2.
 • Tharenou P., Caulfield N., 2010, Will I stay or will I go? Explaining repatriation by self-initiated expatriates, Academy of Management Journal, vol. 53, no 5.
 • Thorn K., 2009, The relative importance of motives for international self-initiated mobility, Career Development International, vol. 14, no 5.
 • Vaiman V., Haslberger A., Charles M., Vance B., 2015, Recognizing the important role of self-initiated expatriates in effective global talent management, Human Resource Management Review, vol. 25.
 • Vance C., McNulty I., Paik Y., 2015, The expat-preneur: a growing career phenomenon for the global market place, Kauai. Career Development International, vol. 18, no 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515862

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.