PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 15, nr 2, cz. 2 | 159--169
Tytuł artykułu

Typologia dłużników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Typology of Debtors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem zadłużania się jest powszechnym zjawiskiem występującym w krajach rozwijających się. W Polsce typ dłużnika ewoluował wraz ze zmianami polityczno-gospodarczymi. Współcześnie tematyka zadłużania to nie tylko problem o charakterze prawnym, lecz także ekonomicznym i społecznym. Definicji dłużnika lub długu można szukać zarówno w aktach prawnych, jak i książkach o tematyce ekonomicznej. Temat zadłużania jest o tyle interesujący, iż zajmują się nim naukowcy oraz praktycy biznesu. W artykule opisano dostępne w literaturze, jak i te przygotowane przez wiodące firmy windykacyjne typy dłużników. Przedsiębiorstwo KRUK SA dokonało własnego podziału z uwzględnieniem portretu psychologicznego osoby zadłużonej. Z kolei eksperci z KRD swoją analizę oparli na dwóch kryteriach: płci oraz stosunku do finansów osobistych. W literaturze występuje podział dłużników ze względu na przyczyny zadłużenia oraz perspektywę postrzegania świata przez kredytobiorców. W ostatniej części publikacji dokonano podsumowania scharakteryzowanych typów dłużników i podjęto próbę wytypowania najlepszego i najgorszego dłużnika z punktu widzenia windykującego. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of debt is a common phenomenon occurring in developing countries. In Poland, the type of debtor has evolved along with political and economic changes. Today, the issue of debt is not only a legal but also an economic and social term. The definition of debtor or debt can be found in both legal acts and economic publications. The subject of debt is interesting enough for both researchers and business practitioners. In the article the phenomenon of debt is described on the basis of literature review as well as on the documents prepared by the leading debt collection companies. KRUK SA made its own typology of debtors, taking into account the psychological portrait of the debtor. In turn, KRD experts analyzed their analysis based on two criteria: sex and the attitude towards personal finance. In the literature there is a different division of debtors according to the causes of debt and the prospects of perceiving the world by the debtors. In the final part of the paper, the author summarizes the characterized types of debtors and attempts to identify the best and worst debtors from the debt collector's point of view. (original abstract)
Rocznik
Strony
159--169
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Bekas M. (2010), Etyka regulowania należności przez przedsiębiorców i konsumentów, "Prakseologia", nr 150.
 • Cole R.H. (1988), Consumer and Commercial Management, 8th ed., Il Richard Irvin Inc., Homewood.
 • Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA), https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/fair-debt-collection-practices-act-text, dostęp: 13.05.2017.
 • Frąckiewicz E. (2006), Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gnela B. (2011), Podstawy prawa dla ekonomistów, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Heryszek T. (2012), Ewolucja czy rewolucja. Komunikacja biznesowa na rynku B2B w Polsce w dobie procesu cyfryzacji, w: Z. Waśkowski, M. Zieliński (red.), Trendy i koncepcje w marketingu i sprzedaży business-to-business, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Hill R.P. (1994), Bill Collectors and Consumers: A Troublesome Exchange Relationship, "Journal of Public Policy & Marketing", Vol. 13, No. 1.
 • KRD (2013), Kobiety ratują PKB, https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2013/Kobiety-ratuja-PKB, dostęp: 10.05.2017.
 • KRD (2015), Polacy i ich finanse - więcej odpowiedzialnych niż wolnych ptaków, https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2015/Polacy-i-ich-finanse-wiecej-odpowiedzialnych-niz-wolnych-ptakow, dostęp: 12.05.2017.
 • Kreczmańska-Gigol K. (2015), Windykacja polubowna i przymusowa, Difin, Warszawa.
 • KRUK SA (2009), Dłużnik dłużnikowi nierówny, http://finanse.wp.pl/dluznik-dluznikowi-nierowny-6114717365295233a, dostęp: 17.05.2017.
 • KRUK SA (2015), Zapominalscy, zagubieni czy beztroscy?, https://pl.kruk.eu/dla-prasy/informacje-prasowe/zapominalscy-zagubieni-czy-beztroscy, dostęp: 10.05.2017.
 • Matela K. (2011), Windykacja należności na etapie polubownym, w: K. Kreczmańska-Gigol (red.), Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Mordzon A. (2011), W pętli zadłużenia kredytowego. Przyczynek do społecznego portretu dłużników z perspektywy pokoleniowej, "Rocznik Lubuski", t. 37, cz. 2.
 • Sznajder A. (2002), Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.
 • Wąsowska-Wołkow I. (2016), Zjawisko zadłużania jako punkt wyjścia do naruszenia bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa - aktualny status bankructw przedsiębiorstw w Polsce, "Studia Ekonomiczne i Regionalne", nr 4.
 • Wejer M., Patterson R. (2015), Selected reasons for payment delays and its financial consequences from Polish perspective, "Zeszyty Naukowe", Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, nr 11.
 • Zasady Dobrych Praktyk, http://kpf.pl/pliki/zdp/zasady_dobrych_praktyk_2012_okl.pdf, dostęp: 13.05.2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515870

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.