PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 (32) | 93--101
Tytuł artykułu

Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności szpitala powiatowego jako pracodawcy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identifying Factors Deciding about the Attractiveness of a County Hospital as an Employee
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Marka pracodawcy to bardzo istotny element strategii pozyskiwania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, zwłaszcza w warunkach niedoboru zasobów ludzkich. Organizacje sektora publicznego rzadziej zabiegają o swój wizerunek na rynku pracy. Konstatacja ta dotyczy również szpitali, które w obliczu wyraźnego niedoboru personelu medycznego, od którego zależy nie tylko dostępność, ale i jakość usług medycznych, nie podejmują działań zmierzających do identyfikacji czynników przyciągających i zatrzymujących wartościowy kapitał ludzki. W związku z powyższym celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby identyfikacji czynników, które stanowić mogą podstawę strategii budowania marki szpitali powiatowych na rynku pracy. Szczególną uwagę zwrócono na szpitale powiatowe stanowiące podstawę systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Identyfikacji dokonano na podstawie ankiet skierowanych do kierowników liniowych sfery medycznej: ordynatorów, pielęgniarek oddziałowych i innych kierowników sfery medycznej. Zagregowana wielkość próby wyniosła 242 kierowników liniowych, w tym respondentów ze szpitali powiatowych było 99. Z analiz wynika, że zestaw czynników, jakie czynią szpital atrakcyjnym pracodawcą, ma swoją specyfikę w szpitalach powiatowych. W badanych szpitalach personel medyczny większą wagę przywiązuje do takich wartości, jak stabilność i rzetelność.(abstrakt oryginalny)
EN
Employer brand is one of the most important elements of a strategy aimed to attract and retain valuable employees and sustain competitiveness on labor market especially when there is a shortage of qualified employees. The aim of the paper is to identify factors which can make hospitals attractive employers and which can be perceived as points of references for employer branding strategies. Special attention is given to county hospitals which construct a fundament of healthcare system in Poland. The identification of factors has been performed based on a survey addressed to line managers of medical personnel (physicians, nurses and other medical staff). The aggregated amount of population amounted to 242 line managers, among those 99 came from county hospitals. The main conclusion drawn from the research is that there is a specific set of factors which attract medical personnel from county hospitals. Among the others stability and reliability are highly valued.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Amber T., Barrow S., 1996, The employer brand, The Journal of Brand Management, vol. 4, no. 3, s. 185-206.
 • Backhaus K., Tikoo S., 2004, Conceptualizing and researching employer branding, Career Development International, vol. 9, no. 5, s. 501-517.
 • Buchelt B., 2014, Budowanie wizerunku pracodawcy w sektorze ochrony zdrowia, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 1(31), s. 27-42.
 • Buchelt B., 2016, Strategiczne aspekty zarządzania talentami, [w:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, wyd. II, Woletrs Kluwer, Warszawa.
 • Chhabra N.L., Sharma S., 2014, Employer branding: strategy for improving employer attractiveness, International Journal of Organizational Analysis, vol. 22, no.1, s. 48-60.
 • Frączkiewicz-Wronka A., 2012, Rola i znaczenie interesariuszy w procesie podejmowania decyzji w organizacjach publicznych, [w:] Frączkiewicz-Wronka (red.), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wydawnictwo 'Śląsk', Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka A., 2014, Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych, Difin, Warszawa.
 • Gibbs G., 2011, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Guidance on Appraisal for Consultants working in the NHS, (2016), https://portal.sgul.ac.uk/org/cs/hr/staff-development/personal-review/guidance-on-appraisal-for-consultantsworking-in-the-nhs (24.12.2016).
 • Healthcare personnel statistics - physicians, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_personnel_statistics_-_physicians (24.12.2016)
 • Healthcare personnel statistics - nursing and caring professionals, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_personnel_statistics_-_nursing_and_caring_professionals (24.12.2016).
 • Healy J., McKee M., 2002, The Role and Functions of Hospitals, [w:] McKee M., Healy J. (red.), Hospitals in a Changing Europe, World Health Organization, Open University Press, Buckingham-Philadelphia.
 • Kantowicz-Gdańska M., 2009, Employer branding - kwestie definicji i modelu, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 6, s. 55-65.
 • Knap-Stefaniuk A., 2015, Kształtowanie wizerunku współczesnej firmy - wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 44(6), s. 108-119.
 • Macnar A., 2013, Employer Value Proposition (EVP) - czyli jak się wyróżnić?, http://www.hrminstitute.pl/employer-value-proposition-evp-czyli-jak-sie-wyroznic/ (24.12.2016).
 • Sanford K.D., 2011, The case for nursing leadership development, Healthcare Financial Management, March, s. 100-106.
 • Saratin L., Schumann M., 2006, Brand from the Inside: Eight Essentials to Emotionally Connect Your Employees to Business, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Sullivan J., 2004, Eight elements of a successful employer brand: a costly proposition, ER Daily, 23 February, https://www.eremedia.com/ere/the-8-elements-of-a-successful-employmentbrand/(24.12.2016).
 • Wojtaszczyk K., 2012, Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515898

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.