PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 17 | nr 1 | 249--267
Tytuł artykułu

Corporate Social Responsibility as an Employer Branding Tool : the Study Results of Selected Companies Listed on GPW

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie budowania marki pracodawcy : wyniki badań wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Dla spółek giełdowych kształtowanie wizerunku pracodawcy jest obecnie nie tylko wyborem w ramach strategii personalnych, ale koniecznością biznesową adresowaną do obecnych, a także przyszłych pracowników przedsiębiorstw. Marka pracodawcy (employer branding) jest skutecznym narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Pozwala traktować pracowników jak klientów wewnętrznych, ale także potwierdza wizerunek organizacji jako pożądanego miejsca pracy w celu przyciągania najbardziej utalentowanych kandydatów.
Duży odsetek przedsiębiorstw stosuje standardowe podejście do narzędzi społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility), a różnice wynikają wyłącznie z różnych branż i wielkości organizacji, jednak ogólna strategia jest podobna.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań społecznej odpowiedzialności biznesu jako narzędzia wspierającego employer branding w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Powstała luka poznawcza w zakresie powiązań pomiędzy obiema koncepcjami. Zastosowana procedura badawcza łączy analizę literatury z badaniami empirycznymi i opiera się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o związek między społeczną odpowiedzialnością biznesu a employer branding w wybranych spółkach giełdowych należących do WIG 20. W artykule zaprezentowano 6 spółek, które zostały poddane analizie. W przyszłości planuje się przedstawić diagnozę pozostałych przedsiębiorstw należących do powyższego indeksu giełdowego.
Jak pokazały badania, analizowane przedsiębiorstwa mają strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i stosują narzędzia employer branding, ale oddzielnie w obu obszarach zarządzania nie ma wspólnej strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
For listed companies, employer branding is nowadays not only a choice within the framework of personnel strategies, but a business necessity addressed to the current employees of enterprises, and the future ones. The employer brand is a tool which is effective for the purpose of building a competitive advantage. It makes it possible to treat employees as internal clients, but also confirms the image of the organization as a desired place to attract the most talented candidates. A large percentage of enterprises follow a standard approach to corporate social responsibility tools, while differences result from diverse industries and organization sizes, but the overall strategy is similar.
The objective of this article is to present the results of research corporate social responsibility tools which significantly support employer branding in companies listed on GPW (The Warsaw Stock Exchange). The applied research procedure combines the analysis of the literature with empirical research and is based upon searching for the answer to the questions about the relationship between corporate social responsibility and employer branding in the selected listed companies belonging to WIG 20.
The studied enterprises have a corporate social responsibility strategy and they have apply employer branding but separately. There is no common strategy in both management areas. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
249--267
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University
Bibliografia
 • Aggerholm, H.K., Andersen, S.E. & Thomsen, C. (2011). Conceptualising employer branding in sustainable organisations. Corporate Communications: An International Journal, 16(2), 105-123.
 • Ainspan, N. & Dell, D. (2001). Engaging Employees through Your Brand. Conference Board, p. 502.
 • Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185-206.
 • Backhous, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International, 9(4/5).
 • Barrow, S. & Mosley R. (2006). The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 • Creswell, J. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Deetz, S. (2003). Corporate governance, communication, and getting social values into the decisional chain. Management Communication Quarterly, 16(4), 606-612.
 • Dokania, A.K. & Pathak, G.S. (2013). Corporate social responsibility and employer branding: A case study of Indian information technology industry. Human Resource Management, 2, April.
 • Employer Branding (2013). E-poradnik. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Fouad Ibrahim, N.A. (2017). The relationship between corporate social responsibility and employer attractiveness in Egypt: The moderating effect of the individual's income, Contemporary Management Research, 13(2), 81-106.
 • Jain, S. (2013). Employer branding and its impact on CSR, motivation, and retention of employees using structural equation modelling. Business Review, X, 14(2), 83-98.
 • Klimkiewicz, K. & Oltra, V. (2017). Does CSR enhance employer attractiveness? The role of millennial job seekers' attitudes. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 24(5).
 • Kozłowski, M. (2012). Employer branding - budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 • Miles, M.B. & Huberman A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd edition). London: Sage.
 • ManpowerGroup (2015). If You Build It, They Will Come: The New Role of Employer Brand. ManpowerGroup Solutions Recruitment Process Outsourcing. Retrieved from: http://www.manpowergroup.com (access: 28.11.2016).
 • Martin, G., Beaumont, P., Doig, R. & Pate, J. (2005). Branding: A new performance discourse for HR? European Management Journal, 23(1).
 • Mahmoud, M.A., Blankson, C. & Hinson, R.E. (2017). Market orientation and corporate social responsibility: Towards an integrated conceptual framework. International Journal of Corporate Social Responsibility, 2(9).
 • Morsing, M. & Schultz, M. (2006). Stakeholder communication strategies. In: M. Morsing & S. Beckmann (eds.), Strategic CSR Communication (pp. 135-160). Copenhagen: DJØF Publishing.
 • Nijhof, A. & Jeurissen, R. (2006). Editorial: A sensemaking perspective on corporate social responsibility: Introduction to the special issue. Business Ethics: A European Review, 15(3), 316-622.
 • Schwartz, M.S. & Carroll, A.B. (2003). Corporate social responsibility: A three domain approach. Business Ethics Quarterly, 13(4), 503-530.
 • Sehgal, K. & Malati, N. (2013). Employer branding: A potent organizational tool for enhancing competitive advantage, The IUP Journal of Brand Management, 10(1), March, 51-65.
 • Stuss, M. (2017). Employer branding: the results of the research conducted in selected clothing companies listed on the stock exchange. In: Jaki A. & Rojek T. (eds.), Contemporary Issues and Challenges of the Organization Management Process: Models, Implementation, Interrelation (pp. 111-118). Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
 • Sullivan, J. (2004). Eight elements of a successful employment brand. ER Daily, 23, February, 501-510.
 • The European Commission's strategy on CSR 2011-2014: achievements, shortcomings and future challenges. Published on: 29/04/2014. Last update: 19/06/2015.
 • Yin, R. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515950

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.