PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 13 Nowoczesna administracja | 77--195
Tytuł artykułu

Centralizacja vs decentralizacja w hierarchicznej, spiętrzonej strukturze państwowej administracji

Autorzy
Warianty tytułu
Centralization vs. Decentralization in the Multi-level Hierarchical Structure of Public Administration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule kluczowe są dwa wątki: językowa wieża Babel w operowaniu pojęciem centralizacji/decentralizacji oraz autorska koncepcja tego pojęcia konceptualizacji. Autora do końcowych konkluzji prowadzą wyniki wcześniej przeprowadzonego krytycznego przeglądu stanu literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is built around two central problems, viz. the terminology Tower of Babel that has arisen around the terms of centralization and decentralization, most notable in how they are applied to public administration; the author's proposed conceptualization of these notions. The conclusions are based on a prior critical review of the state of the art in literature. (original abstract)
Rocznik
Strony
77--195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Bibliografia
 • Bandarzewski K., 2009, Wybrane zagadnienia z procedury wyboru projektów w zakresie realizacji regionalnych programów operacyjnych, w: J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 729-743.
 • Barnard Ch.I., 1997, Funkcje kierownicze, Warszawa - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Beer S., 1966, Cybernetyka i zarządzanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bigo T., 1990, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, (reprint wydania z roku 1927), Warszawa: Wydawnictwo Przemiany.
 • Boć J., 2002, Pięć podstawowych problemów samorządu terytorialnego, w: A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Wrocław: Kolonia Limited, 37-46.
 • Boć J., 2007, Ustrój administracji państwowej, w: A. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław: Kolonia Limited, 126-286.
 • Dahl R.A., 1969, Modern Political Systems, New Jersey: Prentice Hall.
 • Dawidowicz W., 1974, Wstęp do nauk prawnoadministracyjnych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dawidowicz W., 1976, Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Gościński J., 1968, Elementy cybernetyki w zarządzaniu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Gościński J., 1971, Projektowanie systemów zarządzania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Habuda A., 2004, Uznanie administracyjne w demokratycznym państwie prawa, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Habuda L., 1980, Decentralizacja zarządzania w administracji państwowej - istota, granice, uwarunkowania, Problemy Rad Narodowych, nr 48: 5-41.
 • Habuda L., 2001, Rządzący rządzeni. Totalitaryzm w stosunkach władzy w PRL, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
 • Habuda L., 2009, "Divide et impera". Recentralizacja poprzez rozczłonkowanie, w: S. Wróbel (red.), Współczesne państwo. Wybrane problemy, Poznań - Chorzów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 277-295.
 • Izdebski H., 2001, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Jałowiecki B., Szczepański M.S., 2007, Dziedzictwo polskich regionów, w: A. Kojder (red.), Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, Kraków: Wydawnictwo WAM, 59-89.
 • Jay A., 1996, Machiavelli i zarządzanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • John Rockefeller i nowoczesna korporacja, 1999, w: D. Gross i in., Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 41-53.
 • Kępiński A., 1973, Rytm życia, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, poz. 483.
 • Kotarbiński T., 1969, Traktat o dobrej robocie, Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład im. Ossolińskich.
 • Kowalewski S., 1968, Decentralizacja zarządzania w świetle kryzysu biurokracji, Problemy Organizacji, nr 12: 17-28.
 • Kowalewski S., 1975, Nauka o administrowaniu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Knosala E., 2005, Nauka administracji, Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.
 • Lange O., 1962, Niektóre zagadnienia centralizacji i decentralizacji w zarządzaniu, Materiały Prakseologiczne, nr 1: 2-8.
 • Lenin W.I., 1955, Co robić?, w: Dzieła, t. 5, Warszawa: Wydawnictwo, zakres stron rozdziału.
 • Lorenz K., 1975, Tak zwane zło, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Łętowski J., 1975, Prawne stosunki kierownictwa w administracji państwowej, Studia Prawnicze, nr 2: 52-88.
 • Madurowicz W., 1977, Z zagadnień decentralizacji w terytorialnym przekroju gospodarki narodowej, Problemy Rad Narodowych, nr 38: 56-101.
 • Ossowski S., 1967, Ustrój społeczno-gospodarczy a kształty osobowości, w: Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, t. III, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Pożyczki na wodociągi, szkoły, prąd do latarni. Wojewoda chce likwidacji gminy, 2015, tvn24.pl/wiadomosci_z_kraju,3/gmina-ostrowice-do-likwidacji-przez-dlugi,557870.html [dostęp: 20.12.2016].
 • Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład im. Ossolińskich.
 • Regulski J., 2005, Samorządna Polska, Warszawa: Rosner i Wspólnicy.
 • Saint Exupery A. de, 1985, Mały Książe, Warszawa: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.
 • Sałuda D., 2007, Wojewoda a jednostki samorządu terytorialnego w świetle ustawy o administracji rządowej w województwie (wybrane zagadnienia), Samorząd Terytorialny, nr 11: 5-20.
 • Simon H.A., 1975, Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Skrzydło-Niżnik I., 2007, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stahl M., 2009, Samotność ustrojowa samorządu terytorialnego - prawda czy fałsz?, w: J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 15-32.
 • Starościak J., 1978, Prawo administracyjne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Swianiewicz O., Łukomska J., W pułapce łatwych kredytów. Zadłużenie samorządów. Ranking zadłużenia samorządów 2014, wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/reklamy_-_teksty/Ranking_-_zadluzenie_samorzadow.pdf [dostęp: 7.01.2017].
 • Szybkie szachy (rozmowa C. Michalskiego z J. Hausnerem), Tygodnik Powszechny 2011, z 11 grudnia.
 • Szymański W., 2015, Dostaniemy więcej euro, Gazeta Wyborcza. Wrocław, z 2-3 marca.
 • Tazbir J., 2002, Silva rerum historicarum, Warszawa: Wydawnictwo Iskry.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, t.j. Dz.U. 2013, poz. 594 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony środowiska, t.j. Dz.U. 2007, nr 88, poz. 587 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t.j. Dz.U. 2009, nr 94, poz. 712.
 • Wyka K., 2010, O porządkach historycznych, w: Życie na niby, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas: 207-243.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt III SA Gd 847/15.
 • Zieleniewski J., 1965, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Życiński J., 2005, Budownictwo mieszkaniowe w Europie Zachodniej, Warszawa: Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.