PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 13 Nowoczesna administracja | 197--213
Tytuł artykułu

Instytucja absolutorium w polskim samorządzie terytorialnym. Regulacje prawne a praktyka

Warianty tytułu
The Institution of Vote of Approval in Poland's Local Government System. Its Legal Framework vs. Practical Usage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W państwach demokratycznych samorządy terytorialne realizują wiele zadań publicznych. Powoduje to konieczność oceny ich funkcjonowania oraz weryfikacji osiąganych efektów. Istnieją różne systemy i sposoby kontroli podmiotów publicznych. W Polsce jedną ze zinstytucjonalizowanych form w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego jest absolutorium udzielane organowi wykonawczemu w związku z realizacją budżetu. Na potrzeby artykułu, wykorzystując metodę desk research oraz analizę instytucjonalno-prawną, dokonano analizy uwarunkowań wpływających na przebieg procedury absolutoryjnej. Pozytywnie zweryfikowano tezę: w obecnym kształcie absolutorium nie wypełnia w należyty sposób funkcji przypisanych kontroli i nie niesie ze sobą rzeczywistej oceny działalności (nawet tylko w zakresie wykonania budżetu) organów wykonawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In most democracies, the performance of many public tasks and responsibilities is delegated down to the local government level. This entails the need to assess their performance and to supervise the executive units. A large variety of instruments and mechanisms are available to control public bodies. One of the institutionalized methods that are in place in Poland is the vote of approval, granted to a public body to indicate acceptance of its budget performance. The paper utilizes the institutional-legal analysis and desk research methods to examine factors influencing the approval procedure and its outcome. The conjecture is that, under the existing legal framework, the vote of approval cannot be considered an effective control measure, nor does it provide an evaluation of an executive unit's actual performance (not even its budget performance) of devolved public tasks. (original abstract)
Rocznik
Strony
197--213
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Biuletyn Informacji Publicznej m. Krakowa, Protokoły posiedzeń komisji Rady Miasta Krakowa, www.bip.krakow.pl/?dok_id=29973&sub=komisja_posiedzenia&query=id=1103 [dostęp: 8.07.2013].
 • Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy, Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, http://bip.war-szawa.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Warszawy_2010_2014/Komisje/Posiedzenia_komisji/Komisja_Rewizyjna/default.htm [dostęp: 8.07.2013].
 • Boć J., 2007, Kontrola prawna administracji, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław: Kolonia Limited, 376-427.
 • Borodo A., 2012, Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Borodo A., 2013, Z problematyki prawnej środków nadzorczych stosowanych przez regionalne izby obrachunkowe, w: R.P. Krawczyk, M. Stec (red.), Samorząd - finanse - nadzór i kontrola, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 233-245.
 • Budner-Iwanicka L., 2011, Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad procedurą absolutoryjną w świetle ustawy o finansach publicznych, Finanse Komunalne, nr 11: 54-62.
 • Chmielnicki P., 2004, Określenie relacji pomiędzy organami gminy - wybrane zagadnienia, w: S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 169-192.
 • Druk 1699, Sejm VII kadencji, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1699 [dostęp: 20.12.2017].
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. 1999, nr 124, poz. 607.
 • Jagielski J., 2007, Kontrola administracji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Kotarba B., 2011, Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002-2010, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Krześnicki I., 2010, O absolutorium inaczej, www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/o-absolutorium-inaczej-cz-1 [dostęp: 9.07.2013].
 • Miemiec W., Miemiec M., 2010, Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością samorządu terytorialnego w sferze budżetowej, w: M. Stec (red.), Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 118-139.
 • Paczocha M., 2004, Głosowanie nad uchwałami w sprawie absolutorium - dylematy prawne, Finanse Komunalne, nr 2: 5-20.
 • Piasecki A.K., 2009, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sawicka K., 1999, Absolutorium komunalne jako narzędzie wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne, nr 4: 5-7.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Hyżne za lata 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, www.bip.hyzne.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-135 [dostęp: 24.01.2017].
 • Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r., 2015, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, s. 130, www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/sprawozdanie_za_2014_r_www.pdf [dostęp: 13.10.2016].
 • Sylwestrzak A., 2006, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Talik A. (oprac.), 2000, Charakter prawny opinii regionalnych izb obrachunkowych - uwagi praktyczne, Finanse Komunalne, nr 5: 29-38.
 • Uchwała siedmiu sędziów NSA w Warszawie z dnia 17 lutego 1997 r., sygn. akt FPS 8/96, LEX nr 29264.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 446.
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 561.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 814.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2016, poz. 486.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. nr 113, poz. 984.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. akt II GSK 225/08, LEX nr 490091.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 października 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 782/10, LEX nr 748060.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/PO 921/10, LEX nr 842917.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 3368/05, LEX nr 201445.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 2504/06, LEX nr 276789.
 • Wytrążek W., 2006, Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji, Lublin: Wydawnictwo KUL.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171515988

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.