PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | t. 18, z. 6, cz. 3 Firmy rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania | 63--73
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych na obszarach wiejskich w kontekście zmian społeczno-gospodarczych : studium teoretyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Functioning of Family Businesses in Rural Areas in the Context of Socioeconomic Changes : Theoretical Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy niniejszego artykułu próbują określić uwarunkowania funkcjonowania firm rodzinnych na obszarach wiejskich. Przedstawienie procesów zmian społecznych ma na celu określenie, w jakim stopniu współczesne firmy rodzinne działające na obszarach wiejskich mają cechy tradycyjnego gospodarstwa wiejskiego, a w jakim stopniu są profesjonalnymi mikroprzedsiębiorstwami. Próba takiego porównania ma znaczenie ze względu zarówno na tworzenie się kapitału społecznego społeczności wiejskiej, jak i na relacje zachodzące w obrębie rodziny. W literaturze przedmiotu podkreśla się wagę więzi rodzinnych dla funkcjonowania organizacji gospodarczych [Sułkowski 2004]. Zainteresowanie autorów tym zagadnieniem wynika z wcześniejszych analiz teoretycznych dotyczących przepływów rożnych form kapitałów, w tym kapitału społecznego, w odmiennych typach społecznego zorganizowania. Przemiany zachodzące w strukturze społeczno-gospodarczej wsi zmieniają jeszcze nie tak dawno wspólnotowy charakter jej społecznego zorganizowania. Konsekwencją tego jest zmniejszanie się sfer, w których dokonuje się wytwarzanie i wymiana dobra wspólnego. W artykule przyjęto podejście interdyscyplinarne, wykorzystano przede wszystkim dorobek następujących subdyscyplin socjologii: socjologii wsi, socjologii rodziny oraz socjologii ekonomicznej. (fragment tekstu)
EN
The paper proposes a theoretical model describing the typology of rural communities in relation to the types of goods and forms of social organization, and its consequences for the functioning of family businesses in rural areas. It consists of previous research results concerning the movements of different capital forms, including social capital. The analysis included creation of various forms of rural communities under the influence of socioeconomic changes. The authors attempt to describe this diversity, indicating its potential impact on the business activities of families living in rural areas. Theoretical study included the achievements of rural, family and economic sociology. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Baskiewicz N. (2013), Kobiety w zarządzaniu organizacjami, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 161.
 • Berger B. (1994), Współczesna kultura przedsiębiorczości [w:] B. Berger (red.), Kultura przedsiębiorczości, Oficyna Literatów "Roj", Warszawa.
 • Bukraba-Rylska I. (2013), Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bylok F. (2001), Podstawowe wartości rynkowe [w:] F. Bylok, J. Sikora, B. Sztumska, Wybrane aspekty socjologii rynku, WWZPCz, Częstochowa.
 • Bylok F. (2014), Globalizacja i sieciowość a zaufanie społeczne na wspołczesnym rynku [w:] S. Partycki (red.), Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Errington A., Gasson R. (1993), The Family Farm Business, CAB International, Wallingford.
 • Gorlach K. (2004), Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • deHaan H. (1993), Images of family farming in the Netherlands, "Sociologia Ruralis", 2 (XXXIII).
 • Hofmokl J.(2009), Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kukowska K., Skolik S. (2015), Przepływy dóbr w rożnych formach organizacji społecznej w ujęciu typologicznym [w:] I. Pawełoszek, C. Stępniak (red.), Wiedza w przedsiębiorczości - aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Małyszek E. (2012), Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych - konsekwencje i podejścia do jego rozwiązania [w:] Ł. Sułkowski (red.), Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 • Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 • Osiński J. (2013), Darwinowski algorytm. Wymiana społeczna z perspektywy psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Skolik S. (2015), Dewiacje społeczne a celowo-racjonalne ujmowanie porządku społecznego [w:] E. Robak (red.), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa.
 • Stalder F. (2012), Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń.
 • Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 • Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szacki J. (2002), Tonnies Ferdinand [w:]Encyklopedia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Turowski J. (1995), Socjologia wsi i rolnictwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171516204

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.