PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Changes in Polish Fish Processing Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemysł przetwórstwa rybnego od kilku lat jest uważany za jeden z najszybciej rozwijających się działów przemysłu spożywczego w Polsce. Odgrywa on również znaczącą rolę w zaopatrywaniu rynku Unii Europejskiej w przetwory rybne. Istnieje jednak szereg zagrożeń dla jego dalszego funkcjonowania, tkwiących zarówno w otoczeniu zewnętrznym (bliższym i dalszym), jak i w otoczeniu wewnętrznym. Aktualne problemy krajowego przetwórstwa rybnego mają bardzo zróżnicowaną genezę. Istnieją takie, jak np. problem zaopatrzenia w surowiec, które były sygnalizowane już przed akcesją do struktur UE, ale są również nowe problemy, związane np. z niedoborem zasobów pracy czy brakiem nowoczesnego wsparcia instytucjonalnego. Rozpoznane trudności należy postrzegać nie tylko w perspektywie krótko- czy długookresowej. Warto także dostrzegać ich wagę i wzajemne relacje, które mogą wzmacniać lub osłabiać wyniki działalności gospodarczej pojedynczych podmiotów lub całego sektora. Nie bez znaczenia jest również oddzielenie zjawisk epizodycznych i cyklicznych, które mogą zakłócać poprawną interpretację trendów, zwłaszcza długookresowych. Celem pracy jest identyfikacja podstawowych problemów związanych z działalnością krajowych przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego oraz próba określenia ich wpływu na podstawowe struktury przemysłu, w tym na strukturę produkcji, zatrudnienia, zbytu, a ostatecznie także na strukturę przestrzenną. (abstrakt oryginalny)
EN
Fish processing industry for several years now is considered as one of the fastest developing sectors of food industry in Poland. It also plays an important role in supplying the EU market in processed fish products. However, there is an array of threats for its further functioning that have roots both in external environment (closer and further) and in internal environment. The present problems of national fish processing industry have a very diverse genesis. Among them there is e.g. the problem of supplying in raw materials, which was indicated already before the accession to the EU structures, but there are also new problems connected with e.g. the shortage of labour force or the lack of modern institutional support. The identification of difficulties should be seen not only in short- or long term perspective. It is also worth to see their importance and mutual relations that can either strengthen or weaken the results of economic activity of single entities or the entire sector. Another important thing is also the separation of episodic and cyclical phenomena, which may disturb correct interpretation of long-term trends in particular. The aim of the paper is the identification of basic problems connected with the functioning of national fish processing companies and an attempt to specify their influence on basic structures of the industry, including the structure of production, employment, market and ultimately the spatial structure.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Christow, C. (2017, 30 grudnia). Wyzwania dla przetwórstwa rybnego. 2 Międzynarodowy Kongres Morski. Wnioski i postulaty. Szczecin. Pozyskano z http://klastermorski.com.pl/ wp-content/uploads/2014/07/Kongres-Morski-2014-Wnioski-i-postulaty-opracowanie-iprezentacja- prof.-Cz.-Christowa.pdf
 • Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 114-128.
 • Czapliński, P. (2012). Consolidation strategy in the polish fishing industry in the light of globalization processes and the European integration. W: P. Slaveykov (red.). Security in the age of global changes. Sofia: University St. Kliment Ohridski, 236-240.
 • Czapliński, P. (2014). Processes of Transformation of Spatial Structure of Fish Processing Industry in Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 151-162.
 • Czapliński, P., Rachwał, T., Tobolska, A., Uliszak, R. (2008). Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń. Poznań: Wydawnictwo Bogucki.
 • Czapliński, P., Szymańska, W. (2013). The features of economic behavior of the urban population in the ethnic the region of Kashubia (Kashuby / Cassubia). Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, 17(2), 30-37. DOI: https://doi.org/10.2478/v10288- 012-0032-3
 • Dutkowski, M. (2002). Fenomen przedsiębiorczości kaszubskiej. W: W. Kosiedowski (red.).Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego. Włocławek: LEGA Oficyna Wydawnicza, 495-506.
 • Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hryszko, K., Kuzebski, E., Lirski, A. (2014). Sytuacja na światowym rynku ryb i jej wpływ na rozwój sektora rybnego w Polsce. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ) (2017). Biuletyn Informacji Publicznej. Pozyskano z https://www.ierigz.waw.pl/ bip
 • Kapusta, F. (2014). Ryby i ich przetwórstwo w Polsce na początku XXI wieku. Nauki Inżynierskie i Technologie, 1(12), 59-71. DOI: 10.15611/nit.2014.1.04
 • Kieliszewska, M. (2016). Charakterystyka przetwórstwa rybnego w Polsce w latach 2006-2014 na podstawie kwestionariuszy statystycznych RRW-20. W: I. Psuty (red.). 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych. Tom III - Produkty i przetwórstwo rybne. Gdynia: Wydawnictwo Naukowe MIR, 7-18.
 • Kostrzewski, A., Roo-Zielińska, E. (2011). Aktualny stan oraz tendencje rozwoju geografii w Polsce. W: Z. Długosz, T. Rachwał (red.). Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 9-25.
 • Niegolewski, A. (1979). Ekonomiczne podstawy rozwoju gospodarki rybnej. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
 • Nowaczyk, P. (2013). Próba ukazania wpływu integracji europejskiej na restrukturyzację polskiej floty rybackiej. Problemy Światowego Rolnictwa, 13(28), 3, 172-182.
 • Rocznik statystyczny przemysłu. (2016). GUS: Warszawa.
 • Rynek Ryb (2010-2017). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 13-27.
 • Szostak, S., Drożdż, J. (2017). Przetwórstwo. W: P. Szajner (red.), Analizy rynkowe. Rynek ryb - stan i perspektywy. Warszawa: Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, 24-27.
 • Szczepaniak, P. (2013). Konkurencyjność polskiego i niemieckiego przemysłu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej. W: J. Górski (red.). Teraz Polska promocja. Warszawa: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, 37-48.
 • Śleszyński, P. (2016). Spór o polską geografię: diagnoza, ocena i propozycje naprawy. W: A. Suliborski (red.). Stan, perspektywy i strategia rozwoju geografii społeczno-ekonomicznej w najbliższych latach (do 2030 roku). Dyskusja międzypokoleniowa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 133-156.
 • Wspólna polityka rybołówstwa UE w liczbach. Podstawowe dane statystyczne. (2016). Luksemburg: Urząd Publikacji UE.
 • Zioło, Z. (1997). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej. W: Geografia, człowiek, gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70 rocznicę urodzin. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 125-132.
 • Zioło, Z. (2006). Problematyka badawcza efektów restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 11-19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171518919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.