PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy | 129--141
Tytuł artykułu

Międzynarodowe korporacje biotechnologiczne i farmaceutyczne na świecie

Warianty tytułu
International Biotechnological and Pharmaceutical Corporations in the World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie przemysł life science (w tym biotechnologiczny i farmaceutyczny - B&F) uznawany jest za jeden z najważniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki zaawansowanych technologii. Przemysł ten jest ważnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych krajów oraz regionów i w znaczący sposób wpływa na kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy. Szczególną rolę w kreowaniu rozwoju gospodarczego odgrywają wielkie korporacje międzynarodowe, posiadające bogate zaplecze naukowe i kapitał. Korporacje działające w tym sektorze gospodarki zmuszone są do podejmowania ciągłych działań innowacyjnych, co związane jest z szybkimi zmianami technologicznymi, a tym samym z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Przedmiotem przeprowadzonych badań są transnarodowe korporacje biotechnologiczne i farmaceutyczne wyróżnione spośród 2000 największych korporacji różnych sektorów gospodarczych magazynu "Forbes". Celem badań jest określenie prawidłowości przemian, jakie zachodziły w układach przestrzennych oraz w potencjale ekonomicznym transnarodowych korporacji biotechnologicznych i farmaceutycznych. Współcześnie można zaobserwować wzrost znaczenia tych podmiotów wśród największych korporacji światowych. Szczególnie szybko rozwija się przemysł biotechnologiczny (w tym biotechnologia biała), co jest spowodowane m.in. starzeniem się społeczeństwa, chorobami cywilizacyjnymi, wzrostem gospodarczym w krajach rozwijających się oraz zauważalną akceleracją rozwoju nowych technologii. Jako główne rejony rozwoju biotechnologii i farmacji podaje się kraje wysoko rozwinięte (np. USA, kraje Europy Zachodniej, Japonię). Jednak w ostatnich latach można zauważyć nasilający się proces delokalizacji przemysłu (w tym głównie w aspekcie produkcji i badań klinicznych). Proces delokalizacji sektora life science powiązany jest również z powstawaniem nowych rynków zbytu (np. Azja, Ameryka Południowa) i poszukiwaniem przez korporacje regionów proinwestycyjnych (np. Chiny, Indie). Jednakże spośród wszystkich czynników najważniejsza dla rozwoju biotechnologii sektorów life science jest infrastruktura B&R, wysokiej jakości kapitał ludzki i czynniki infrastrukturalne (w tym odpowiednie normy etyczne i prawne).(abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary, life science (including biotechnology and pharmacy) are regarded as one of the most significant and the fastest developing sectors of innovative (knowledge-based) economy and as the most important factors of socio-economic development. Biotechnological and pharmaceutical corporations are located mainly in the proximity to the world-class universities, providing access to a highly skilled workforce and research infrastructure and it is associated with a high risk investment resulting from rapid technological changes. The subject of the conducted research are international corporations selected from the list of 2 000 biggest corporations in the world of the Forbes Magazine. The aim of the research is to determine the location and economical potential changes of the international biotechnology and pharmaceutical corporations. Nowadays, the importance of biotechnological and pharmaceutical corporations is growing. Biotechnology develops rapidly because of the aging of the society, civilisation illnesses, growing economies. The main regions famous for developing biotechnological and pharmaceutical corporations are highly developed countries such as the USA, Western European countries, Japan. However, the relocation of the industry is noticeable (location of production and clinical trials), searching for new markets and more friendly legal policy (China, India). Research and Development infrastructure, highly developed human capital and infrastructural factors (including ethical and legal ones) are the main factors of the development of biotechnology.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Bednarski, W., Fiedurek, J. (red.) (2017). Podstawy biotechnologii przemysłowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dorocki, S. (2014). Contemporary Trends in the Development of the Pharmaceutical Industry in the World. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 108-131. DOI: 10.24917/1681
 • Dorocki, S., Boguś, M. (2014). Regional Variety of Biotechnology Development in Asia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120, 197-212. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.097
 • Dorocki, S., Boguś, M., Jastrzębski, J.P. (2014). Rozwój biotechnologii w miastach wybranych krajów Unii Europejskiej. Studia Miejskie, 13, 107-119.
 • Dorocki, S., Borowiec, M., Boguś, M. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju przemysłu biotechnologicznego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 94-120.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014a). France's stand on genetically modified food and its reception in the EU. W: A. Bobko, K. Cynk (red.). Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 217-226.
 • Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014b). The maquiladora effect on the social and economic situation in Mexico in the era of globalization. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.). Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effectof globalization. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 93-110.
 • Dorocki, S., Jastrzębski, J.P. (2012). Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 67-94.
 • Dorocki, S., Kula, A. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju nanotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(1), 27-41. DOI: 10.24917/2703
 • Dorocki, S., Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A., Boguś, M. (2017). The role of global citiesin creation of innovative industry sectors. Case study - life sciences sector. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017), 136-146.
 • Forbes (2018, 13 stycznia). Pozyskano z https://www.forbes.pl
 • Hryniewicz, J. (2013). Przemysł, gospodarka oparta na wiedzy i wspólna europejska polityka przemysłowa. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 31-46. DOI: 10.24917/1193
 • Koszek, R. (2017). Przejęcia europejskich firm jako przykłady chińskich inwestycji zagranicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(4), 133- 147. DOI: 10.24917/20801653.314.9
 • Krupa, K. (2011). Ekonomiczne i technologiczne strefy rozwoju Chin (kwantyfikacja, stratyfikacja, metodyka). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 87-98. DOI: 10.24917/340
 • Li, J., Xie, Z.(2016), Governance Structure and the Creation and Protection of Technological Competencies: International R&D Joint Ventures in China. Management International Review, 56(1), 123-148, https://doi.org/10.1007/s11575-015-0268-1
 • Pugatch, M.P., Torstensson, D., Chu, R. (2012). Taking Stock: How Global Biotechnology Benefits from Intellectual Property Rights. Pugatch Consilium, Commissioned by the Biotechnology Industry Organization. Pozyskano z http://www.bio.org/../Pugatch Consilium - Taking Stock Final Report (2).pdf
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015). Ranga miasta w świetle syntetycznego wskaźnika stabilności gospodarczej. Studia Miejskie, 18, 119-130.
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2017). Permanence of the economic potential of cities based on sector development. Chinese Geographical Science, 27(1), 123-136. DOI: 10.1007/s11769-017-0850-5
 • Wójtowicz, M., Dorocki, S. (2014). Regional differences in the development of the biotechnology industry in Latin America, with particular emphasis on Brazil and Mexico. W: M. Wójtowicz, A. Winiarczyk-Raźniak (red.). Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 111-135.
 • Xia, Ch., Gautam, A. (2015). Biopharma CRO industry in China: landscape and opportunities. Drug Discovery Today, 20(7), 794-798, https://doi.org/10.1016/j.drudis.2015.02.007
 • Zioło, Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 9-26.
 • Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11-22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171519094

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.