PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy | 216--228
Tytuł artykułu

Analiza kształtowania się barier prowadzenia działalności w wybranych działach sektora usług w świetle zmian klimatu koniunktury w województwach Polski

Warianty tytułu
Analysis of Barriers to Economic Activity Shaping in Selected Branches of the Services Sector in the Light of the Business Climate Changes in Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uzyskiwane przez przedsiębiorstwa wyniki ekonomiczne są uzależnione nie tylko od jakości posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych, ale także od oddziaływania czynników zewnętrznych, które mogą stymulować rozwój przedsiębiorstwa lub ograniczać go. Czynniki z otoczenia przedsiębiorstwa, które w istotnym stopniu mogą wpływać na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, klasyfikuje się jako bariery dla prowadzenia działalności. W opracowaniu podjęto próbę analizy barier dla prowadzenia działalności na tle koniunktury gospodarczej w wybranych sekcjach sektora usług oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Kolejność województw w rankingu według średniego poziomu barier w poszczególnych sekcjach sektora usług (H, I oraz J) dość znacznie się różni. Niewiele jest województw o wysokim poziomie barier równocześnie we wszystkich trzech sekcjach. Zależności między natężeniem barier dla prowadzenia działalności oraz ogólnym klimatem koniunktury na poziomie województw są słabsze niż na poziomie całego kraju, przy czym w znacznej większości przypadków pozostają ujemne. W opracowaniu zastosowano miary statystyki opisowej, analizę korelacji oraz metodę Warda. Pozycja danego województwa na tle pozostałych województw pod względem poziomu koniunktury ulega zmianie w czasie. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej w wyodrębnionych segmentach województw zasadniczo zmniejsza się natężenie barier dla prowadzenia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The economic performance of business enterprises depends not only on the quality of its tangible and intangible resources but also on the influence of external factors which may either stimulate a company's growth or hinder it. Those external factors which may substantially influence the general conditions of economic performance are classified as barriers to doing business. The aim of this paper is to investigate the relationship between the business barriers and the general business climate. The intensity of barriers in different Polish regions is analysed against the general business climate indices for the Polish economy in selected branches of the service sector in the Polish economy. The ranking of Polish regions in terms of the average intensity of barriers in the service sector (sections H, I and J) is substantially diversified. Only a few regions are characterised by high intensity of business barriers in all three sections. The relationships between the intensity of barriers and the general business climate at the regional level are weaker than at the country level and remain predominantly negative. The position of a region in the general population of regions in terms of business climate varies in time. The following statistical methods have been applied: descriptive statistics measures, correlation analysis, Ward method. The improvement of general business climate in the selected branches of economy in regions, in principle, decreases the intensity of barriers to doing business.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Badanie koniunktury gospodarczej (2016, 17 grudnia). Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5516/5/7/1/ badanie_koniunktury_gospodarczej_2016_05_25.pdf
 • Doing Business w Polsce 2015 (2016, 17 grudnia). Pozyskano z http://polish.doingbusiness.org
 • Ferreira, L., Hitchcock, D.B. (2009). A Comparison of Hierarchical Methods for Clustering Functional Data. Communications in Statistics: Simulation and Computation, 9, 235-243.
 • GUS (2016, 21 października). Pozyskano z http://stat.gov.pl/
 • Hands, S., Everitt, B. (1987). A Monte Carlo study of the recovery of cluster structure in binary data by hierarchical clustering techniques. Multivariate Behavioral Research, 2, 1925-1949.
 • Leoński, W. (2014). Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 18, 95-108.
 • Mikołajczak, P., Skikiewicz, R. (2014). Bariery prowadzenia działalności jako determinanty sytuacji finansowej przedsiębiorstw sektora budowlanego. Studia Ekonomiczne, 82(3), 361-380.
 • Pierścionek, Z. (2003). Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Przedsiębiorczość w Polsce (2014) (2016, 17 grudnia). Ministerstwo Gospodarki. Pozyskano z https://www.mr.gov.pl/media/15513/Raport_o_przedsiebiorczosci_2014.pdf
 • Skikiewicz, R. (2014). Bariery w działalności instytucji finansowych na tle zmian sytuacji gospodarczej Polski. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 330, 352-60.
 • Skikiewicz, R. (2016). Barriers to business and economic situation in the services sector in the EU countries. Copenhagen: Paper presented at 33rd CIRET Conference.
 • Warunki prowadzenia firm w Polsce (2016, 17 grudnia). Pozyskano z http://zpp.net.pl/files/ manager/file-89fbe33aaeeee96c88c42a1d5ef1a6e6.pdf
 • Zdrajkowska, H., Zakrzewska-Bielawska, A. (2006). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Wielkiej Brytanii. W: I.K. Hejduk, J. Korczak (red.). Gospodarka oparta na wiedzy. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, 723-733.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171519539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.