PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy | 190--203
Tytuł artykułu

Wykorzystanie technologii teleinformatycznej w sektorze publicznym jako czynnik wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Use of ICT in Public Sector as the Factor Affecting Companies' Performance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnąca rola technologii teleinformatycznych (ang. ICT - Information and Communication Technologies) nie pozostaje bez wpływu na środowisko społeczno-ekonomiczne. Upowszechnienie się narzędzi informatycznych wpływa na oczekiwania podmiotów gospodarczych dotyczące sposobu obsługi przez organy administracji publicznej, natomiast stosowane przez nie rozwiązania informatyczne i ich wykorzystanie stwarzają potencjał do poprawy relacji na linii przedsiębiorstwa-administracja publiczna, a także do zwiększenia ich efektywności. Brak działań organów publicznych w tym zakresie oraz niedostosowanie ich struktury, organizacji i sposobu funkcjonowania do zmieniających się standardów podmiotów prywatnych stwarzają zagrożenie, że pojawią się dodatkowe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zwiększą się koszty już istniejące. Ścisła i precyzyjna analiza tych zagadnień jest utrudniona z powodu dużego zróżnicowania rozpatrywanych zjawisk. Celem pracy jest próba rozwiązania tego problemu oraz zaproponowanie podejścia badawczego pozwalającego na objęcie zjawisk spójną analizą. Autor proponuje zastosowanie metodyki i terminologii nowej ekonomii instytucjonalnej, czyli wykorzystanie teorii kosztów transakcyjnych oraz instytucji. Oddziaływanie zróżnicowanych czynników instytucjonalnych zostaje sprowadzone do analizy ich wpływu na koszty transakcyjne, koszty te mogą natomiast zostać opisane z użyciem narzędzi matematycznych i wykorzystane do dalszej analizy. (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing role of information and communication technologies (ICT) has an impact on the socio-economic environment. The dissemination of IT solutions affects the expectations of business entities regarding the quality of public administration's IT services. Simultaneously the use of IT in public sector creates the potential improvement of the relations between the enterprise and public administration, as well as their efficiency. Inaction of the public authorities and mismatch between their structure, organization, functioning methods and changing social standards pose a threat of creating new transaction costs or increasing the existing ones. Accurate and precise analysis of these issues is difficult due to the wide variety of phenomena considered. The aim of the work is to try to solve this problem and to propose a research approach allowing for a coherent analysis. The author proposes applying the methodology and terminology of the New Institutional Economics, i.e. to use the Transaction Cost Theory and the conception of institutions. In this way the impact of various institutional factors is reduced only to the analysis of their impact on transaction costs and then these costs can be described with the use of mathematical methods and used for further analysis.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Chotkowski, J. (2010). Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne - kluczowe pojęcia Nowej Ekonomii Instytucjonalnej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa, 97(2), 100-109.
 • Gmina na 5! Raport 2015 (2016). Warszawa: Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych.
 • Hardt, Ł. (2009). Ekonomia kosztów transakcyjnych - geneza i kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kawik, A. (2012, 25 października). Aero2: Bezpłatny dostęp do Internetu bez tajemnic. Pozyskano z https://socialpress.pl/2012/10/aero2-bezplatny-dostep-do-internetu-bez-tajemnic/
 • Kotecka, S. (2011). E-Government & E-Justice. W: L. Górnicki. (red.). Technologia informacyjna dla prawników. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Kowalska, K. (2005). Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej. Gospodarka Narodowa, 7-8.
 • Lisiak-Felicka, D. (2009). Wybrane aspekty informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego. Automatyka, 13(3).
 • Łuba, J. (2011). Digitalizacja materiałów archiwalnych. W: K. Ziętal (red.). Archiwistyka społeczna. Warszawa: Ośrodek KARTA.
 • Martens, B. (2004). The Cognitive Mechanics of Economic Development and Institutional Change. Londyn: Routledge.
 • North, D.C., Joseph, J., Weingast, B.R. (2009). Violence and Social Orders. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ratajczak, M. (2011). Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana? Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 9.
 • Williamson, O.E. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171519565

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.