PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy | 229--244
Tytuł artykułu

Struktura potrzeb użytkowników lokalnych centrów usługowych w różnych kontekstach osadniczych. Studium porównawcze pl. I.L. Pereca we Wrocławiu i rynku w Siechnicach

Warianty tytułu
The Structure of Users' Needs in Local Service Centres in Urban and Suburban Settlements. Comparative Study of I.L. Pereca Square in Wrocław and Siechnice Main Square (Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest rozpoznanie codziennych potrzeb mieszkańców obszarów zurbanizowanych w Polsce oraz ocena możliwości ich zaspokojenia w lokalnych (osiedlowych) centrach usługowych, rozumianych jako wielofunkcyjne przestrzenie publiczne zapewniające dostęp do podstawowych usług, sprzyjające integracji społecznej i budowaniu tożsamości lokalnej mieszkańców. Mając na uwadze zróżnicowaną dynamikę rozwoju osadniczego kraju, do badania wytypowano tereny reprezentujące różne formy przestrzenne obszarów zurbanizowanych: część dużego miasta i część miejscowości podmiejskiej. Badanie przeprowadzone metodą ankietową w czerwcu i lipcu 2017 roku na pl. I.L. Pereca we Wrocławiu i na rynku w Siechnicach (łącznie 232 respondentów) pozwala określić strukturę potrzeb użytkowników, praktyki ich zaspokajania oraz deficyty w zakresie usług. Zestawienie wyników dla społeczności lokalnych w mieście i na przedmieściach daje szeroki obraz relacji między sposobem zagospodarowania przestrzeni publicznych a codziennym funkcjonowaniem ich użytkowników w różnych kontekstach osadniczych. Artykuł potwierdza potrzebę tworzenia lokalnych centrów usługowych jako istotnego narzędzia w kształtowaniu jakości życia w obszarach zurbanizowanych i staje się przyczynkiem do wypracowania uniwersalnych rozwiązań funkcjonalno- -przestrzennych sprzyjających budowaniu silnych społeczności lokalnych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to define the everyday needs of citizens in urban areas and to evaluate the potential for satisfying them in local (neighbourhood) service centres defined as multi-functional public spaces offering access to basic services, enabling social integration and building territorial identity of residents. Bearing in mind the diverse dynamics of urban development in Poland, the research refers to two typical forms of urban settlement: a neighbourhood in a big city and a suburban neighbourhood. The research conducted in June and July 2017 in I.L. Pereca Square in Wrocław and in Siechnice Main Square (232 respondents in total) enables to draw a structure of users' needs, the practices of satisfying them and deficits in the field of everyday services. A comparison of the results for local communities in a big city and in suburbs provides a wide picture of relationships between the development of public spaces and actual functioning of their users in various settlement contexts. The paper confirms the need for building and supporting local service centres as an important tools for shaping quality of life in urban areas. It also gives a reasoning for elaborating some universal solutions for building strong local communities in Poland.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Borsa, M. (2016, 20 września). Pozyskano z www.m-borsa.net/edu
 • Borys, T., Rogala, P. (red.) (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: UNDP Polska.
 • Brzosko-Sermak, A., Płaziak, M., Trzepacz, P. (2017). Przemiany funkcji handlowych i usługowych centrum dzielnicy mieszkaniowej na przykładzie Krakowa-Nowej Huty. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(2), 95-110.
 • CBOS (2010). Jak Polacy mieszkają a jak chcieliby mieszkać. Komunikat z badań CBOS BS/120/2010. Warszawa.
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (2017, 29 lipca). Pozyskano z www.cal.org.pl
 • Dom Pokoju (2016, 2 listopada). Pozyskano z http://www.lokietka5.pl/badanie-miejskie-analiza-funkcjonalna-wroclawskich-osiedli/
 • Domaradzka, A., Sadowy, K. (2015). Definicja i funkcje centrum lokalnego. W: Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, 10-15.
 • Faliszek, K., Kowalczyk, B., Mandrysz, W., Leśniak-Berek, E., Wódz, K. (2010). Programy aktywności lokalnej jako instrument aktywizacji środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów mieszkańców. Przegląd Socjologiczny, 4, 29-60.
 • Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (red.) (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowicki, M. (2004). Współczesna agora. Wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Mantey, D. (2015). Miejsca spotkań w kontekście postmaterialistycznych wartości w suburbiach (przykład gmin Podkowa Leśna i Brwinów). Przestrzeń Społeczna (Social Space Journal), 2(10), 91-126.
 • OpenStreetMap (2017, 30 listopada). Pozyskano z https://www.openstreetmap.org/
 • Ostrowski, W. (2001). Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 • Perry, C. (1998). The Neighbourhood Unit, a Scheme for Arrangement for the Family-Life Community (1929). London: Reprinted Routledge/Thoemmes.
 • Zipser, T. (1983). Zasady planowania przestrzennego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171519585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.