PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 3. Problemy współczesnej ekonomii | 293--305
Tytuł artykułu

Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego

Warianty tytułu
Contemporary Conditions of Foreign Capital Inflow in the Aspect of Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badań było zdiagnozowanie uwarunkowań napływu kapitału zagranicznego i jego skutków dla rozwoju społeczno-gospodarczego układu lokalnego. Realizację celu oparto na wynikach badań przeprowadzonych w 2011 i 2015 r. wśród inwestorów zagranicznych i władz lokalnych wybranych województw. Bez względu na rok podjęcia działalności pozycja trzech najważniejszych motywów (zdobycie nowych rynków zbytu, dostęp i niskie koszty siły roboczej, perspektywy rozwoju gospodarczego) nie ulegała zmianie (z wyjątkiem okresu 2008-2010). Najważniejszą stymulantą podejmowania inwestycji było położenie geograficzne. Władze lokalne wśród najważniejszych korzyści napływu kapitału wskazały: ogólnogospodarcze i społeczne, w tym szczególnie dla rynku pracy. Czynnikiem, który pojawiał się jako motyw inwestorów zagranicznych, stymulanta i skutek dla gminy, był ten odnoszący się do rynku pracy, jego zasobów oraz kosztów. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the study was to diagnose the determinants of the inflow of foreign capital and its effects on the socio-economic development of the local system. The realisation of the objective was based on the research results conducted in 2011 and 2015 among foreign investors and local authorities of selected voivodships. Regardless of the year's starting business activity, the item 3 of the most important motives (new market acquisition, access and low-cost labor market, prospects for economic development) remained unchanged (except 2008-2010). The most important stimulant for investment was geographic location. Among the most important benefits of capital inflows local authorities indicated: general economic and social, especially for the labor market. The factor emerged as a motive for foreign investors, the stimulant and the effect for the municipality was the labor market, its resources and costs. (original abstract)
Rocznik
Strony
293--305
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Barriosa, S., Görg, H., Strobla, E. (2005). Foreign direct investment,competition and industrial development in the host country. European Economic Review, 49, 1761-1784.
 • Bems, R., Catão, L., Kóczán, Z., Lian, W., Poplawski-Ribeiro, M., Jiang, H., Liu, Y., Yang, H. (2016). Understanding the Slowdown in Capital Flows to Emerging Markets. World Economic Outlook: too slow for too long (s. 63-99). Washington: International Monetary Fund.
 • Bevan, A., Estrin, S. (2000). The Determinants of Foreign Direct Investments In Transition Economies. London Business School - Centre For New And Emerging Markets London. Working Paper, No 342, s. 1-57.
 • Dunning, J.H. (2001). The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production. Path, Present and Future. International Journal of the Economics of Business, 8 (2), 173-190.
 • Egger, P., Pfaffermayr, M. (2002). Foreign Direct Investment and European Integration in the 90's. Working Papers in Economics, 2, 1-14.
 • Gao, T. (2005). Foreign direct investment and growth under economic integration. Journal of International Economics, 67, 157-174.
 • Górniewicz, G. (2007). Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Jaworek, M. (2006). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki. Toruń: TNOiK.
 • Karaszewski, W. (2004). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Toruń: TNOiK.
 • Karaszewski, W., Siemińska, E., Jaworek, M., Czaplewski, L., Kuzel, M., Szałucka, M., Szustek, A., Kuczmarska, M., Kokosińska, M. (2015). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badania 2015. UMK w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pobrane z: http:// www.skolar.umk.pl/pdf/Raport_UMK_2015.pdf (20.03.2017).
 • Karaszewski, W., Sudoł, S. (1997). Empirical Research on the Process of Transormation of Polish Companies oin the Period of 1990-1995. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Kisiel, R., Lizińska, W., Marks-Bielska, R., Babuchowska, K., Serocka, I. (2015). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie warmińsko-mazurskim. Raport z badania2015. UWM w Olsztynie, Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Pobrane z: http://www.skolar.umk.pl/pdf/Raport_UWM_2015.pdf (20.03.2017).
 • Komorowski, J. (2005). Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego. W: A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu (s. 13-24). Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 • Kuzel, M. (2007). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności (na przykładzie gospodarki Polski). Toruń: TNOiK.
 • Lizińska, W. (2012). Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Studium na poziomie układów terytorialnych. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
 • Mączyńska, E. (1999). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące. Ekonomista, 1-2, 87-107.
 • Oziewicz, E. (1998). Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Pawlak, K., Standar, A., Kołodziejczak, M., Kołodziejczak, W. (2015). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie. Pobrane z http://www.skolar.umk.pl/pdf/ Raport_UP_2015.pdf (20.03.2017).
 • Reuber, G., Crokellel, H., Emersen, M., Gallias-Hamono, G. (1973). Private Foreign Investment in Development. Oxford: Development Centre of the OECD.
 • Różański, J. (2016). Międzynarodowy kapitał płynie wolniej i inaczej. Obserwator Finansowy. Pobrane z: www.obserwatorfinnasowy, pl, (21.09.2016).
 • Różański, J., Jasiniak, M., Kaczmarska-Krawczak, J., Kaźmierska-Jóźwiak, B., Starzyńska, D. (2015). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie łódzkim. Raport z badania 2015. Uniwersytet Łódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Pobrane z: http://www.skolar.umk.pl/pdf/Raport_UL_2015.pdf (20.03.2017).
 • Siddiqui, K. (2014). Flows of Foreign Capital into Developing Countries: A Critical Review. Journal of International Business and Economics, 2 (1).
 • Weresa, M.A. (2002). Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski. Zeszyty BRE Bank - CASE, 62, 7-42.
 • Witkowska, J. (2000). BIZ a rynek pracy w kraju przyjmującym - aspekty teoretyczne. Ekonomista, 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.