PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 3. Problemy współczesnej ekonomii | 329--344
Tytuł artykułu

Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej

Warianty tytułu
Potential for Development of Automotive Clusters in Special Economic Zones Illustrated by the Example of the Wałbrzych and Legnica Zones
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie perspektyw rozwoju klastra (grona) motoryzacyjnego w województwie dolnośląskim na obszarach oddziaływania wałbrzyskiej i legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). W artykule przyjęto hipotezę o istnieniu potencjału dla rozwoju klastra automotive oraz o istotnej roli stref w rozwoju sektora motoryzacyjnego w regionie Dolnego Śląska. W celu zweryfikowania hipotezy wykorzystano metodę analizy dokumentów, danych GUS i pozyskanych od spółek zarządzających oraz pomocniczo metodę wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami podmiotów dysponujących mieniem stref. W pierwszej części artykułu wyjaśniono istotę koncepcji gron i specjalnych stref ekonomicznych. Następnie przedstawiono historię i obecną sytuację sektora motoryzacyjnego w regionie dolnośląskim oraz zaprezentowano efekty funkcjonowania wybranych stref. W zakończeniu przedstawiono wnioski na temat istnienia warunków dla rozwoju klastra motoryzacyjnego w analizowanym regionie oraz roli SSE w procesie rozwoju skupisk przedsiębiorstw branży automotive. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present prospects for development of the automotive bunch (cluster) in the impact areas of the Wałbrzych and Legnica special economic zones (SEZ-s). It is in this article that the hypothesis of the existence of the development potential for the automotive cluster and the important role of the zones in the automotive sector development in the Lower Silesia region was assumed. In order to verify the assumptions used, the method of analysis of documentation, GUS data and data obtained from the companies managing the zones and the method of interviews conducted with representatives of the management companies were applied. In the first part of the article, the essence of the concept of bunches and the special economic zones was explained. Then the history and the present situation of the automotive industry in the Lower Silesia region as well as effects of functioning of the selected zones were presented. At the end, the conclusions on the existence of conditions for the development of the automotive cluster in the analyzed region and the role of the economic zones in the development process of clusters of automotive companies were presented. (original abstract)
Rocznik
Strony
329--344
Opis fizyczny
Twórcy
 • Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Bibliografia
 • Ambukita, E. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce stymulatorem rozwoju regionalnego. W: B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość. Tom 1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 530, Ekonomiczne Problemy Usług, 31, 11-19.
 • Bazydło, A., Smętkowski, M. (2000). Specjalne strefy ekonomiczne - światowe zróżnicowanie instrumentu. W: E. Kryńska (red.), Polskie specjalne strefy ekonomiczne - zamierzenia i efekty (s. 17-55). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Buzek, J. (red.). (2007). Jak zostać regionem wiedzy i innowacji. Warszawa: Wydawnictwo TWIGGER.
 • Ceglie, G., Clara, M., Dini, M. (1999). SME cluster and network development in developing countries: The experience of UNIDO. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
 • Den Hertog, P., Maltha, S., Brouwer, E. (2001). Innovation in an Adolescent Cluster: The Dutch Multimedia Cluster. W: Innovative clusters - drivers of national innovation systems (s. 133-154). Paris: OECD.
 • European Trend Chart on Innovation, Thematic Report: Cluster Policies, Covering period up to March (2003). Brussels: European Commission Enterprise Directorate-General.
 • Final report of the expert group on enterprise clusters and networks (2003). Brussels: European Commission Enterprise Directorate-General.
 • http://lsse.eu/nasi-inwestorzy (04.05.2017).
 • https://invest-park.com.pl/ (04.05.2017).
 • Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - stan na 31 grudnia 2015 roku (2016). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 • Jacob, D., De Man, A. (1996). Clusters Industrial Policy and Firm Strategy: A Menu Approach. Technology Analysis & Strategic Management, 8, (4), 425-438.
 • Lis, A., Lis, A. (2011). Klastry i inicjatywy klastrowe w gospodarce. W: J. Pietrucha (red.), Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych (s. 41-50). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Lis, A., Lis, A. (2013). Tożsamość struktur klastrowych - rozważania teoretyczne i praktyczne implementacje. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (51), 26-44.
 • Lizińska, W., Kisiel, R. (2008). Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Maskell, P., Lorenzen, M. (2003). The Cluster as Market Organization. Danish Research Unit on Industrial Dynamics Working Paper, 03-14.
 • Pasieczny, J. (2006). Czynniki i uwarunkowania procesu tworzenia i rozwoju klastrów. W: E. Bojar (red.), Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego (s. 89-95). Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 • Porter, M. (1998).On competition. Boston: Harvard Business Press.
 • Porter, M.E. (2000). Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly, 14 (1), 15-34.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego (2016). Wrocław: Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 • Romanowska, M. (2004). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 • Rosenfeld, S.A. (1997). Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development. European Planning Studies, 5 (1), 3-21.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U. 2008 nr 232 poz. 1548).
 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (2016). Warszawa: Colliers International.
 • Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
 • Szultka, S. (red.). (2004). Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2015 poz. 282).
 • Waits, M. (2000). The Added Value of the Industry Cluster Approach to Economic Analysis. Economic Development Quarterly, 14 (1), 35-50.
 • Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.