PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 3. Problemy współczesnej ekonomii | 371--380
Tytuł artykułu

Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych

Autorzy
Warianty tytułu
Local Revitalization Plan as a Tool For Supporting the Development of Problem Area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rewitalizacja to przywracanie do życia obszarów wyrzuconych z jakiegoś powodu na margines funkcjonującej w sąsiedztwie jednostki osadniczej. Dotychczasowe działania rewitalizacyjne, zgodne z kierunkami polityki spójności, nie przyniosły spodziewanych efektów - nie osiągnięto istotnej poprawy sytuacji obszarów problemowych. Z tego względu w artykule podjęta została próba odpowiedzi na kluczowe pytanie: czy opracowane nowe lokalne plany rewitalizacji gmin, które zaliczane są do obszarów problemowych, przyczynią się do ich rozwoju. Analiza badawcza przeprowadzona została na przykładzie zrealizowanych i planowanych do realizacji projektów rewitalizacyjnych gmin województwa zachodniopomorskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Revitalization is the reintroduction of areas that have been thrown out for some reason to the margins of a settlement unit in the neighborhood. Previous revitalization actions, in line with cohesion policy, have not produced the expected results - no significant improvement in the problem areas has been achieved. For this reason, an attempt was made to answer the key question: have developed new local revitalization plans for municipalities that fall into the problem areas will contribute to their development. The research was carried out on the example of the implemented and planned revitalization projects of the West Pomerania voivodeship communes. (original abstract)
Rocznik
Strony
371--380
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bednarska-Wnuk, I. (2012). Rozwój zasobów ludzkich wobec wyzwań współczesności. W: P. Wachowiak (red.), Człowiek w organizacji, Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Kozak, M.W. (2014). Rewitalizacja w praktyce polityki spójności. Problemy Rozwoju Miast, 11 (2), 71-80.
 • Kryk, B., Skubiak, B. (2015). The necessity of formulating sustainable regional policy in problem areas on the example of West Pomeranian province in Poland. Transformations in Business&Economics, 3C (36C), 433-447.
 • Florida, R. (1995). Toward the Learning Region. Futures, 27 (5).
 • Lokalny program rewitalizacji gminy Dobra na lata 2013. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobra nr XXVII/383/2013 z dnia 24.10.2013 r.
 • Lokalny program rewitalizacji dla miasta Białogard. Załącznik do Uchwały nr XXVIII/232/2017 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 1 marca 2017 r.
 • Merton, R.K. (1968). Succession of goals. W: D.L. Sills, R.K. Merton (red.), International Encyclopedia of the Social Sciences, 11. The Macmillan Co. & The Free Press.
 • Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego. Raport końcowy (2011) Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 • Piotrowska-Trybull, M. (2004). Istota i czynniki konkurencyjności regionu. W: W. Kosiedowski (red.), Konkurencyjność regionu w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Międzynarodowa analiza porównawcza Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Pobrane z: http://ec.europa.eu/inforegio.
 • Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Pylak, K. (2013). Wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego. Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych. Lublin.
 • Specjalna Strefa Włączenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz planowane kierunki działań interwencyjnych (2014). Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Zarządzania Strategicznego.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dziennik Ustaw 2015, pozycja 1777.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.