PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 3. Problemy współczesnej ekonomii | 433--444
Tytuł artykułu

Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy - analiza porównawcza

Warianty tytułu
The Service Sector of a Knowledge-Based Economy - a Comparative Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zidentyfikowanie kierunku i dynamiki zmian zachodzących w strukturze zatrudnienia, towarzyszących budowie gospodarki opartej na wiedzy. Wyjaśnienie i zrozumienie rosnącej roli sektora usług, w tym szczególnie usług opartych na wiedzy, wymaga badań, które pozwolą wykryć prawidłowości rządzące tym procesem. Analiza obejmuje osiem państw Unii Europejskiej: Polskę, Danię, Włochy, Łotwę, Litwę, Maltę, Holandię, Wielką Brytanię. Zakres czasowy analizy to lata 2008-2016. We wszystkich badanych gospodarkach wyraźnie wzrasta znaczenie usług opartych na wiedzy, choć proces ten charakteryzuje się różną dynamiką. Gospodarki, w których usługi o wysokim stopniu wykorzystania wiedzy są słabo rozwinięte (Polska, Litwa, Łotwa) charakteryzują się niskim poziomem innowacyjności i budowa gospodarki opartej na wiedzy przebiega bardzo wolno. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper focuses at identifying the directions and tempo of transformations of the internal structure of service sector in the context of building a knowledge-based economy. Explanation and understanding of the growing role of the services sector, knowledge-intensive services requires studies that will detect regularities that govern the process. The analysis covers eight countries of the European Union: Poland, Denmark, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands and the United Kingdom. The analysis covers the 2008-2016 period. In all studied economies, the importance of knowledge-based services is clearly increasing, although the process is characterized by different dynamics. Economy, in which services a high degree of utilization of knowledge are poorly developed countries (Poland, Lithuania, Latvia), characterized by a low level of innovation and of a knowledge-based economy is very slow.(original abstract)
Rocznik
Strony
433--444
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Brinkley, I. (2006). Defining the knowledge economy. The Work Foundation: London.
 • Chen, D.H.C., Dahlman, C.J. (2005). The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations. World Bank Institute Working Paper, 37256.
 • Employment and Social Developments in Europe 2015 (2016). European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes (10.04.2017).
 • Employment and Social Developments in Europe. Quarterly Review (2017). Pobrane z: ec. europa.eu/social/BlobServlet?docId=17031&langId=en (9.04.2017).
 • European Innovation Scoreboard 2016, (2016) European Commission. Pobrane z:http:// ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl. (12.04.2017).
 • Leydesdorff, L. (2006). The knowledge-based economy: modeled, measured, simulated. Florida: Universal Publishers, Boca Raton.
 • Madej, Z. (2006). Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów. W: E. Frejtag-Mika (red.), Teoria i praktyka ekonomii a analiza konkurencyjności gospodarowania. Warszawa: Difin.
 • Nauka i technika w 2015 r. (2016). Warszawa: GUS.
 • Nijkamp, P., Siedschlag, I. (2011). Innovation, Growth and Competitiveness. Dynamic Regions in the Knowldge-Based World Economy. Berlin: Springer.
 • OECD (2001). Science, Technology and Industry Scoreboard 2001 - Towards a Knowledge-based Economy. Pobrane z: http://www.oecd_library.org/docserver/download/9201041e.pdf. (12.04.2017).
 • Piech, K. (2009). Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Rogoziński, K. (2011). Nowy [?] paradygmat teorii usług. W: A. Grzelak, K. Pająk (red.), Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia akademickiego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Skrodzka, I. (2016). Knowledge-based economy in the European Union - cross-country analysis. Statistics in transition new series, June, 281-294.
 • Uliszak, R., Grad, N. (2012). Innowacyjność kluczem rozwoju firmy IBM. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 40-53.
 • Westeren, K.I. (2012). Foundations of the Knowledge Economy: Innovation, Learning and Clusters. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Węgrzyn, G. (2015). Zmiany strukturalne na rynku pracy - modernizacja czy stagnacja? W: E. Pancer-Cybulska, E. Szostak (red.), Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 380.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521447

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.