PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 47 T. 3. Problemy współczesnej ekonomii | 445--456
Tytuł artykułu

Criteria for buying organic food by consumers from different regions of Poland

Warianty tytułu
Kryteria zakupu żywności ekologicznej przez konsumentów z poszczególnych regionów Polski
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym kryterium zakupu żywności ekologicznej wśród współczesnego społeczeństwa jest dbałość o zdrowie i troska o środowisko naturalne. Celem pracy było określenie stosunku do żywności ekologicznej mieszkańców poszczególnych regionów Polski, zróżnicowanych pod względem zamożności. Starano się określić rodzaje, motywy i bariery, które mają wpływ na konsumentów przy zakupie żywności ekologicznej. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, z autorskim narzędziem badawczym w postaci kwestionariusza ankiety. Próba badawcza stanowiła 1 102 ankietowanych. Przy analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 10.1 PL, a w nim analizę funkcji dyskryminacyjnej i test x2. Wykazano, iż przy wyborze żywności ekologicznej konsumenci sugerują się jej walorami odżywczymi i względami zdrowotnymi. Najczęściej kupowanymi produktami były warzywa świeże i ich przetwory, mleko krowie i jego przetwory oraz miód i ziemniaki. Główną barierą wśród konsumentów przy zakupie żywności ekologicznej była jej wysoka cena, natomiast najważniejszym motywem - brak w takich produktach substancji szkodliwych dla zdrowia. Pomiędzy konsumentami z poszczególnych regionów, zwłaszcza przy barierach związanych z zakupem takiej żywności, wystąpiły istotne różnice w wyliczonych wartościach. (abstrakt oryginalny)
EN
The main criterion for buying organic food by modern societies is caring for health and natural environment. The aim of the study was to determine the attitude towards organic food of residents from different regions of Poland, differentiated in terms of their wealth. The effort was made to determine the types, motives and barriers that influence consumers' choices when buying organic food. A method of diagnostic survey with author's research tool in a form of survey questionnaire was used in the study. The sample consisted of 1,102 respondents. The Statistica 10.1 PL program was used for statistical analysis, including the analysis of discriminant function and x2 test. It was shown that when choosing organic food, consumers paid attention to its nutritional and health properties. Fresh vegetables and their products, cow's milk and its products, honey and potatoes were the most often purchased products. The main barrier for consumers when buying organic food was its high price, whereas the most important motive was the lack of harmful substances in such products. There were significant differences in calculated values between consumers from particular regions, especially in the case of barriers associated with the purchase of organic food. (original abstract)
Rocznik
Strony
445--456
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Portal Samorządowy. Wskaźniki dochodów podatkowych dla gmin, powiatów i województw na 2016. Retrieved from: www. portalsamorzadowy.pl. (15.01.2017).
 • Fotopoulos, C., Krystallis, A. (2002). Purchasing motives and profile of the Greek organic consumer: A countrywide survey. British Food Journal, 104 (9), 730-764.
 • Gracia, A., Barreiro-Hurlé, J., Galán, B.L. (2014). Are local and organic claims complements or substitutes? A consumer preferences study for eggs. Journal of Agricultural Economics, 65 (1), 49-67.
 • Grolleau, G., Ibanez, L., Mzoughi, N. (2010). Eco-labelling schemes faced with selfish or altruistic consumer motivations and with the public or private nature of environmental attributes. INRA Sciences Sociales, 4. Retrieved from: http://ageconsearch.umn. edu/ handle/150550/ (17.03.2017).
 • Gutkowska, K., Ozimek, I. (2005). Zachowania konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Hasimu, H., Marchesini, S., Canavari, M. (2017). A concept mapping study on organic food consumers in Shanghai, China. Appetite, 108, 191-202.
 • Hjelmar, U. (2011). Consumers' purchase of organic food products. A matter of convenience and reflexive practices. Appetite, 56 (2), 336-344.
 • Infante-Amate, J., González de Molina, M. (2013). Sustainable de-growth' in agriculture and food: an agro-ecological perspective on Spain's agri-food system (year 2000), Journal of Cleaner Production. 38, 27-35.
 • Jakubowska, D., Radzymińska, M. (2010). Polish consumer attitudes and behavior towards meat safety risk. Polish Journal of Food and Nutrition, 60 (4), 381-385.
 • Kapusta, F. (2015). Bezpieczeństwo żywnościowe jako indykator zrównoważonego spożycia. Journal of Agribusness and Rural Development, 4 (38), 695-703.
 • Kiviniemi, M.T., Rothman, A.J. (2006). Selective memory biases in individuals' memory for health-related information and behaviour recommendations. Psychology and Health, 21 (2), 247-272.
 • Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Mazurek-Łopacinska, K., Sobocińska, M. (2010). Ekologizacja konsumpcji i wynikające z niej konsekwencje dla zarządzania produktem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 153, 109-118.
 • McGill, C.R., Fulgoni, V.L., Devareddy, L. (2015). Ten-Year Trends in Fiber and Whole Grain Intakes and Food Sources for the United States Population: National Health and Nutrition Examination Survey 2001-2010. Nutrients, 7 (2), 1119-1130.
 • Murray, E.K., Auld, G., Inglis-Widrick, R., Baker, S. (2015). Nutrition Content in a National Nutrition Education Program for Low-Income Adults: Content Analysis and Comparison With the 2010 Dietary Guidelines for Americans. Journal of Nutrition Education and Behavior, 47 (6), 566-573.
 • Oates, L., Cohen, M., Braun, L. (2012). Characteristics and consumption patterns of Australian organic consumers. Journal of the Science of Food and Agriculture, 92, 2782-2787.
 • Ozimek, I. (2006). Bezpieczeństwo żywności w aspekcie ochrony konsumenta w Polsce, Rozprawy Naukowe i Monografie. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Reisch, L., Eberle, U., Lorek, S. (2013). Sustainable food consumption: an overview of contemporary issues and policies. Sustainability: Science, Practice & Policy, 9 (2), 7-25.
 • Smith, S., Paladino, A. (2010). Eating clean and green? Investigating consumer motivations towards the purchase of organic food. Australasian Marketing Journal, 18 (2), 93-104.
 • Teng, Ch.-Ch., Lu, Ch.-H. (2016). Organic food consumption in Taiwan: Motives, involvement, and purchase intention under the moderating role of uncertainty. Appetite, 15, 95-105.
 • Willer, H., Kilcher, L. (2009). The Word of organic agriculture - Statistics and emerging trends. Bonn: IFOAM.
 • Williams, P.R., Hammitt, J.K. (2001). Perceived risks of conventional and organic produce: pesticides, pathogens, and natural toxins. Risk Analysis, 21 (2), 319-330.
 • Witczak, J., Sojkin, B. (2010). Konsument żywności ekologicznej w dużym mieście. In: A. Graczyk, K. Mazurek-Łopacinska (eds) (pp. 156-168), Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce. Wrocław: Wrocław University of Economics Press.
 • Wojciechowska-Solis, J., Soroka, A. (2017). Motives and barriers of organic food demand among Polish consumers: A profile of the purchasers. British Food Journal, 119 (9), 2040-2048.
 • Zander, K., Hamm, U. (2010). Consumer preferences for additional ethical attributes of organic food. Food Quality and Preference, 21, 495-503.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.