PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 50 T. 1. Metody ilościowe w ekonomii | 31--41
Tytuł artykułu

Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce po transformacji gospodarczej

Autorzy
Warianty tytułu
Housing Cooperatives in Poland after the Economic Transformation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule analizowano zmiany w aktywności spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, zwłaszcza po 1990 roku, w którym miały miejsce przekształcenia ustrojowe oraz znaczące przeobrażenia w dążeniu do własności mieszkań. W ślad za wejściem do gospodarki rynkowej w znaczącym zakresie został sprywatyzowany państwowy i komunalny zasób mieszkaniowy. Mieszkanie stało się dla wielu przedmiotem obrotu rynkowego, w tym również formą inwestowania. Spowodowało to odejście od spółdzielczości mieszkaniowej, które przejawiało się w coraz mniejszej dynamice powstawania nowych spółdzielni w stosunku do lat powojennych. W badaniu analizowano dynamikę zakładania nowych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce po II wojnie światowej, które są nadal aktywne 20 kwietnia 2017 roku. Wykazano, iż najtrwalsze są spółdzielnie powstałe w latach 90. ubiegłego wieku, które działały pod rządami ustaw przywracających spółdzielniom mieszkaniowym swobodę inwestowania. Do analizy badanego zjawiska wykorzystano dane z systemu REGON. Spółdzielnie analizowano z uwagi na liczbę zatrudnionych, wykazując, że najwięcej jest tych zatrudniających do dziewięciu osób, co najczęściej stanowi również konsekwencję wielkości zasobu mieszkaniowego danej spółdzielni. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the activeness of housing cooperatives in Poland, especially after 1990, in which political changes and a significant transformation in pursuing the ownership of housing took place, were analyzed in the article. Following the entrance to the market economy, the national and communal housing stock was privatized to a great extent. An apartment for many became the subject of trading, and also a form of investment. This resulted in a step away from housing cooperatives which was manifested in increasingly lower dynamics of establishing new cooperatives in relation to the post-war years. The dynamics of establishing new housing cooperatives in Poland after World War II, which are still active as of April 20, 2017, was analyzed in the study. It has been shown that the most enduring are cooperatives formed in the 90s of the last century which operated under laws restoring the freedom to invest for the housing cooperatives. REGON system data were used to the analysis of the examined phenomenon. The cooperatives were analyzed in view of the number of persons employed, showing that there are most of those employing up to 9 persons, which most often is also a consequence of the size of the housing stock of a given cooperative.(original abstract)
Rocznik
Strony
31--41
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Andrzejewski, A. (1977). Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1919-1974. Warszawa: PWE.
 • Brodziński, M.G., Jankowski, J. (2004). Mieszkalnictwo w gospodarce rynkowej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości mieszkaniowej. Warszawa: Krajowa Rada Spółdzielcza.
 • Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 • Foryś, I., Nowak, M., (2012). Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Warszawa: Poltext.
 • Foryś, I. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki wybranych wskaźników budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2003-2013. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 826, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37, 75-88.
 • Goryński, J. (1971). Polityka budowlana w Polsce Ludowej. Warszawa: PWE.
 • Goryński, J. (1975). Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Harloe, M. (1995). The People's Home: Social Rented Housing in Europe and America. Oxford: Blackwell.
 • Kozerska E., Sadowski, P., Szymański, A. (red.) (2008). Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym. Opole: Wyd. UO.
 • Kulesza, H. (1990). System zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce. Warszawa: Wyd. IGPiK.
 • Skotarczak, T. (red.) (2008). Zmiany zachodzące w spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Szczecin: PrintGroup.
 • Szczepański, J. (1963). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
 • Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. 2001, nr 4, poz. 27.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.