PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 41 | 67--81
Tytuł artykułu

Wspólność małżeńska jako przesłanka wdowiej renty rodzinnej a prawa i obowiązki małżeńskie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conjugal Union as a Premise of Dependents'pension and Rights and Obligations of Spounses
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z przesłanek uzyskania wdowiej renty rodzinnej jest pozostawanie przez wdowę do dnia śmierci męża we wspólności małżeńskiej. Termin "wspólność małżeńska" jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zwrotów użytych przy regulacji renty rodzinnej. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie posługuje się tym pojęciem. Określeniami zbliżonymi do "wspólności małżeńskiej" są "wspólne pożycie" i "wspólność majątkowa". Autorka zadaje pytanie o to, jakie obowiązki małżonków muszą być wypełniane, aby można było uznać, że wskazana przesłanka jest spełniona. Podaje ponadto analizie sytuację, w której jeden z małżonków wnosi pozew o "alimenty" na podstawie art. 27 k.r.o. bądź o rozwód, a jego współmałżonek umiera przed rozstrzygnięciem sprawy. (abstrakt oryginalny)
EN
One of a premise of the dependents'pension is living together by a widow with a husband to the day of his death. The term "conjugal union" is one of the most cotroversial returns used for adjustement of the the dependents' pension. The Family and Guardianship Code doesn't use that term. Terms, which are similar to the conjugal union are "living together" and "property regime". The Author concernsthe issue, which obligations of spounses must be fulfilled to meet the condition. The Author also considers the case in which one of the spounses brings the claim for maintenance or for divorce and the other sposunse dies before judgement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz. 682).
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz.1822).
 • Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U . z 2017 r., poz. 1383).
 • Brzezińska A., Intercyzy - umowy małżeńskie, Warszawa 2007.
 • Domański M., Oddalenie powództwa o rozwód w sprawach, w których małżonkowie mieli wspólne małoletnie dzieci w świetle orzecznictwa sądów powszechnych, "Prawo w działaniu" 2013, nr 14.
 • Gwiazdomorski J., "Alimentacyjny" obowiązek między małżonkami, Warszawa 1970.
 • Gwiazdomorski J., Małżonek wyłącznie winny rozkładu wspólności, "Państwo i Prawo" 1978, z. 3.
 • Gwiazdomorski J., Rozkład wspólności jako podstawa rozwodu, "Nowe Prawo" 1955, nr 5.
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016.
 • Myszka Z., Kontrowersje w orzekaniu o prawie do renty rodzinnej dla wdowy (wdowca) lub małżonki rozwiedzionej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 7-8.
 • Ogrodnik-Kalita A., Uzależnienie od alkoholu jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego, Lublin 2016.
 • Ogrodnik-Kalita A., Znaczenie wspólnoty gospodarczej przy ocenie stopnia rozkładu pożycia małżeńskiego (w:) J. M. Łukasiewicz, A. M. Arkuszewska, A. Kościółek (red.), Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, Toruń 2017.
 • Osajda K. (red.), Komentarze Prawa Prywatnego. Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Piasecki K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Skowrońska-Bocian E., Małżeńskie ustroje majątkowe, Warszawa 2008.
 • Smyczyński T. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014.
 • Smyczyński T., Prawa i obowiązki małżonków, "Studia Prawa Prywatnego" 2007, z. 2.
 • Studzińska J., Roszczenia alimentacyjne i ułatwienia w ich dochodzeniu przed sądem (w:) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne. Tom I, Toruń 2015.
 • Wierciński J. (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Wypych-Żywicka A., Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialne, Gdańsk 2006.
 • Wypych-Żywicka A., Glosa do wyroku SN z dnia 15 czerwca 2005 r., II UK 248/04, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2006, nr 3.
 • Wypych-Żywicka A., Prawo do renty rodzinnej małżonka pozostającego w separacji faktycznej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2007, t. XVII.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521913

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.