PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 41 | 93--107
Tytuł artykułu

Dylemat etyczny adwokata - bezwzględny charakter tajemnicy adwokackiej oraz dopuszczalność zwolnienia z niej w toku postępowania karnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethical Dilemma of a Lawyer - the Absolute Nature of the Lawyer's Secret and the Admissibility of Exemption from it in Criminal Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu tajemnicy adwokackiej, która stanowi nie tylko warunek konieczny dla prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, ale również wzorzec moralnie akceptowanego zachowania pełnomocnika procesowego, czy też wreszcie jego obowiązek etyczny i prawny. Analizie poddano niekonsekwencję ustawodawcy wynikającą z nałożenia przez niego na adwokata bezwzględnego obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej, przy jednoczesnym wprowadzeniu dopuszczalności zwolnienia go przez sąd z tej tajemnicy w toku postępowania karnego. Opracowanie uwzględnia praktyczne ujęcie dylematu przed jakim staje adwokat w wyniku zwolnienia go z tajemnicy adwokackiej co do okoliczności, o jakich dowiedział się udzielając pomocy prawnej, gdy dochodzi do swoistej kolizji obowiązków, polegającej na tym, że realizacja jednego z nich automatycznie doprowadzi do naruszenia drugiego. Artykuł porusza również problematykę potencjalnych konsekwencji, jakie może ponieść adwokat w zależności od sposobu rozstrzygnięcia przez niego powstałej kolizji obowiązków. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of lawyer's secret, which is not only a necessary condition for proper practice of the profession of lawyer, but also a pattern of morally acceptable behavior of plenipotentiary, or finally both ethical and legal obligation. The analysis includes discussion of inconsistency of the legislator as a result of his imposition on the lawyer the absolute duty of secrecy, while at the same time introducing the admissibility of exemption from that duty in criminal proceedings. The study takes into account the practical approach of the dilemma faced by lawyer as a result of exemption from duty of secrecy about facts that he has learnt while providing legal aid, when a specific conflict of duties occurs, which is appearing itself in that, the execution of one of these duties will automatically lead to infringement of second of them. The paper also includes discussion of potential consequences that a lawyer may face depending on how he or she resolves that collision of duties. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--107
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 1999).
 • Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu - Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Na podstawie uchwały nr 52/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ogłoszono jednolity tekst Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 roku (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 roku oraz uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011-54/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku.
 • Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955.
 • Grzegorczyk T., Dowody w procesie karnym, Warszawa 1998.
 • Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011.
 • Kulesza C., Starzyński P., Postępowanie karne, Warszawa 2017.
 • Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Zakamycze 2005.
 • Majewski J., Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym, Warszawa 2002.
 • Misztal P., Majchrzak K., Dowód z przesłuchania świadka będącego adwokatem lub radcą prawnym (w:) Katalog dowodów w postępowania karnym, red. Czarnecki P., Czerwińska M., Warszawa 2014.
 • Naumann J., Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
 • Wiliński P., Zasada prawa do obrony (w:) System Prawa Karnego Procesowego, red. naczelny Hofmański P., Tom III, Zasady procesu karnego, cz. 2, red. Wiliński P., Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.