PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 41 | 190--209
Tytuł artykułu

Ochrona zabytków sakralnych na Ukrainie. Obowiązek państwa czy organizacji religijnych?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protection of Religious Monuments in Ukraine. The Obligation of the State or Religious Organizations?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ukraińskim systemie prawnym jako zasadę przyjęto, że właścicielem obiektów dziedzictwa kulturowego może być tylko Skarb Państwa, który swoje uprawnienia właścicielskie scedował na organy władzy wykonawczej. Stąd też obowiązek utrzymania obiektów sakralnych zaliczonych do tej kategorii należy do podmiotów państwowych enumeratywnie wymienionych w ustawie. Jednak organy władzy wykonawczej nie wywiązują się z niego należycie tłumacząc się trudną sytuacją finansów państwowych i ciężar przenoszą na organizacje religijne. Dlatego też w niniejszym artykule przedstawiono nie tylko regulacje prawne związane z własnością zabytków czy własnością prywatną dóbr kultury oraz zabytków sakralnych w ogólności ale także trudności praktyczne związane z ochroną zabytków sakralnych na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the Ukrainian legal system, it is assumed as a rule that the owner of the objects of cultural heritage can only be the Treasury which has assigned its ownership rights to the executive authorities. Therefore, the obligation to maintain the religious objects belonging to this category remains with the government bodies specified in the law. However, the executive authorities fail to fulfil their obligations properly, pledging a difficult situation of state finances and transfer the burden to religious organizations. Thus, this article presents not only the legal regulations associated with the ownership of monuments or private property of cultural and religious monuments in general but also the practical difficulties associated with the protection of religious monuments in Ukraine. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
190--209
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Герич В., Охорона культурної спадщини в Україні і Польщі - порівняльний аналіз (в:) Збірник, Жовква 2001.
 • Gerycz W., Skorniewski M., Własność i ochrona zabytków w świetle uregulowań prawodawstwa polskiego i ukraińskiego (wybrane zagadnienia) (w:) Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia, red. M. Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, Lublin 2013.
 • Hofman J., Administracja wyznaniowa Ukrainy, Lublin 2012.
 • Jolkin Y. , Kashyntseva O. , Ochrona prawna dziedzictwa kulturowego i materialnego w świetle ustawodawstwa ukraińskiego (w:) Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, red. A. Dębiński, L. Pietraszko, Lublin 2011.
 • Jodełka-Schreiber H. , Niematerialne dziedzictwo kulturowe: idea, prawo, praktyka (w:) Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, red. W. Szafrański, K. Zalasińska, t. III, Poznań 2009.
 • Калашник П., Забезпечення релігійних органiзацій культовими будівлями: нагальні проблеми, «Людина і світ» № 7/1997.
 • Коваленко Л., Аналітична оцінка законoпроекту «Про засади повернення культових будівель та майна релігійним органiзаціям», [в:] В. Андрушенко (ред.), Реституція церковного майна: міжнародний та вітчизняний досвід, Київ 2007.
 • www.law.ua.info/jurdata/dir347/dk347974.html.
 • www.ua.proua.com/news/2009/09/21/135950.html.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/community/temples_church_property/60585.
 • www.risu.org.ua/ua/index/exclusive/reportage/57406.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/other_confessions/judaism/56814.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/community/temples_church_and_property/57000.
 • www.risu.org.ua/ua/index/exclusive/caleidoscope/59187.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/community/land_and_property_problem/60093.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/inheritance/53521.
 • www.risu.org.ua/ua/all_news/community/charity/53500.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/inheritance/60139.
 • www.w1.c1.rada.gov.ua/pls/zreb2/webproc34?id=&pf7351=47953pf=35401=270881.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/community/temples_church_property/61337.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/community_church_property/37952.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/state/church_state_relations/40020.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/exclusive/kaleidoscope/54565.
 • www.risu.org.ua/ua/index/exclusive/journalistic_investigations/44376.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all_news/community/temples_church_property/54739.
 • www.risu.org.ua/ua/index/all-news/culture/sacral_art/58042.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.