PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 2, cz. 2 Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza | 35--49
Tytuł artykułu

Zmiany pozycji konkurencyjnej Polski, Bułgarii, Rumunii i Niemiec w latach 2000-2014 w eksporcie dóbr o różnej intensywności wykorzystania czynników produkcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Competitive Position of Poland, Bulgaria, Romania, and Germany over the Period 2000-2014 in Export of Goods with Different Production Factors' Intensities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule analizujemy zmiany konkurencyjności eksportu z Polski, Bułgarii oraz Rumunii. Ewolucję eksportu w kierunku specjalizacji opartej na wiedzy traktujemy jako przejaw doganiania państwa wysoko rozwiniętego, jakim są Niemcy. Badanie obejmuje lata 2000-2014 (od dostosowań przedakcesyjnych w Polsce i procesu transformacji systemowej w trzech badanych państwach do ostatniego roku z dostępnymi interesującymi nas danymi statystycznymi). Badanie obejmuje okres 15-letni, który - jak sądzimy - wystarczy do obserwacji zmian długookresowych. Żeby zarazem podkreślić istotne momenty, jakie nastąpiły w trakcie badania (przystąpienie Polski do UE oraz zapaść światowego handlu), dzielimy analizowany okres na dwa podokresy, wyróżniając lata 2004 i 2009. Przedstawiamy zmiany pozycji konkurencyjnej badanych państw w eksporcie grup towarowych różniących się intensywnością wykorzystania czynników produkcji, a w konsekwencji zaawansowaniem technologicznym. (fragment tekstu)
EN
In this paper we define the competitiveness of a  nation as an ability to improve the technological level of production, which as a result, enables evolution of the export structure towards specialization in technologically advanced goods. For Poland, Bulgaria, and Romania, as catching-up economies, we recognize the ability to close the technological gap to the most developed country in the region: Germany, as a manifestation of the evolution of their competitiveness. The analysis covers a 15-year period (2000-2014), which we believe is sufficient to observe long-term developmental patterns. We present changes in the competitive position of the examined countries in the export of commodity groups with different production factors' intensities and consequently the evolution of exports technological advancement. The analysis of empirical study results is preceded by an introduction to the contemporary concept of competitiveness and methodology of the study.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Cologne Business School, Germany
Bibliografia
 • Balassa B. (1965), Trade Liberalisation and 'Revealed' Comparative Advantage, "The Manchester School", nr 33(2), [online] https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1965.tb00050.x.
 • Castellacci F. (2008), Innovation and the competitiveness of industries: Comparing the mainstream and the evolutionary approaches, "Technological Forecasting and Social Change", nr 75(7), [online] https://doi.org/10.1016/j.techfore.2007.09.002.
 • Ciocanel A.B., Pavelescu F.M. (2015), Innovation and Competitiveness in European Context, "Procedia Economics and Finance", nr 32, [online] https://doi.org/10.1016/ S2212-5671(15)01455-0.
 • Cohen S.S., Zysman J. (1988), Manufacturing Innovation and American Industrial Competitiveness, "Science", nr 239(4844).
 • Czarny E. Śledziewska K. (2012), Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa.
 • Czarny E., Żmuda M. (2017a), Nowe państwa członkowskie UE w procesie doganiania Niemiec [w:] M. Maciejewski, K. Wach (red.), Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce, Kraków, UEK.
 • Czarny E., Żmuda M. (2017b), Zmiany konkurencyjności eksportu państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec w latach 2004-2014 - czy następuje konwergencja?, [niepublikowany manuskrypt].
 • Czarny E., Żmuda M. (2018), Competitiveness as the Ability to Adjust: the EU-10 Exports Structure and its Convergence to the German Pattern, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", nr 21(1).
 • Erickson S.G., Rothberg H. (2000), Intellectual capital and competitiveness: Guidelines for policy, "Competitiveness Review", nr 10(2).
 • Fagerberg J. (1988), International Competitiveness, "The Economic Journal", nr 98(391), [online] https://doi.org/10.2307/2233372.
 • Herciu M., Ogrean C. (2015), Wealth, Competitiveness, and Intellectual Capital - Sources for Economic Development, "Procedia Economics and Finance", nr 27, [online] https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01033-3.
 • Huggins R., Izushi H. (2015), The Competitive Advantage of Nations: origins and journey, "Competitiveness Review", nr 25(5), [online] https://doi.org/10.1108/CR-06-2015-0044.
 • Johnston L.D., Chinn M.D. (1996), How well is the United States competing? A comment on Papadakis, "Journal of Policy Analysis and Management", nr 15(1), [online] https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6688(199624)15:1<68::AID-PAM4>3.0.CO;2-H.
 • Krugman P. (1996), Making sense of the competitiveness debate, "Oxford Review of Economic Policy", nr 12(3).
 • Pelagidis T., Mitsopoulos M. (red.) (2014), Unlocking Growth: Innovation as a Driver of Competitiveness and Prosperity [w:] Greece, Brookings Institution Press.
 • Wysokińska Z. (1997), Aspekty technologiczne konkurencyjności międzynarodowej Unii Europejskiej oraz Polski, "Studia Europejskie", nr 2.
 • Wysokińska Z. (2012), Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu towarami technologicznie intensywnymi (high-tech), "Studia Europejskie", nr 1.
 • Żmuda M. (2017), Towards a Taxonomy of International Competitiveness, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", nr 25, [online] https://doi. org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.204.
 • Żmuda M., Molendowski E. (2016), W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 81(3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171522423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.