PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4(40) | 7--18
Tytuł artykułu

The Importance of the Busko-Zdrój and Solec-Zdrój Spas for Tourist Accommodation in Świętokrzyskie Voivodeship

Warianty tytułu
Znaczenie uzdrowisk Busko-Zdrój i Solec-Zdrój w kształtowaniu bazy noclegowej w województwie Świętokrzyskim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiono analizę porównawczą stanu i wykorzystania bazy noclegowej powiatu buskiego w 2000 i w 2015 roku z uwzględnieniem wpływu dwóch uzdrowisk tj. Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Korzystając z danych Urzędu Statystycznego dotyczących obiektów świadczących usługi noclegowe obliczono wskaźniki charakteryzujące stan zagospodarowania turystycznego (m.in. gęstość obiektów noclegowych, Charvata, Baretje'a i Deferta) i intensywność ruchu turystycznego (Schneidera, Deferta). Przeprowadzona analiza wielkości uzyskanych mierników wskazuje, że powiat buski można zaliczyć do obszarów dobrze rozwiniętych pod względem turystycznym na tle jednostek tej samej rangi w województwie świętokrzyskim, a nawet niektórych w Polsce. Wykazano, że decydujący wpływ na taką ocenę wywierają dwa dynamicznie funkcjonujące tu uzdrowiska.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented paper shows the results of a comparative analysis describing the state and occupancy rate of accommodation establishments in Busko county in 2000 and 2015, including the influence of Busko-Zdrój and Solec-Zdrój where two major spas are located. With the use of the data from the Central Statistical Office describing establishments that provide accommodation services, a number of indices characterizing tourist management (i.a. density of the accommodation establishments, Charvat's, Baretje's and Defert's indices) and tourist traffic (Schneider's and Defert's) were calculated. The analysis of the indices values obtained has shown that Busko county can be classified as well-developed touristically in comparison to other counties in the voivodeship, and even in Poland. It has been proved that the two dynamically functioning spas contribute significantly to such an assessment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych (Local Data Bank) (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Butler, R.W. (1980). The concept of tourism area cycle of evolution: Implications for management of resources. Canadian Geographer, 1 (24), 5-12.
 • Chudy-Hyski, D. (2006). Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2/1, 129-141.
 • Ciupa, T., Biernat., T. (2007). Obiekty noclegowe i ich wykorzystanie w województwie świętokrzyskim na tle bazy noclegowej Polski. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 466, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 9, 37-45.
 • Gonda-Soroczyńska, E. (2011). Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi na przykładzie uzdrowiska Solec-Zdrój. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1, 39-49.
 • Gonda-Soroczyńska, E. (2012). Funkcja uzdrowiskowa małego miasta na przykładzie Buska-Zdroju. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2, 5-16.
 • Góra, J. (2013). Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 147, 53-67.
 • Górka, J., Wartecka-Ważyńska, A. (2013). Stan obecny i możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 193-207
 • Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 87, 157-170.
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL (20.02.2017).
 • Kapczyński, A., Szromek, A.R. (2008). Hypotheses concerning the development of Polish spas in the years 1949-2006. Tourism Management, 29, 1035-1037.
 • Kraś, J. (2011). Istota i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce. Seminare, 29, 151-162.
 • Kultura i turystyka w województwie świętokrzyskim (200l). Kielce: Urząd Statystyczny
 • Kurek, W., Mika, M. (2008). Turystyka jako przedmiot badań naukowych. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 11-49). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografia turystyki Polski. Warszawa: PWE.
 • Lisik, R. (2010). Złoża leczniczych wód siarczkowych Las Winiarski i Busko-Północ. In: R. Lisik (ed.), Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju (pp. 267-274). Kielce: XYZ.
 • Lisik, R., Szczepański, A. (2014). Siarczkowe wody lecznicze w części zapadliska przedkarpackiego. Kielce: Fundacja Posteris
 • Łajczak, A. (2001). Źródła mineralne Niecki Nidziańskiej. Czasopismo Geograficzne, 2 (72), 151-184.
 • Panasiuk, A. (2013). Miejsce turystyki uzdrowiskowej w strukturze rynku turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 9-22.
 • Pytel, S. (2010). Rola turystyki kulturowej w rozwoju gmin województwa śląskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 273-282.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171522699

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.