PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 2, cz. 2 Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza | 133--145
Tytuł artykułu

Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of the VECM Model for the Analysis of the Long-term Relationship Between Foreign Direct Investments and Pro-export and Pro-import Specialization of Polish trade in High-tech Industries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Handel wewnątrzgałęziowy w świetle wielu badań naukowych staje się dominującą formą wymiany handlowej pomiędzy wieloma krajami. Jego istotą jest dwukierunkowa wymiana towarów należących do tej samej gałęzi i różniących się co najwyżej jakością. Istnieją liczne teorie próbujące wyjaśnić genezę tego rodzaju wymiany handlowej, począwszy od teorii klasycznych, neoklasycznych, aż po teorie współczesne. Część z nich kładzie akcent na podażową stronę handlu, a inne odnoszą się do strony popytowej. Na ich kanwie powstały też liczne modele tłumaczące rozwój handlu wewnątrzgałęziowego w określonych ujęciach: model Lancastera [1980, ss. 151-175], Helpmana [1981, ss. 305-340], Brolla i Gilroy'a [1994, ss. 45-126], Cieślika [2000, ss. 99-131] i inne. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to study the dynamic relationship between the inflow of foreign direct investment (FDI) into Poland and the specialization of intra-industry trade in high technology industries. To measure export and import specialization original indicators of intra-industry trade were used. The basic tool used in this analysis is the vector error correction model (VEC model). In light of the obtained results it can be stated that the influence of FDI on intra-industry trade in Poland is bi-directional. On the one hand, foreign direct investment strengthens specialization in import and, on the other hand, reduces the intensity of Polish intra-industry export. The research uses Eurostat and NBP data on export, import, and FDI in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aturupane Ch., Djankov S., Hoekman B. (1999), Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade between Eastern Europe and the European Union, "Weltwirtschaftliches Archiv", t. 135, nr 1.
 • Balassa B. (1965), Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage, Manchester School of Economics and Social Studies, nr 33.
 • Broll U., Gilroy M. (1994), Aussenwirtschaftstheorie: Einfuhrung und Neuere Ansätze, München-Wien.
 • Cieślik A. (2000), Nowa teoria handlu zagranicznego w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czarny E., Śledziewska K. (2009), Polska w handlu światowym, PWE, Warszawa.
 • Fontagné L., Freudenberg M., Péridy N. (1997), Trade Patterns Inside the Single Market, Centre D'Etudes Prospectives et D'Informations Internationales, "CEPII Working Paper", nr 7.
 • Fukao K., Ishido H., Ito K. (2003), Vertical Intra-Industry Trade and Foreign Direct Investment in East Asia, "Discussion Paper Series A", nr 434, Hitotsubashi University Kunitachi, Tokyo.
 • Glejser H., Goossens K, Eede van den M. (1982), Inter-industry versus intra-industry specialization in exports and imports (1959-1970-1973), "Journal of International Economics", t. 12, z. 3-4.
 • Grubel H.G., Lloyd P.J. (1971), The Empirical Measurement of Intra-Industry Trade, "Economic Record", t. 47, nr 120.
 • Greenaway D., Hine R.C., Milner C. (1995), Vertical and Horizontal Intra-industry Trade: A Cross- Industry Analysis for the United Kingdom, "The Economic Journal", t. 105, nr 433.
 • Helpman E. (1981), International Trade in the Presence of Product Differentiation, Economies of Scale, and Monopolistic Competition: A Chamberiln-Heckscher-Ohlin Approach, "Journal of International Economics", t. 11.
 • Johansen S. (1991), Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, "Econometrica", t. 59.
 • Johansen S. (1992), Determination of Cointegration Rank in the Presence of a Linear Trend, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", nr 54.
 • Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania, [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, t. 3, ABSOLWENT, Łódź.
 • Lancaster J.K. (1980), Intra-industry trade under perfect monopolistic competition, "Journal of International Economics", t. 10, nr 2.
 • Majsterek M., (1998), Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, "Przegląd Statystyczny", nr 45 (1).
 • Markusen J.R. (1983), Factor Movements and Commodity Trade as Complements, "Journal of International Economics", t. 14.
 • Molendowski E. (2006), Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami Unii Europejskiej, Integracja europejska, "Gospodarka Narodowa" , nr 5-6.
 • Ozawa T. (1992), Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Corporation", t. 1, nr 1.
 • Salamaga M. (2011), Modeling of the Influence of Foreign Direct Investments on the Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade in the Visegrad Group Countries, Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries, Lviv Academy of Commerce, Lviv.
 • Salamaga M. (2013), Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 223, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171522749

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.