PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4(40) | 49--63
Tytuł artykułu

An Assessment of the Quality of Services Offered by the Nałęczów Health Resort and SPA SA

Warianty tytułu
Ocena jakości usług oferowanych przez Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów SA
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Praca dotyczy oceny jakości składowych oferty świadczonej przez Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów SA. Wpisuje się w nurt badań nad konkurencyjnością produktu turystyki zdrowotnej. Jest to aktualny problem, coraz częściej poruszany w krajowych i zagranicznych opracowaniach naukowych. Bardzo często wyniki takich prac są pomocne przedsiębiorcom, mają zatem zastosowanie praktyczne. Analiza obejmowała składowe atmosfery i atrakcyjności kurortu oraz świadczonych w nim usług. Dotyczyła dwóch grup - klientów pełnopłatnych (komercyjnych) oraz skierowanych tam przez NFZ i ZUS (niekomercyjnych). Istotą przeprowadzonych badań było uzyskanie od kuracjuszy opinii na temat oczekiwań odnośnie usług i oferty świadczonej przez uzdrowisko w Nałęczowie, a następnie porównanie ich z odczuciami, które uzyskali po, lub w trakcie konsumpcji. Dzięki zastosowanej metodzie IPA możliwe było rozpoznanie mocnych i słabych stron oferty, wynikające z percepcji klientów. Uzyskane wyniki pozwoliły ponadto na określenie strategicznych działań, mających na celu właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Do tych najpilniejszych należy zaliczyć poprawę stanu infrastruktury i urządzeń (zwłaszcza sanitarnych i tych wykorzystywanych do usług zdrowotnych). Ponadto turyści komercyjni zwrócili uwagę na problem niskiej elastyczności w dostosowywaniu usług zdrowotnych do indywidualnych potrzeb klienta.(abstrakt autora)(abstrakt autora)
EN
The paper presents the assessment of individual components comprising the offer of the Nałęczów Health Resort and SPA SA. The study stays within the vein of research into competitiveness of health tourism products. Highly topical, such investigations are more and more often described in both national and international research papers. The findings are very useful for entrepreneurs as they may be applied in business practice. The analysis included the components of the ambience and attractiveness of the resort and services it offers. Two cohorts underwent the analysis - paying customers (commercial, paying in full) as well as the non-commercial referred to the resort by the national healthcare system [NFZ] and their social insurance [ZUS]. The research involved collecting the clients' opinions on their expectations concerning the services and the offer provided by the Nałęczów Resort and SPA. Their expectations were subsequently juxtaposed against the impressions they received using their products. It was possible to identify strong and weak points of the offer owing to the Importance-Performance Analysis [IPA] method that focused of on customers' perception. Additionally, the findings allowed to specify strategic actions to be aimed at streamlining the company's performance. The most urgent activities to be undertaken include improving infrastructure and facilities (especially sanitary facilities and the equipment used for providing healthcare services). Furthermore, commercial tourists brought up the problem of a weak flexibility in matching healthcare services to customers' individual needs(author's abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Bibliografia
 • Albayrak, T., Caber, M., Bideci, M. (2016). Identification of Hotel Attributes for Senior Tourists by Using Vavra's Importance Grid. Journal of Hospitality and Tourism Management, 29, 17-23.
 • Batyk, I.M. (2012). Diagnoza determinantów wpływających na jakość usług turystycznych. Zarządzanie i Finanse, 1 (3), 291-304.
 • Blešić, I., Popov-Raljić, J., Uravić, L., Stankov, U., Đeri, L., Pantelić M., Armenski, T. (2014). An importance-performance analysis of service quality in spa hotels. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1 (27), 483-495. DOI: 10.1080/1331677X.2014.967537.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 1 (21), 97-116.
 • Burzyński, T., Dryglas, D., Golba J., Bartosik, A. (2005). Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Kraków: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
 • Deluga, W. (2013). Konkurencja jako czynnik podwyższania jakości usług sanatoryjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 73-96.
 • Deng, W. (2007). Using a revised importance-performance analysis approach: The case of Taiwanese hot springs tourism. Tourism Management, 5 (28), 1274-1284. Retreived from: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.07.010.
 • Hadzik, A., Szromek, A.R. (2013). Ocena jakości usług prozdrowotnych świadczonych przez górnośląskie uzdrowiska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 784, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (23), 99-106.
 • Krok, E. (2011). Jakość usług medycznych. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 38, 98-107.
 • Lai, I., Hitchcock, M. (2015). Importance performance analysis in tourism: A framework for researchers. Tourism Management, 48, 242-267.
 • Maciąg, J. (2010). System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych). Katowice: Wydawnictwo AWF.
 • Martilla, J., James, J. (1977). Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing, 1 (41), 77-79.
 • Mazurek-Kusiak, A.K., Soroka, A. (2014). Ocena jakości usług w przedsiębiorstwie uzdrowiskowym Nałęczów SA. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3, 78-89.
 • Niemiec, A. (2015). Możliwość zastosowania analizy istotności-osiągnięć w identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań (KPIs). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 563-572. DOI: 10.18276/frfu.2015.77-57.
 • Oh, H. (2001). Revisiting importance-performance analysis. Tourism Management, 22, 617-627.
 • Olbrych, B., Łopyta, B. (2011). Technika IPA jako narzędzie oceny satysfakcji pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 38, 175-190.
 • Panasiuk, A. (ed.) (2007). Jakość usług turystycznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Puczkó L. (ed.) (2010). Health, Wellness and Tourism: healthy tourists, healthy business? Proceedings of the Travel and Tourism Research Association Europe Annual Conference. Travel and Tourism Research Association Europe. Dalarna, Sweden.
 • Rapacz, A. (1999). Jakość sposobem konkurencji przedsiębiorstw i regionów turystycznych. In: G. Gołembski (ed.), Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo AE.
 • Skowronek, E., Krukowska, R., Tucki, A. (2012). Innowacyjność i rozwój oferty Uzdrowiska Nałęczów SA jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 698, Ekonomiczne Problemy Usług, 83, 495-508.
 • Smith, M., Puczkó, L. (2009). Health and Wellness Tourism. Oxford: Elsevier.
 • Snoj, B., Mumel, D. (2002). The measurement of perceived differences in service quality - The case of health spas in Slovenia. Journal of Vacation Marketing, 4 (8), 362-379.
 • Szromek, A.R. (2013). Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 64 (1894), 251-264.
 • Środa-Murawska, S., Grzelak-Kostulska, E., Biegańska, J. (2015). Jakość usług oferowanych przez Uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 853, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (30), 109-124.
 • Tucki, A., Hadzik, A. (2013). Analiza możliwości rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie lubelskim w kontekście zidentyfikowanej inteligentnej specjalizacji regionu w dziedzinie usług medycznych i prozdrowotnych. Lublin: Perfekta info.
 • Voigt, C., Pforr, C. (eds.) (2013). Wellness Tourism: A Destination Perspective. London: Routledge.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171522811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.