PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4(40) | 65--81
Tytuł artykułu

Diversity of the Tourism Potential and Functions in the Roztocze Region

Warianty tytułu
Zróżnicowanie potencjału i funkcji w regionie turystycznym Roztocze
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Roztocze jest regionem o znaczących zasobach przyrodniczych i kulturowych oraz stosunkowo dobrze rozwiniętej infrastrukturze. Decyduje to o jego wysokiej wartości poznawczej, wypoczynkowej i zdrowotnej. Jego możliwości w zakresie rozwoju różnych form turystyki nie są jednak w pełni wykorzystywane. Nierównomiernie jest też rozwinięta funkcja turystyczna w odniesieniu do całego obszaru. Celem artykułu jest zaprezentowanie przestrzennego zróżnicowania zjawisk turystycznych na Roztoczu. Został on zrealizowany z wykorzystaniem taksonomicznej metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Obliczono syntetyczne wielkości potencjału i funkcji turystycznej w gminach położonych w jego granicach. Uzyskane wielkości wskaźników pokazują, że tylko pięć jednostek (Krasnobród, Zwierzyniec, Janów Lubelski, Bełżec, Józefów) osiągnęło zadowalające - najwyższe mierniki. W pozostałych gminach - zaobserwowano dysproporcje w rozwoju potencjału i funkcji. Wyniki analizy relacji pomiędzy tymi wskaźnikami w gminach pozwoliły na określenie aktualnych problemów związanych z rozwojem turystyki. Powinny być one zatem uwzględnione w celu wzmocnienia sytuacji gospodarczej gmin poprzez rozwój turystyki.(abstrakt autora)
EN
The Roztocze region is characterised by remarkable natural and cultural resources and a relatively well-developed infrastructure. They determine its high educational, recreational, and healthpromoting value. However, the tourism potential of the region is not being fully exploited. The tourism function is irregularly developed on the scale of the entire region. The aim of the article is to present the spatial diversity of tourist phenomena in Roztocze. The objective will be achieved with the use of the taxonomic method of multidimensional comparative analysis. Synthetic measures of the tourism potential and function in communes located in the region were calculated. The values of the indicators suggest that only five units (Krasnobród, Zwierzyniec, Janów Lubelski, Bełżec, Józefów) are characterised by satisfactory and the highest measures. The other communes exhibited disparities in the development of the potential and function. The results of the analysis of the relationships between these measures in the communes have contributed to identification of the current problems of tourism development. They should therefore be taken into account in an attempt at improving the economic situation of the communes through the development of tourism.(author's abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Tourism  
Rocznik
Numer
Strony
65--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych. Retrieved from: http://stat.gov.pl/bdl (20.03.2016).
 • Brzezińska-Wójcik, T., Skowronek, E. (2017) [in press]. Potencjalne i funkcjonalne obszary turystyczne na Roztoczu w świetle wyników wielowymiarowej analizy porównawczej - wyzwania i problemy metodyczne. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Brzezińska-Wójcik, T., Skowronek, E., Świeca, A. (2016). Roztocze - od krainy fizjograficznej do regionu turystycznego. In: T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca (eds.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. Lubelszczyzna - implikacje historyczne, teoretyczne, naukowo-badawcze, edukacyjne (pp. 133-168). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Buraczyński, J. (1995). Regiony geomorfologiczne Roztocza. Annales UMCS, B, 48, 59-73.
 • Ciężkowski, W., Porwisz, B., Zuber, A. (2003). Geneza i wiek wód siarczkowych Horyńca Zdroju i Ratoszyna. Współczesne Problemy Hydrogeologii, 9 (part 2), 95-102.
 • Derek, M. (2008). Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. A doctoral dissertation written under the scienfitic guidance of prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski. Warszawa. Retrieved from: http://www.zripl.uw.edu.pl/uploads/f_turyzm/1_pdfsam_doktorat%20 w%20pdf.pdf (22.01.2016).
 • Fischbach, J. (1989). Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych. Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, 5, 7-26.
 • Golian, S. (2015). Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki na Roztoczu. A doctoral dissertation written under the scienfitic guidance of prof. dr hab. Bogusław Sawicki and dr hab. Ewa Skowronek. Lublin: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.
 • Gołembski, G. (ed.) (1999). Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Karolczak, M. (2002). Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Roztocza. Turyzm, 1, 5-36.
 • Kłusek, M. (2006). Fossil wood from the Roztocze region (Miocene, SE Poland) - a tool for palaeoenvironmental reconstruction. Geological Quarterly, 4 (50), 465-474.
 • Leszczycki, S. (1937). Les régions de l'industrie balnéaire et touristique en Pologne. Bilan du tourisme des villes de cure en Pologne. Acta Balneologica Polonica, 1 (2), 20-25.
 • Liszewski, S. (2003). Region turystyczny. Turyzm, 1 (13), 43-54.
 • Naumowicz, K. (1993). Potencjał turystyczny i regionalizacja turystyczna Polski. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, CCX (136), 165.
 • Skowronek, E., Kondraciuk, P., Kosyk-Bilska, L. (2015). Materialne dziedzictwo kulturowe. In: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (eds.), Roztocze - przyroda i człowiek (pp. 293-310). Zwierzyniec: Wydawnictwo Roztoczański Park Narodowy
 • Sobolewska, A., Sztanke, M., Pasternak, K. (2007). Składniki borowiny i jej właściwości lecznicze. Balneologia Polska, 2 (XLIX), 93-98.
 • Szromek, A.R. (2012). Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T., Skowronek, E., Krukowska, R., Tucki, A., Grabowski, T., Malska, M., Zinko, J., Brusak, V., Pandiak, I., Shevchuk, O. (2015). Turystyka na Roztoczu. In: T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (eds.), Roztocze - przyroda i człowiek (pp. 391-427). Zwierzyniec: Wydawnictwo RPN
 • Tucki, A. (2009). Propozycja regionalizacji turystycznej województwa lubelskiego. Folia Turistica, 21, 145-164.
 • Turystyka w 2015 r. (2016). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Turystyka w województwie lubelskim w 2015 r. (2016). Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 • Zajadacz, A. (2004). Potencjał turystyczny miast (na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171522817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.