PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 2, cz. 2 Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza | 281--291
Tytuł artykułu

Struktura rodzajowa międzynarodowej pozycji inwestycyjnej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej a stabilność ich równowagi zewnętrznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Structure of the International Investment Position of New European Union Member States and Stability of their External Position
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiło 13 państw, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Większość tzw. nowych członków to kraje słabiej rozwinięte od dotychczasowych członków. Integracja ze wspólnym rynkiem europejskim ułatwiła im import kapitału zagranicznego, którym finansują inwestycje w gospodarce, w warunkach niewystarczających oszczędności własnych. Import kapitału zagranicznego może jednak spowodować pogorszenie równowagi zewnętrznej gospodarki, a tym samym wzrost ryzyka nagłego odpływu kapitału, destabilizującego finanse kraju [IMF 2013]. Potwierdzają to doświadczenia ostatniego kryzysu, który dotknął wiele państw Unii Europejskiej, zwłaszcza te najbardziej zadłużone [Gross 2015]. Pokazał on, że konieczne jest lepsze monitorowanie i analizowanie zagrożeń związanych z długotrwałą nierównowagą zewnętrzną, aby nie dopuścić do utraty stabilności finansowej kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to demonstrate the impact of the financial crisis on the structure of net IIP of the states that acceded the European Union in 2004 and later. The study was conducted for the years of 2007-2016. The paper is divided into two parts. The first part presents the role of the structure of foreign assets and liabilities for the stability of external financing of an economy, while the second part demonstrates the structure of net IIP of those countries and its changes after the crisis. Research results show that in a majority of the countries the share of foreign direct investments within their foreign liabilities increased after the crisis. As a result, the risk related to their high negative net IIP diminished. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Alessandrini P., Hallett A., Presbitero A., Fratianni M. (2012), The Eurozone crisis: Fiscal fragility, external imbalances, or both?, [online] www.voxeu.org/article/ eurozone-crisis-fiscal-fragility-external-imbalances-or-both, dostęp: 10 czerwca 2017.
 • Brzozowski M., Śliwiński P., Tochorek G. (2014), Wpływ zmienności kursu walutowego na strukturę napływu kapitału. Implikacje dla Polski, "Materiały i studia", nr 309, NBP.
 • ECB (2017), Working Paper Series, Fidora M., Schmitz M., Tcheng C., Reducing large net foreign liabilities, nr 2074.
 • Gross D. (2015), The Eurozone Crisis as a Sudden Stop: It is the Foreign Debt Which Matters, [online] www.voxeu.org/article/eurozone-crisis-and-foreign-debt, dostęp: 15 czerwca 2017.
 • IMF (2013), The Yin and Yang of Capital Flow Management: Balancing Capital Inflows with Capital Outflows, World Economic Outlook: Transition and Tensions, October.
 • Knap R. (2016), Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3(81).
 • KE (2016), Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 2017 r. COM(2016) 728 Final.
 • KE (2017), Sprawozdanie krajowe - Polska 2017 r., SWD (2017) 86 final, [online] www. ec.europa.eu/info/sites/.../2017-european-semester-country-report-poland-pl.pdf dostęp: 15września 2017.
 • Lojsch D., Rodriguez-Vives M., Slavik M. (2011), The Size and Composition of Government Debt in Euro Area, "Occasional Paper Series ECB", 2011, nr 132.
 • Loungani P., Razin A. (2001), How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries?, "Finance&Development", No. 2.
 • NBP (2016), Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki, Warszawa, NBP.
 • OECD (2012), International Capital Mobility: Structural Policies to Reduce Financial Fragility?, "OECD Economics Department Policy Notes", nr 13.
 • Svrtinov V., Trajkovska O., Kostadinovski A. (2013), Impact of financial instability on FDI dynamics, International Scientific Conference: Finance and Economic Accounting- the Current Situation, Trends and Prospects, [online] www.eprints.ugd.edu.mk/8576/, dostęp: 20 sierpnia 2017.
 • UE (2011), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1176/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania 23.11.2011. Dz. Urz. UE L 306/25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171523135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.