PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 8(3) | 38--44
Tytuł artykułu

Problems of Implementation of the European Charter for Regional and Minority Languages by Ukraine

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the article the problems of implementation of the European Charter for Regional or Minority Languages are let on. In particular, it admits that during the years of its independence Ukraine didn't provide any system language policy and became a hostage of the signing of the Charter, as it undertook the responsibility to support and develop regional languages without any enactment of the law about the state language. As a result of political manipulations the provision of the functioning of Ukrainian language by the state was not made on a proper level. The latent language conflicts became a formal reason for the events in the Crimea and on the East of Ukraine and were used to invade the Ukrainian territories. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Ukraine
Bibliografia
 • Agresti G., 2008, The European Charter for Regional or Minority Languages and France: stocktaking and prospects for a ratification in abeyance. Discourse analysis and the configuration of the, [in]: R. Dunbar, G. Parry (eds.), The European Charter for Regional or Minority Languages: Legal Challenges and Opportunities, Counsil of Europe, Strasbourg, 183-200.
 • Copenhagen criteria spelled out by the European Councils in Copenhagen 21-22 June 1993, 1993, European Commission, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-93-3_en.htm [30.11.2017].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997, http://www.wipo.int /wipolex/en/text.jsp?file_ [30.11.2017].
 • La Constitution du 4 octobre 1958, 1958, http://www.conseilconstitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/laconstitution-du-4-octobre-1958.5071.html [30.11.2017].
 • Pawłowski A., 2006, Problemy polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej, Socjolingwistyka, 20, 7-17, http://docplayer.pl/5213163-Problemy-polskiej-polityki-jezykowej-w-unii-europejskiej-1-adam-pawlowski-uniwersytet-wroclawski.html [05.12.2017].
 • Reservations and Declarations for Treaty, 148 - European Charter for Regional or Minority Languages Declarations in force as of today Status as of 28/11/2017, 2017, https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/declarations [30.11.2017].
 • Third periodical report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter, Ukraine, 2016, Counsil of Europe, Strasbourg https://rm.coe.int/16806f0f08 [30.11.2017].
 • Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, 1999, Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999, . http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19990900999 [30.11.2017].
 • Баурінг Б., 2008, Мовна політика в Україні. Міжнародні норми та зобов'язання і український закон та законодавство, [in:] Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації, Видав. дім «Києво-Могилянська академія», Київ, 55-95.
 • Бестерс-Дільгер Ю., 2010, Сильні та слабкі сторони Європейської хартії регіональних або міноритарних мов: західноєвропейський досвід, Мовознавство, 1, 94-99.
 • Бестерс-Дільгер Ю., 2012, Мовна політика України на тлі європейського та пострадянського досвіду, Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки, 137, 12-16.
 • Бестерс-Дільгер Ю., 2013, Ефективність Європейської хартії регіональних або міноритарних мов як знаряддя захисту мовних прав у слов'янських країнах, Мовознавство, 5, 12-18.
 • Больман І., 2007, Мовні війни у Європі. Європейська хартія регіональних та меншинних мов, Bидавництво «К.І.С.», Київ.
 • Висновок щодо проекту закону «Про засади державної мовної політики»: прийнятий Венеціанською комісією на 89 Пленарному засіданні 16-17 грудня 2011 року, Венеція, 2011, http://constituanta.blogspot.ru/2012/07/2011_11.html [30.11.2017].
 • Глуховський М., Груздєв С., 2017, Доктор філології Павло Гриценко: Мовні квоти - це ляпас усім українцям, http://glavcom.ua/interviews/direktor-institutu-ukrajinskojimovi-pavlo-gricenko-movni-kvoti-ce-lyapas-usimukrajincyam-402601.html [10.03.2017].
 • Дель Гаудіо С., 2014, Міжмовні відношення та мовні права в Україні та Італії: порівняльний аналіз, [in:] Мовні права в сучасному світі, ПП Наумченко, Ужгород, 107-118.
 • Діти мають виходити зі школи багатомовними, - міністр, 2017 http://osvita.ua/school/55439/ [30.10. 2017].
 • Європейська хартія регіональних мов або мов меншин та пояснювальна доповідь, 1992, Секретаріат Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Страсбург https://rm.coe.int/belarus-brochure-uapdf/16807412ca [30.11.2017].
 • Ковальова Т., 2010, Мовні конфлікти як об'єкт державно-го регулювання, Теорія і практика державного управління, 1(28), http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-1/doc/3/15.pdf [30.11.2017].
 • Конституція України, 1996, Закон України № 254к/96-ВР,zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр [30.11.2017].
 • Кресіна І., Явір В., 2008, Проблеми імплементації норм міжнародного права у національне законодавство про мови, [in:] Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом, ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, Київ, 190-204.
 • Новий закон про освіту: Угорщина уточнила свої вимоги до України, 2017 https://espreso.tv/news/2017/09/29/novyy_zakon_pro_osvitu_ugorschyna_utochnyla_svoyi_vymogy_do_ukrayiny [30.11.2017].
 • Нуль українських шкіл та жорстка мадяризація. Чи має право Угорщина погрожувати Україні?, 2017 https://espreso.tv/article/2017/09/28/ugorschyna_ta_zakon_pro_osvitu [30.11.2017].
 • Про засади державної мовної політики, 2012, Закон України № 5029-VI, zakon.rada.gov.ua/go/5029-17 [30.11.2017].
 • Про кількість та склад населення Харківської області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 2001, http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/kharkiv/ [30.11.2017].
 • Про місцеве самоврядування, 1998, Закон України №163-XIV, zakon.rada.gov.ua/go/280/97-вр [05.12.17].
 • Про освіту, 2017, Закон України №3491-d, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [05.12.17].
 • Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 2003, Закон України № 802-IV, Відомості Верховної Ради України, 30, 259.
 • Про реалізацію конституційних гарантій на вільне використання російської мови в Харківській області та сприяння виконанню зобов'язань України щодо реалізації норм Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 2006, Pішення Харківської обласної ради № 10-V, http://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=781&base=77 [30.11.2017].
 • Про російську мову в Харкові, 2006, рішення Харківської міської ради № 43/06, http://kharkiv.rocks/reestr/356720 [30.11.17].
 • Програма інтеграції України до Європейського Союзу, схвалена Указом Президента, 2000, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-00/page [30.11.17].
 • Проект Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, 2017, №5670-d http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61994 [30.11.17].
 • Савойська С., 2008, Мовно-сепаратистські тенденції у політичному просторі України, Політичний менеджмент, 2, 76-88.
 • Сквірська В., 2008, "Мова - зброя політики", або про мовніпроблеми у пострадянській Одесі, [in:] Мовна політика та мовна ситуація в Україні, ВД "Києво-Могилянська академія", Київ, 167-195.
 • Угорщина заблокувала грудневе засідання комісії Україна-НАТО, 2017 http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/10/27/7072892/ [30.11.17].
 • Шушлєбіна Ю., 2011, Особливості мовної політики у країнах Європейського Союзу (на прикладі Ірландії та Фінляндії), Держава і право,зб. наук, праць, 54, 687-689.
 • Юридичний висновок Міністерства юстиції щодо рішень деяких органів місцевого самоврядування (Харківської міської ради, Севастопольської міської ради і Луганської обласної ради) стосовно статусу та порядку застосування російської мови в межах міста Харкова,міста Севастополя і Луганської області, 2006, https://minjust.gov.ua/m/str_7477 [30.11.17].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171523705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.