PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 22 | nr 3 | 9--22
Tytuł artykułu

The Importance of Research and Development Expenditure for the Competitiveness of Manufacturing Enterprises in Poland. The Application of Panel Models

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Znaczenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową dla konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
We współczesnych badaniach i dyskusjach ekonomicznych dużo uwagi poświęca się zagadnieniom dotyczącym powiązań między konkurencyjnością a działalnością badawczo-rozwojową (B+R). Pomiar i ocena wpływu efektów działalności badawczo-rozwojowej są wyjątkowo trudne, ale jednocześnie bardzo ważne, szczególnie dla władz określających poziom nakładów na B+R i sposób wydatkowania środków publicznych oraz dla przedsiębiorstw oceniających spodziewane zyski z działalności B+R. Celem artykułu jest próba ilościowego opisu wpływu nakładów na badania i rozwój na trzy wybrane charakterystyki określające konkurencyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego (wartość dodaną brutto, produkcję sprzedaną i wydajność pracy). Analiza została przeprowadzona z użyciem modeli panelowych. W badaniu wykorzystano publikowane dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dla poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego (sekcja C PKD) w latach 2009-2016. Z przeprowadzonych analiz wynika, że nakłady na B+R stanowią istotną determinantę konkurencyjności analizowanych działów przetwórstwa przemysłowego.(abstrakt oryginalny)
EN
In contemporary research and economic discussions, a great deal of attention is paid to issues concerning the relationship between competitiveness and research and development (R&D) activity. The measurement and assessment of the impact of R&D activity are extremely difficult but at the same time very important, in particular for authorities determining the level of expenditure on R&D and the method of spending public funds as well as for enterprises assessing the expected profits derived from R&D. The main aim of the article is an attempt to quantify the impact of R&D expenditure on three selected characteristics defining the competitiveness of manufacturing enterprises (gross value added, sold production and labour productivity). The analysis was carried out using panel models. The study makes use of statistical data published by the Central Statistical Office for individual divisions of manufacturing (Section C of the Polish Classification of Activities - PKD) in the years 2009-2016. The conducted analyses indicate that R&D expenditure constitutes a significant determinant of the competitiveness of the analysed divisions of manufacturing.(original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Baltagi B.H., 2005, Econometric Analysis of Panel Data, third edition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, England.
 • Bassanini A., Scarpetta S., Hemmings P., 2001, Economic Growth: The Role of Policies and Institutions. Panel Data. Evidence from OECD Countries, OECD Economics Department Working Papers, p. 283.
 • Bouis R., Duval R., Murtin F., 2011, The Policy and Institutional Drivers of Economic Growth Across OECD and Non-OCED Economies. New Evidence from Growth Regressions, OECD Economics Department Working Papers, p. 843.
 • Dańska-Borsiak B., 2011, Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 40-51.
 • Eurostat, Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance, [rd_e_gerdtot], access: 20.05.2018.
 • GUS, 2009, Nauka i technika, Warszawa.
 • GUS, 2017, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017, Warszawa.
 • GUS and US in Szczecin, 2016, Nauka i technika w 2015 r., Warszawa.
 • GUS and US in Szczecin, 2017, Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016, Warszawa.
 • GUS and US in Szczecin, 2018, Nauka i technika w 2016 r., Warszawa.
 • Hall B., Mairesse J., 1992, Exploring the Relationship Between R&D and Productivity in French Manufacturing Firms, NBER Working Paper, no. 3956.
 • Hausman J.A., 1978, Specification Tests in Econometrics, Econometrica, vol. 46, Issue 6, pp. 1251-1271.
 • Maddala G.S., 2006, Ekonometria, PWN, Warszawa.
 • Porter M., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 • Reikard G., 2011, Total factor productivity and R&D in the production function, International Journal of Innovation and Technology Management, vol. 08, no. 04.
 • Walczak E., 2012, Czynniki wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 4.
 • Welfe W., 2000, Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, Ekonomista, nr 4, Warszawa, pp. 483-497.
 • Witkowski B., Weresa M.A., 2006, Wpływ innowacji na konkurencyjność branż polskiego przemysłu, [in:] Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Weresa M.A. (ed.), Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171523899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.