PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 23 (XXIII) | nr 25 (1) | 9--21
Tytuł artykułu

Koncepcja usprawnienia procesów przygotowania i uruchomienia produkcji

Warianty tytułu
A Concept for the Improvement of Production Preparation and Launch Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono koncepcję zintegrowanego środowiska informatycznego realizującego funkcje z zakresu przygotowania dokumentacji technicznej produktu, wygenerowania harmonogramu produkcyjnego oraz monitorowania produkcji w toku. Proces i model danych zakłada wprowadzenie zmian w stosunku do tradycyjnego podejścia w zakresie tworzenia i opisu proces technologicznego wytwarzania produktu polegających na zastosowaniu uproszczonych procesów technologicznych dołączanych przez system automatycznie do struktury produktu. Zastosowanie takiej koncepcji pracy w działach rozwoju produktu pozwoli na skrócenie czasu opracowania dokumentacji technologicznej produktu i jej szybsze przekazanie do realizacji na hali produkcyjnej. Uruchomiona na tej podstawie produkcja może być monitorowana poprzez uproszczone raportowanie wykonania zadań technologicznych w oparciu o rzeczywiste działania na hali produkcyjnej. Tak zgromadzone dane stanowią jedno z najbardziej wartościowych źródeł wiedzy na temat funkcjonowania systemu produkcyjnego i całego przedsiębiorstwa. Opisane rozwiązanie, poprzez uproszczenie działań i zakresów danych, odpowiada również na jedno z ograniczeń związanych z użytkowaniem zintegrowanych systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning) polegające na wymogu posiadania kompletnych i szczegółowych danych o produkcie i jego procesie wytwarzania, aby można było w pełni korzystać z oferowanej przez te systemy funkcjonalności. Prezentowana koncepcja może być wykorzystana do zgromadzenia pełnej wiedzy o procesach przedsiębiorstwa przed wdrożeniem lub uruchomieniem zaawansowanych zintegrowanych systemów lub modułów do szczegółowego harmonogramowania oraz rozliczania produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the concept of an integrated IT environment that deliver functions in the field of developing technical documentation of the product, generating a production schedule and monitoring production in progress. The process and the data model assumes some changes in comparison to the traditional approach in the creating and describing of product manufacturing process plans, consisting on the use of simplified manufacturing process plans that are automatically attached to the product structure by the proposed IT system. The application of such a concept of work in the new product development departments will allow to shorten the time of development of the product's manufacturing documentation and its quicker distribution and application on the shop floor. Production run according this concept can be monitored by simplified reporting of the performance of technological tasks based on real activities on the shop floor. The data collected in this way is one of the most valuable sources of knowledge about the performing of the production system as well as the entire enterprise. The described solution, by simplifying activities and data ranges, also addresses one of the limitations related to the use of integrated ERP (Enterprise Resource Planning) class systems consisting in the requirement to have complete and detailed data about the product and its production process so that you can fully use the functionalities offered by these systems. The presented concept can be used to pre-gather full knowledge of the company's processes before implementing or launching sophisticated integrated systems or modules for detailed scheduling and production control. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
autor
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • 1. Arica E., Powell D.J., A framework for ICT-enabled real-time production planning and control, June 2014, Vol. 2, Issue 2.
 • 2. Caraiman A.C., Advantages and disadvantages of using integrated ERP systems at trade entities, Annals of the "Constantin Brâncuşi" University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2015.
 • 3. Cholewa M., Koncepcja zarządzania konstrukcyjną i technologiczną strukturą produktu w rozwoju złożonych produktów, "Mechanik" 2014, R. 87, nr 2.
 • 4. Czajka J., Cholewa M., System ONS jako uzupełnienie systemów ERP, "Mechanik" 2014, R. 87, nr 11.
 • 5. Czajka J., Cholewa M., Koncepcja środowiska do zarządzania strukturą produktu dla przedsiębiorstw o strukturze wielooddziałowej [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, t. 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016.
 • 6. Lenart A., System realizacji produkcji jako rozszerzenie systemu ERP [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2009.
 • 7. Stark J., Product Lifecycle Management: 21st Century Paradigm for Product Realisation - second edition. Springer - Verlag London Limited, 2011.
 • 8. Szeloch R., Kłos S., Analiza efektywności wykorzystania informatycznych systemów do wspomagania zarządzania produkcją, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem" 2015, Vol. 18, nr 2.
 • 9. Wolniak R., Hąbek P., Computer aided sustainable development reporting - integration with ERP Packages [w:] Systems Supporting Production Engineering. Review of Problems and Solutions, red. J. Kaźmierczak, Wydawnictwo P.A.NOVA, Gliwice 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171524001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.