PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1(103) | 13--20
Tytuł artykułu

Podstawy teoretyczne i praktyczne wyceny gruntów leśnych z zastosowaniem elementów podejścia dochodowego

Autorzy
Warianty tytułu
Theoretical and Practical Basis of Forest Land Valuation with Elements of Property Revenue Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca prezentuje wycenę gruntu leśnego w podejściu dochodowym. Badania przeprowadzono na danych z lat 2010-2012, pochodzących z wybranego Nadleśnictwa położonego w Beskidach. Wartość gruntu leśnego na siedlisku las górski wyniosła 10300 zł/ha. Stanowi to 0,8 przeciętnej ceny gruntów rolnych w okolicy. Iloraz wartości gruntu leśnego do wartości drzewostanów modelowych w wieku od 45 do 110 lat wynosi od 0,7 do 0,1, a w stosunku do wartości drzewostanów rzeczywistych od 0,7 do 0,2. Z praktycznego punktu widzenia obliczenie stałych krzywych wartości gruntu leśnego na liczniejszym materiale i zastosowanie ich zamiast stawek podatkowych ułatwiłoby i urealniłoby obliczanie wartości gruntu leśnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents forest land valuation elaborated by means of property revenue approach. The research was conducted using data from years 2010-2012 taken from a selected forest division located in The Beskid Mountains. Forest land value of the mountain forest habitat was estimated at 10,300.00 [PLN/ha]. It is 0.8 of the average price of agricultural land from the area. Forest land value divided by a model stand value (aged 45-110 years) equals 0.7 to 0.1 and forest land value divided by actual stand value - 0.7 to 0.2. From the practical point of view, calculation of the permanent curves of forest land value based on more extensive data and their application instead of tax rates would make the calculation of forest land value more realistic. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Adamowicz, K. (2016). Zarys koncepcji ustalania leśnej stopy procentowej. Referat wygłoszony na VI konferencji ekonomiczno-leśnej. Wycena nieruchomości leśnych i ich funkcjonalnych części. Kolobrzeg,18-21 październik 2016 r.
 • Cymerman, R., Kurowska, K., Kowalczyk, C. (2001). Grunty rolne i lasy: wyłączanie z produkcji i ich wycena. Olsztyn: Materiały Edukacyjne N-3b; Seria: Nieruchomości. Educaterra.
 • Cymerman, R., Hopfer, A. (2006). Wycena nieruchomości - zasady i procedury. Warszawa: PFSRM.
 • Cymerman, R, Nowak, A. (2016). Wycena lasów do różnych celów w świetle obowiązujących przepisów prawa. Referat wygłoszony na VI konferencji ekonomiczno-leśnej. Wycena nieruchomości leśnych i ich funkcjonalnych części. Kotobrzeg,18-21 październik 2016 r.
 • Dawidziuk, J. (1988). Ekonomiczna ocena gruntów leśnych. Sylwan, 4,29-35.
 • Faustman, M. (1848). Berechnung des Wertes, welchem Waldboden sowie noch nicht haubare Holzbest nde fur die Waldwirtschaft besitzen. AUgemeine Forst- und ladgzeitung, 15,441455.
 • Glaser, T. (1912). Die Berechnung des Waldkapitals und ihr Einfluss auf die Fostwirtschaft in Theorie und Praxis. Berlin: Verlag von Julius Springer.
 • Heyer, G. (1892). Anleitung zur Waldwerthrechnung, mit einem Abriss der forstlichen Stalik. Leipzig.
 • Hönlinger, J. (1906). Waldwertrechnung und forstliche Statik des jahrlich nachhaltigen Betriebes. Wien und Leipzig 1906. Ders.
 • Instrukcja Urządzania Lasu. (2003). Załącznik do Zarządzania nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r.
 • Klocek, A., Rutkowski, B. (1986). Optymalizacja regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. Warszawa: PWRiL.
 • Laskowska, E. (2011). Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 98(3), 150-159.
 • Nowak, A. (2016). Wycena nieruchomości leśnych, wydanie VIII poprawione i uzupełnione. Olsztyn: Educatera.
 • Ostrowski, H. (1976). Dwie wartości lasu, Sylwan, 1, 60-68.
 • Podgórski, M. (1991). Próba wyceny wartości produkcyjnej lasu na podstawie wskaźników etatu użytkowania lasu i wielkości zmiany zapasu etatu użytkowania lasu i wielkości zmiany zapasu drzewnego na pniu. [w:] Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. T.LXXI1. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
 • Podgórski, M., Kikayi, R. P. (1996). Próba określenia produkcyjności i produktywności lasu za pomocą wskaźników technicznych i ekonomicznych, na przykładzie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 82,125 133.
 • Podgórski, M., Zydroń, A. (2001). Możliwości wykorzystania zmodyfikowanego rachunku leśnej stopy procentowej do wartościowania lasu i jego składników. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 90,83-89.
 • Podgórski, M. (red.). (2001). Podstawy wyceny lasów. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r, nr 207, poz. 2109 wraz z późniejszymi zmianami, wg stanu na 2011.0.01).
 • Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 11 lipca 1927 r. (Dz. U. nr 70, poz. 616).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i reform rolnych z dnia 16 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej. (Dz. U. nr 19, poz. 107).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r., w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. 2010. 29).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U.2012.540).
 • Studniarski, S. (1928). O wartości dochodowej lasu. Sylwan, 4 i 5.
 • Szramka, H. (2016). Przegląd metod szacowania wartości lasu. Referat wygłoszony na VI konferencji ekonomiczno-leśnej. Wycena nieruchomości leśnych i ich funkcjonalnych części. 18-21 październik 2016, Kołobrzeg.
 • Świąder, J. (1949). O kształtowaniu się cen drewna i wartości lasu w zależności od ustroju gospodarczego. Sylwan XCIII (III), 112-140.
 • Świąder, J. (1961): Podstawy zasady i metody szacowania lasu i gruntów leśnych oraz strat i odszkodowań leśnych. Prace IBL, 215 217, Warszawa.
 • Szymkiewicz, B. (2001). Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów. Warszawa: PWRiL.
 • Tomaszewski, K. (2011). Koncepcja rozwiązania problemu wartościowania nieruchomości lub funkcjonalnych części nieruchomości wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, [w:] Współczesne problemy ekonomiki leśnictwa. Puszczykowo: Wyd. Inst. Bad. Leś i Pol. Tow. Leś.
 • Zając, S. (1996). Wartościowanie zasobów leśnych w Polsce oraz ocena ekonomicznej efektywności zwalczania brudnicy mniszki w lasach. Prace IBL ser. B, 29,1-63.
 • Zając, S. (2015.) A new method of forest valuation - tables of stand value coefficients Conference: International Conference on Challenges and Opportunities for 21st-century Forestry Location: Sekocin Stary, POLAND.
 • Zydroń, A., Walkowiak, R., Moliński, K. (2007). Porównanie kilku metod obliczania wartości gruntów leśnych. Sylwan 151(6), 3-11.
 • Zydroń, A., Szafrański, C, Korytowski, M. (2012). Koncepcje określenia wysokości leśnej stopy procentowej. Sylwan, 156(5), 333-342.
 • Zydroń, A., Iwiński, M., (2017). Przegląd metod wartościowania gruntów leśnych bez drzewostanu w ujęciu historycznym i współczesnym. Problemy rynku nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1-2/2017,4748.
 • Zygmunt, R., Banaś, J., Bujoczek, L., Zięba, S., (2017). Taryfa wartości pieniężnej zasobów drzewnych na pniu utworzona z wykorzystaniem baz danych o lasach. Sylwan 161(2), 91-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171524047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.