PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 2 | 185--208
Tytuł artykułu

Czy warto korzystać z porad prawnych? Szacunki mikroekonomicznych efektów poradnictwa prawno-obywatelskiego

Warianty tytułu
Does It Pay to Take Legal Advice? Estimates of Miroceconomic Effects of Non-comercial Legal Advice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę empirycznego pomiaru indywidualnych korzyści wynikających z bezpłatnego poradnictwa prawnego oferowanego przez różne instytucje niekomercyjne. W tym celu wykorzystano poszerzone równanie dochodów Mincera, którego parametry oszacowano przy użyciu reprezentatywnych mikroekonomicznych danych ankietowych dla Polski. Podsumowując wyniki badania należy stwierdzić, iż odpowiedź na sformułowane w jego tytule pytanie jest jednoznacznie afirmatywna. Pozostawienie spraw własnemu biegowi w przypadku wystąpienia problemu prawnego powoduje pogorszenie sytuacji materialnej osoby go doświadczającej, a przyjęcie postawy aktywnej i szukanie pomocy prawnej neutralizuje lub przynajmniej łagodzi negatywne następstwa. Decyzja dotycząca wyboru usługodawcy może wynikać z racjonalnych przesłanek ekonomicznych, gdyż wyższej efektywności porad komercyjnych towarzyszą wyższe koszty ich uzyskania. Świadczy to również o celowości zachowania obydwu typów usług poradniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to quantify individual monetary benefits due to non-commercial legal aid/advice. To this end an augmented Mincer income equation was employed whose parameters were estimated using representative survey data for Poland. To summarize the outcomes of the research one must affirmatively answer the question raised in the title to this article. Leaving justiciable problems on their own results in deteriorating material situation of the person experiencing them, whereas assuming an active position neutralizes or at least alleviates adverse consequences. Decision about the choice of the respective solution might be motivated by rational economic prerequisites as the higher effectiveness of commercial advice is accompanied by higher cost of its acquirement. This explicitly tells of the necessity for the two types of legal aid/advice to co-exist. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
185--208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Abel L.K., Vignola S., Economic and Other Benefits Associated with the Provision of Civil Legal Aid, "Seattle Journal for Social Justice" 2010, nr 9.
 • Adamczyk A., Jarecki W., Szacowanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji w wyższe wykształcenie, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 11-12.
 • Analiza ekonometryczna kształtowania się plac w Polsce w okresie transformacji, red. M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Becker G., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, Columbia University Press, New York 1964.
 • Blaug M.,An Introduction to the Economics of Education, Harmondsworth, Penguin 1970.
 • Burdziej S., Dudkiewicz M., Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego, Instytut Spraw Publicznych, ISP, Warszawa 2013 (http://isp.org.pl/uploads/ filemanager/pliki/poradnictwo/RaportlSPBeneflcj encifinall6.04.13.pdf).
 • Chiswick B.R., Interpreting the Coefficient of Schooling in the Human Capital Earnings Function, "Journal of Educational Planning and Administration" 1998, nr 12(2).
 • Clemens M.A., Montenegro C.E., Prichett L., The Place Premium: Wage Differences for Identical Workers Across the US Border, HKS Faculty Research Working Paper Series, RWP09-004,2009 (http://dash.harvard.edU/bitstream/handle/l/4412631/Clemens Place Premium.pdf ?sequence=1 &sa=U&ei=5XFQU8nFAcqzyATci YHgCw&ve d=0CFAQFjAJ&usg=AFQjCNEt7UC3z08FQcyAA6PyGZy44q0AaQ).
 • Cunha F, Heckman J.J., The Technology of Skill Formation, "American Economic Review" 2007, nr 97.
 • Eherenberg R.G., Schwarz J.L., Public Sector and Labor Markets, Cornell University ILR School, 1987 (http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi7article-= 1678&context=articles).
 • Farmer A., Tiefenthaler J., Explaining the Recent Decline in Domestic Violence, "Contem-porary Economic Policy" 2003, nr 21.
 • Florczak W., Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr. 11-12.
 • Florczak W., Modeling Effective Legal Aid System, "Ekonomia i Prawo. Law and Economics" 2016, nr 3.
 • Florczak W., Metodologia pomiaru społecznych korzyści z poradnictwa prawnego z elementami szacunku dla Polski, "Wiadomości Statystyczne" 2018, nr 5.
 • Florczak W., Grabowski W., Analiza czynników determinujących reakcję na zaistnienie problemu prawnego przy użyciu wielomianowego modelu logitowego, "Przegląd Statystyczny" 2018, nr 1.
 • Gramatikov M., Multiple Justiciable Problems in Bulgaria, Tilburg University Legal Studies Working Paper, nr 16/2008 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract_ id=1308604).
 • Heckman J.J., Lochner L.J., Todd P.E., A Fifty Years of Mincer Earnings Regressions, NBER Working Paper Series, 2003, nr 9732 (http://www.nber.org/papers/w9732).
 • Huber P. J., Robust Estimation of a Location Parameter, "Annals of Mathematical Statistics" 1964, nr 35.
 • King A., Industrial Structure, the Flexibility of Working Hours, and Women's Labor Force Participation, "The Review of Economics and Statistics" 1978, nr 60(3).
 • Kritzer H.M., To the Lawyer or not to the Lawyer, Is That the Question?, "Journal of Empirical Legal Studies" 2008, nr 5.
 • Lauer C, Steiner V, Returns to Education in West Germany - An Empirical Assessment, ZEW Discussion Paper, nr 00-04, Mannheim 2000.
 • Liwiński J., Bedyk E., Does it Pay to Invest in the Education of Children?, "Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo" 2016, nr 47.
 • Machin S., Puhani P., Subject of Degree and the Gender Wage Differential. Evidence from the UK and Germany, IZA Discussion Paper, nr 553, 2002 (http://www.fachportal--paedagogik.de/rd.html/629934/ftp://ftp.iza.org/dps/dp553.pdf).
 • Mincer J., Schooling, Expenence, and Learnings, Columbia University Press for National Bureau of Economic Research, New York 1974.
 • Murayama M., Experiences of Problems and Disputing Behaviour in Japan, "Meiji Law Journal" 2007, nr 14.
 • Nakosteen R.A., Zimmer M.A., Marital Status and Earnings of Young Men: A Model with Endogenous Selection, "The Journal of Human Resources" 1987, nr 22.
 • Nigel T, Religion and the Rate of Return on Human Capital: Evidence from Canada, "The Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'Economique" 1983, nr 16(1).
 • Oejten J.A., Improving Parents' Representation in Dependency Cases: A Washington State Pilot Program Evaluation, National Council of Juvenile and Family Court Judges, 2003 (http://www.opd.wa.gov/documents/0047-2003_PRP_Evaluation.pdf).
 • Pleasence P., Balmer N., Reimers S., What Really Drives Advice Seeking Behaviour? Looking Beyond the Subject of Legal Disputes, "Onati Socio-Legal Series" 2011, nr 1(6).
 • Poradnictwo Prawne i Obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, red. A. Preisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska, Instytut Spraw Publicznych, ISP, Warszawa 2013 (http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/443334703.pdf).
 • Psacharopoulos G., Ng Y.C., Earnings and Education in Latin America: Assessing Priorities for Schooling Investment, "Education Economics" 1994, nr 2(2).
 • Roszkowska S., Majchrowska A., Premia z wykształcenia i doświadczenia zawodowego według płci w Polsce, Narodowy Bank Polski, Departament Edukacji i Wydawnictw 2014.
 • Rousseuw P.J., Leroy A.M., Robust Regression and Outlier Detection, Wiley, New York 1987.
 • Strawiński R, Krzyżowe porównanie danych o wynagrodzeniach z polskich badań przekrojowych, "Bank i Kredyt" 2015, nr 5.
 • Veradi V, Croux C, Robust Regression in STATA, "Stata Journal" 2009, nr 9.
 • Winczorek J., Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, INPRIS, 2015 (http://www.inpris.pl/flleadmin/user_upload/documents/pomoc_prawna/ Przegl d_literatury_na_temat_dost % A2pno ci_i_korzystania_z_pomocy_prawnej.pdf).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171524135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.