PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 4 | 405--431
Tytuł artykułu

Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions for Accepting Payment Cards by Merchants in Retail Trade and Services in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badań było poznanie determinant akceptowania kart płatniczych przez podmioty handlowo-usługowe w Polsce. Dane empiryczne uzyskano w ramach dwóch reprezentatywnych badań ankietowych, obejmujących przedsiębiorstwa i konsumentów. Uwarunkowania decyzji podejmowanych przez handlowców w zakresie rozpoczęcia akceptowania kart płatniczych zbadano z użyciem modelu logitowego. Wyniki badań wskazały, że duża skala działalności przedsiębiorstwa, mierzona liczbą pracowników oraz placówek, a także organizacja w ramach sieci handlowej bardzo silnie, pozytywnie wpływają na szansę akceptacji kart płatniczych. Czynnikiem, który sprzyja takiej decyzji, jest także deklarowane zainteresowanie podmiotu obsługą płatności mobilnych, świadczące o skłonności do innowacji. Bardzo ważną determinantą okazała się być presja ze strony konkurentów, ponieważ w niektórych branżach przedsiębiorstwa akceptują karty jako oczekiwany standard obsługi klienta. Wykazano, że potencjalny popyt ze strony konsumentów w lokalizacjach działania przedsiębiorstwa był istotnym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo akceptowania kart przez podmiot. Stanowi to empiryczne potwierdzenie występowania, postulowanego przez teorię, wpływu pośredniego efektu sieciowego na uczestników rynku kart płatniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the study was to explore the factors determining the acceptance of payment cards by merchants in Poland. Empirical data were obtained during two representative survey studies covering companies and consumers. The logit model was employed to analyse the conditions behind decisions made by merchants on whether to accept payment cards. The results of the study have shown that large-scale operations of an enterprise measured by the number of employees and outlets, as well as affiliation to a retail chain have a very strong impact on the chance of accepting payment card. Another factor takes the form of an entity's declared interest in accepting mobile payments, which indicates an inclination for innovation. Pressure from competition proved to be a significant determinant because in certain sectors companies accept cards as an expected customer service standard. The paper shows that potential demand from consumers in locations where a company operates was an important factor increasing the probability of accepting cards. This provides empirical proof for the theoretically posited impact exerted by the indirect network externality on the participants of the payment cards market. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
405--431
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Amemiya T. (1985), Advanced Econometrics , Harvard University Press.
 • Arango C., Huynh K.P., Sabetti L. (2015), Consumer payment choice: merchant card acceptance versus pricing incentives, Journal of Banking and Finance , 55, 130-141.
 • Bleyen V.A., Van Hove L., Hartmann M. (2010), Classifying payment instruments: a matryoshka approach, Communications and Strategies , 79, 73-94.
 • Bolt W., Jonker N., Plooij M. (2016), European retail payments systems: cost, pricing, innovation and regulation, w: T. Beck, B. Casu (red.), The Palgrave Handbook of European Banking , Palgrave Macmillan.
 • Bounie D., François A., Van Hove L. (2017), Consumer payment preferences, network externalities, and merchant card acceptance: an empirical investigation, Review of Industrial Organization , 51(3), 257-290.
 • Cameron A.C., Trivedi P.K. (2005), Microeconometrics Methods and Applications , Cambridge University Press.
 • Castronova E., Hagstrom P. (2004), The demand for credit cards: evidence from the survey of consumer sinances, Economic Inquiry , 42(2), 304-318.
 • Evans D.S., Schmalensee R. (2005), Paying with plastic. The digital revolution in buying and borrowing , Economic Issues , 39.
 • Górka J. (2013), Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce , Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Greene W.H. (2003), Econometric Analysis , Macmillan Publishing Company.
 • Gruszczyński M. (2002), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości , Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Gruszczyński M. (2010), Model zmiennych jakościowych dwumianowych. w: M. Gruszczyński (red.), Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych , Wolters Kluwer Polska.
 • Hancock D., Humphrey D.B., Wilcox J.A. (1999), Cost reductions in electronic payments: the roles of consolidation, economies of scale, and technical change, Journal of Banking and Finance , 23(2-4), 391-421.
 • Harasim J., Klimontowicz M. (2013), Payment habits as a determinant of retail payment innovations diffusion: the case of Poland, Journal of Innovation Management , 1(2), 86-102.
 • Hayashi F. (2006), A puzzle of card payment pricing: Why are merchants still accepting card payments? Review of Network Economics , 5(1), 144-174.
 • Hensher D., Rose J.M., Greene W.H. (2005), Applied Choice Analysis: A Primer , Cambridge University Press.
 • Jonker N. (2011), Card acceptance and surcharging: the role of costs and competition, Review of Network Economics , 10(2), 1-35.
 • Jonker N. (2016), Regulating interchange fees for card payments, w: J. Górka (red.), Transforming Payment Systems in Europe , Palgrave Macmillan.
 • Loke Y.J. (2007), Determinants of merchant participation in credit card payment schemes, Review of Network Economics , 6(4), 474-494.
 • Maciejewski K. (2013), Znaczenie opłaty interchange dla rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce, Copernican Journal of Finance and Accounting , 2(2), 111-124.
 • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mai H., Schneider F. (2016), Size and development of the shadow economies of 157 worldwide countries: updated and new measures from 1999 to 2013, Journal of Global Economics , 4(3), 1-15.
 • Marcinkowska M. (2012), Innowacje finansowe w bankach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica , 266, 71-96.
 • Marzec J. (2008a), Bayesowskie modele zmiennych jakościowych i ograniczonych w badaniach niespłacalności kredytów , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Marzec J. (2008b), Bayesowska analiza i testowanie modeli dwumianowych z rozkładem t Studenta, Przegląd Statystyczny , 55(2), 48-63.
 • Marzec J., Polasik M., Fiszeder P. (2013), Wykorzystanie gotówki i karty płatniczej w punktach handlowo- -usługowych w Polsce: zastosowanie dwuwymiarowego modelu Poissona, Bank i Kredyt , 44(4), 375-402.
 • Milne A. (2006), What is in it for us? Network effects and bank payment innovation, Journal of Banking and Finance , 30(6), 1613-1630.
 • Ministerstwo Rozwoju (2017), Uruchomienie Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego , https://www. mr.gov.pl/strony/aktualnosci/uruchomienie-programu-wsparcia-obrotu-bezgotowkowego/.
 • NBP (2017), Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2016 r .
 • Manikowski A. (2017), Raport z badania czynników oddziałujących na wielkość obrotu gotówkowego w Polsce , Narodowy Bank Polski.
 • Osiewalski J., Marzec J. (2004a), Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład Studenta w analizie ryzyka kredytowego, Folia Oeconomica Cracoviensia , 45, 63-84.
 • Osiewalski J., Marzec J. (2004b), Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu Studenta, Przegląd Statystyczny , 51(4), 13-24.
 • Polasik M. (2015a), Potencjał rozwoju płatności mobilnych i zastosowania mPOS na rynku polskim. Wyniki badań empirycznych, Problemy Zarządzania , 13(3), 65-84.
 • Polasik M. (2015b), Stan i potencjał rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia , 46(1), 23-58.
 • Polasik M., Górka J., Wilczewski G., Kunkowski J., Przenajkowska K., Tetkowska N. (2013), Time efficiency of Point-of-Sale payment methods: empirical results for cash, cards and mobile payments, w: J. Cordeiro, L.A. Maciaszek, J. Filipe (red.), Lecture Notes in Business Information Processing , Heidelberg.
 • Polasik M., Piotrowski D. (2016), Payment innovations in Poland: the role of payment services in the strategies of commercial banks, Economics and Law , 15(1), 73-101.
 • Rochet J.C., Tirole J. (2003), Platform competition in two-sided markets, Journal of the European Economic Association , 1(4), 990-1029.
 • Rochet J.C., Tirole J. (2006), Externalities and regulation in card payment systems, Review of Network Economics , 5(1), 1-14.
 • Rogers E.M. (1983), Diffusion of Innovations , Free Press.
 • Schuh S., Stavins J. (2016), How do speed and security influence consumers' payment behavior? Contemporary Economic Policy , 34(4), 595-613.
 • Świecka B. (2015), Płatności mobilne jako innowacje na rynku detalicznych płatności bezgotówkowych, Problemy Zarządzania , 13(3), 29-40.
 • Winkelmann R., Boes S. (2006), Analysis of Microdata , Springer-Verlag.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171524909

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.