PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 1 Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania | 27--35
Tytuł artykułu

Wpływ własności przedsiębiorstwa na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw sektora transportowego w Polsce Wschodniej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ownership of Companies and Innovation Activity of Transport Related Enterprises in Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest próba oceny kierunków oddziaływania charakteru własności przedsiębiorstw na ich aktywność innowacyjną uwzględniając atrybuty takie jak: nakłady na innowacje oraz implementacja nowych rozwiązań. Główną hipotezą badawczą artykułu jest twierdzenie, że aktywność w sferze działalności innowacyjnej w ramach sytemu przemysłowego w Polsce Wschodniej jest uwarunkowana charakterem własności przedsiębiorstw, a wpływ ten jest różnokierunkowy (pozytywny lub negatywny). Wyniki badań oparto na badaniu przeprowadzonym wśród przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących sektor transportowy w Polsce Wschodniej. Wzięło w nim udział 167 przedsiębiorstw przemysłowych należących do tego sektora. W celu określenia wpływu własności na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, wykorzystano modele oparte na analizie prawdopodobieństwa - modele probitowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to try to assess the direction and the impact of ownership of enterprises for their innovation activity taking into account attributes such as investment in innovation and implementation of new solutions. The main hypothesis of the research is the claim that the innovation activity within the industrial system of Eastern Poland is determined by the nature of ownership of companies, and this influence is multidirectional (positive or negative). The test results were based on a survey of industrial companies representing the transport sector in Eastern Poland. It was attended by 167 industrial enterprises belonging to this sector. In order to determine the effect of ownership on the innovation activity of enterprises, authors used models based on probability analysis - probit models. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland
 • Wyższa Szkoła Logistyki
Bibliografia
 • Beliak K., How Domestic and Foreign Firms Differ and Why Does It Matter?, "Journal of Economic Surveys" 2004, nr 18(4).
 • Beliak K., Pfaffermayr M., Why Foreign-Owned Firms are Different: A Conceptual Framework and Empirical Evidence for Austria, HWWA Discussion Paper, 2000.
 • Bukowski M., Szpor A., Sniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012.
 • Cuervo-Cazurra A., Un C.A., Do subsidiaries of foreign MNEs invest more in R&D than domestic firms?, "Research Policy" 2008, nr 37(10).
 • Dachs B., Ebersberger B., Lööf H., The Innovative Performance of Foreign owned Enterprises in Small Open Economies, "Journal of Technology Transfer", Voi. 33, 2008.
 • Devereux M., Griffith R., Simpson H., The geographic distribution of production activity in the UK, "Regional Science and Urban Economics" 2004, voi. 34, issue 5.
 • Ebersberger B., Lööf H. and Oksanen J., Does Foreign Ownership Matter for the Innovation Activities of Finnish Firms?, VTT Working Paper 26, Helsinki 2005.
 • Frenz M., letto-Gillies G.,The impact on innovation performance of different sources of knowledge, "Research Policy" 2009, nr 38, vol. 7:1.
 • Frenz M., letto-Gillies G., The impact of internationalization on innovation at countries' level: The role of absorptive capacity, "Cambridge Journal of Economics " 2017, nr 41, vol. 2.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006.
 • Markusen, J. R., Maskus K. E., Discriminating Among Alternative Theories Of The Multinational Enterprise, "Review of International Economics" 2002, v. 10(4,Nov).
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Wydanie trzecie, Paryż 2005.
 • Sadowski B.M, Sadowski-Rasters G., On the innovativeness of foreign affiliates: Evidence from companies in The Netherlands, "Research policy" 2006, nr 35(3).
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystki, Tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Szopik-Depczyńska K., Świadek A., Wpływ wielkości przedsiębiorstw na aktywność innowacyjną w regionalnym systemie przemysłowym w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-11, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55, Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Romanowska, Szczecin 2012.
 • Szopik-Depczyńska K., Świadek A., Przemysłowe łańcuchy dostaw w kształtowaniu aktywności innowacyjnej województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-11, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 285, Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. D.Stahl, D. Głuszczuk, Wydawnictwo Naukowe UW, 2013.
 • Szopik-Depczyńska K., Świadek A., Łańcuchy dostaw a aktywność innowacyjna w województwie podlaskim, Economics and Management, nr 2, 2014.
 • Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171524969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.