PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 1 Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania | 11--25
Tytuł artykułu

Gospodarka województwa świętokrzyskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Economy Province in the Świętokrzyskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie stanowi próbę oceny stanu rozwoju gospodarki województwa świętokrzyskiego. Analizę badanego problemu przeprowadzono w oparciu o dane statystyczne, których zakres obejmował wybrane cechy określające rozwój gospodarczy, stan infrastruktury technicznej i społecznej. Zachodzące po 1989 r. przemiany w gospodarce kraju znalazły odbicie w możliwościach cech fizjonomicznych regionu świętokrzyskiego. Zaprezentowana analiza porównawcza wskazuje na niski poziom rozwoju i strukturalne zapóźnienie województwa, które określane jest mianem wewnętrznej peryferii Polski, zaliczanej do ziem długotrwale dotkniętych słabością procesów modernizacyjnych. Aktualną słabość potencjału regionu ukazują jednoznacznie wskaźniki makroekonomiczne. Niska jego lokata na tle innych województw wynika ze struktury gospodarki, w której dominują mało efektywne działy produkcji. (abstrakt oryginalny)
EN
Development is an attempt to assess the state development of the province Świętokrzyskie. The analysis of the examined problem was based on the statistical data, the range of which included the selected characteristics determining the possibilities of the economic development, the state of the technical and social infrastructures. The changes in the economy of the country that occurred after the year 1989 were reflected in the possibilities - physiognomic characteristics of the Świętokrzyskie Region. The demonstrated comparative analysis indicated a low level of the development and structural backwardness of the Świętokrzyskie voivodship, which was considered to be the inner periphery of Poland classified as lands that are long-term effected by the weakness of the modernization processes. The present weakness of the potential of the region were clearly distinguished by the macroeconomic indicators. Its low placement considering other voivodships was the result of the structure in the sphere of the economy dominated by inefficient production. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2015.
 • Gorzelak A., Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej - ekspertyza dla potrzeb opracowania Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, Warszawa 2007.
 • Kiniorska I., Wrońska-Kiczor J., Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Przedsiębiorczość-Edukacja, Wyd. UP, Kraków, nr 12/2016.
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000.
 • Nazarczuk J.M., Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i pod-regionów Polski, UWM, Olsztyn 2013.
 • Poziom i struktura bezrobocia w województwie świętokrzyskim w 2015 r., WUP, Kielce.
 • Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2012 r., Urząd Statystyczny, Kielce, 2013.
 • Wrońska-Kiczor J., Potencjał gospodarczy województwa świętokrzyskiego, [w:] Studia i Materiały, "Miscellanea Oeconomicae", UJK Kielce, 3/2014.
 • Wrońska-Kiczor J., Poziom życia na wsi świętokrzyskiej, [w:] Studia i Materiały, "Miscellanea Oeconomicae" UJK, Kielce, 1/2016.
 • Wrońska-Kiczor J., Rozdrobnione rolnictwo województwa świętokrzyskiego na przełomie XIX i XX wieku, UJK, Kielce, 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171524975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.