PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 25 | 165--172
Tytuł artykułu

Procedury konkursowe na stanowiska kierownicze w ZOZ-ach. Co dalej?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competition Procedures for Executive Positions in Health Care Institutions. What to Do Next?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy uczestników spełniających określone kryteria. Nie dochodzi on do skutku, jeżeli w oznaczonym terminie nie zostaną zgłoszeni co najmniej dwaj kandydaci, spełniający określone warunki, gdyż tylko wówczas zobowiązanie organizatora do wyboru najlepszego kandydata jest logicznie niemożliwe i stąd pozostaje bezskuteczne. Konkurs jako nieodwracalne zobowiązanie organizatora do nagrodzenia najlepszego kandydata może być unieważniony jedynie wówczas, gdy w procedurze konkursowej wystąpiły nieprawidłowości bądź nieuczciwość po stronie organizatora [ 15]. Celem poniższego opracowania było dokonanie analizy aspektów etycznych procedur konkursowych na stanowiska kierownicze w szczecińskich szpitalach w oparciu o materiał badawczy zebrany w ramach projektu: Aspekty etyczne w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Konkursy na stanowiska kierownicze to jedna z ważniejszych zdobyczy demokracji. Jak one wyglądają w ZOZ-ach, można obserwować od chwili wejścia w życie przepisów je regulujących [5, 6]. Ich niedoskonałość stwarza warunki sprzyjające do eliminowania tych, dla których pojęcie przyzwoitości nie jest czymś obcym i pustym [7]. Chociażby dlatego warto podjąć dyskusję nad ich zmianą. Nie należy podważać zasadności konkursu jedynie w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z jego wynikiem. Warto by zastanowić się nad udoskonaleniem regulacji prawnych dostosowując je do realiów życia, tak, aby były one rzeczywistym konkursem, a nie jak dotychczas często "na siłę" wypełnieniem jedynie względów proceduralnych, przede wszystkim wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że był on przeprowadzany nieuczciwie. (abstrakt oryginalny)
EN
In common understanding a competition is a procedure aiming at the selecting a winner or several winners from among a group of participants that meet specified criteria. It does not come into effect if at least two candidates, meeting the criteria, are not put up in the fixed time, as only then the organizer's obligation to choose the best candidate is logically impossible and thus remains ineffective. A competition, as organizer's irreversible obligation to reward the best candidate, can be cancelled only if some incorrectness or dishonesty of the organizer is found out in the competition procedure [15]. The aim of the presented paper was to analyze some ethical aspects of competition procedures for executive positions in hospitals of Szczecin on the basis of the research material which was collected within the project: Ethical aspects in the process of human resources management in health care institutions. Competitions for executive positions are one of the most important achievements of democracy. We have been able to observe how they look like in the Health Care Institutions since the rules that regulate them were implemented [5, 6]. Their imperfection creates favorable conditions to eliminate those individuals, for whom the concept of decency is not unfamiliar and empty [7]. Even for that reason it is worth taking up discussion about their change. Validity of the competition should not be undermined only because we do not accept its out- come. It is worth thinking about legal regulations improvement, adjusting them to realities of life, so that they could be a real competition and not, as until now just fulfillment of procedure considerations "by force " mainly when there is well-founded suspicion that it was carried out dishonestly. (original abstract)
Rocznik
Tom
25
Strony
165--172
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
 • Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
Bibliografia
 • 1.Bartkowiak G.: Dobór personelu medycznego. W: Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. (red.) M. Dobska, K. Rogoziński, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 341-345.
 • 2.Buchelt-Nawara B.: ZZL w jednostkach sektora usług medycznych. W: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. (red.) H. Król, A. Ludwiczyński, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 645-647, s. 662-663.
 • 3.Dz. U. Nr 115, poz. 749 z dn. 19 sierpnia 1998r. Rozp. MZiOS: W sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu.
 • 4.Dz. U. Nr 30, poz. 30 z dn. 29 marca 1999r. Rozp. MZiOS: W sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
 • 5.Dz. U. Nr 44, poz. 520 z dn. 17 maja 2000r. Rozp. MZ: W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.
 • 6.Dz. U. Nr 91, poz. 408 z dn. 30 sierpnia 1991 r. Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej
 • 7.Filipowicz W.: Białe konkursy w szarych odcieniach. http://www.tvnwarszawa.pl/33026, 51818663,Bia e_konkursy_w_szarych_odcieniach_cz II,artykul.html.
 • 8.Głowacka D. M., Pagórski P.: System ocen pracowników wybranego zakładu opieki zdrowotnej. W: Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia. (red.) R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch. Wyd. OWSIiZ, Olsztyn 2009, s. 105.
 • 9.Jończyk J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 62-65, s. 129-130, s. 133, s. 137, s. 143, s. 161, s. 166.
 • 10.Kowalewski K.: Problemy zarządzania kadrami w jednostkach ochrony zdrowia (wyniki badań empirycznych). W: Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia. (red.) R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch. Wyd. OWSIiZ, Olsztyn 2009, s. 125 - 128.
 • 11.Kraśniak I., Kraśniak J.: Kompetencje zarządcze pielęgniarki oddziałowej w świetle wyników badań. W: Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia. (red.) R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch. Wyd. OWSIiZ, Olsztyn 2009, s. 152.
 • 12. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Wyd. Cedetu, Warszawa 2009, s. 66-67.
 • 13.Ostrowska S.: Koncentracja na wewnętrznym otoczeniu jednostki. W: Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty. (red.) A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austin- Tynda, Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 124.
 • 14.Piątek A., Kulczycka K.: Nabór i dobór pracowników. W: Zarządzanie w pielęgniarstwie. (red.) A. Ksykiewicz-Dorota, Wyd. Czelej, Lublin 2005, s. 216-217.
 • 15.Wikipedia. Wolna encyklopedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Konkurs.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.