PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | t. 19, z. 8, cz. 2 Bezpieczeństwo i zagrożenia kryzysowe. Źródła i rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. | 247--259
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo na polskich śródlądowych obszarach wodnych - współczesne uwarunkowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Safety on Polish Inland Water Areas - Contemporary Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
There is a need for safety among basic human needs. It is a duty of a state to provide conditions for development and protection against threats. Strategic objectives in this area include ensuring universal safety, improving and developing the national crisis management system as well as civil protection system. Poland's membership in the European Union resulted in the implementation of Community legislation, including laws in the field of security and crisis management. Staying on a water area carries the risk of losing life by drowning. In Poland, several hundred people lose their lives every year in cases of drowning. The International Life Saving Federation (ILS) works in the field of preventing drowning and development of rescue sport, with the assumptions of combining and supporting national organizations (associations and federations). The legislator, creating legal provisions in Poland, did not take into account full international achievements in the field of water rescue. The formalized safety system includes public and general safety with the supervision over water rescue, however safety of people staying on water areas in Poland is regulated by law and implementing regulations. In order to obtain opinion on the possibility of increasing people safety on Polish water areas, research was carried out in 2017 with groups of student's respondents in Szczytno(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
autor
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Barcik J. (2007), Wspólnotowy mechanizm ochrony ludności cywilnej, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", vol. 2, ss. 158-176.
 • Bucałowski A. (2014), Nowy rozdział unijnej ochrony ludności, "Przegląd Pożarniczy", nr 4, ss. 42-44.
 • Gorska K., Rożej A. (2013), Wybrane metody empiryczne w naukach o bezpieczeństwie, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", vol. 30/2/13, CNBOP-PIB, Józefów.
 • Hoffmann T. (2010), System Reagowania Kryzysowego w regulacjach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe WSOWL", nr 3(157), ss. 97-108.
 • Jakubczak R. (2003), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP: Podręcznik dla studentek i studentów, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Jałoszyński K. (2010), Charakterystyka wspołczesnych zagrożeń [w:] A. Szerauc (red.), Teoretyczne aspekty strategii bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock.
 • Kaczmarczyk B. (2013), Bezpieczeństwo i jego typologie, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", vol. 31/3/13, CNBOP-PIB, Józefów.
 • Kitler W. (2010), Bezpieczeństwo narodowe, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, "Zeszyt Problemowy", nr 1(61), Warszawa.
 • Misiuk A. (2012), Rzecz o bezpieczeństwie - geneza, istota, rozwój [w:] Bezpieczeństwo państwa, e-Politikon Ośrodek Analiz Politologicznych UW, nr VI, lato 2013, Warszawa.
 • Siadkowski A. (2014), Bezpieczeństwo a ochrona lotnictwa cywilnego. Akty bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym i metoda ich badania [w:] Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Ściborek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A. (2017), Bezpieczeństwo wewnętrzne, podręcznik akademicki, Adam Marszałek, Toruń.
 • Telak J. (2017), Przygotowanie ratowników w województwie świętokrzyskim do działań na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo.
 • Wrzosek S. (2008), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa jako element podsystemu celów działania administracji publicznej [w:] E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, Rzeszów.
 • Zięba R. (2012), O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Zeszyty Naukowe AON, nr 1 (86).
 • Zięba R. (2014), Treść i zakres pojęcia bezpieczeństwo Polski [w:] Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, wyd. Difin, Warszawa.
 • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (L 347/924, Dz. Urz. UE 20.12.2013).
 • Decyzja Rady UE z dnia 8 listopada 2007 r. ustanawiająca wspólnotowy mechanizm ochrony ludności (przekształcenie) (2007/779/WE, Euratom) (1.12.2007 Dz. Urz. UE L 314/9).
 • Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Rady 2001/792/WE, Euratom, ustanawiającej mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności (2004/277/WE, Euratom) (25.3.2004 Dz. Urz. UE L87/20).
 • Decyzja Rady UE z dnia 23 października 2001 r. ustanawiająca mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności (2001/792/WE, Euratom) (1.12.2007 Dz. Urz. UE L314/9).
 • http://iche2002.pl/zasoby-wodne-na-swiecie.html, dostęp: 23.05.2018.
 • Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 • Nadzór nad Ratownictwem Gorskim i Wodnym, Ratownictwo wodne [online],
 • https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe, dostęp: 20.05.2018.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 747).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r., poz. 108).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408).
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2014), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa [online], https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf, dostęp: 30.12.2015.
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240).
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, ze zm.).
 • Uchwała Nr 59/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020 (RM-111-43-14), zał. Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020, Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020 (M.P. 2014, poz. 1076).
 • Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (M.P. 2013, poz. 377).
 • Uchwała nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. Strategia "Sprawne Państwo 2020" (M.P. 2013, poz. 136).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 88, poz. 400, ze zm.).
 • Wyjaśnienia w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego DOLiZK -NGRW- 5503-8-11/2017 Warszawa listopad 2017,
 • file:///C:/Users/JT/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/A54VCU7F/10-17-16_ KW_1132086_DOLiZK_plik3.pdf, dostęp: 20.05.2018].
 • Statystyka [online], http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia, dostęp: 23.05.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.