PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 510 Social Policy: Controversies and Paradoxes | 75--89
Tytuł artykułu

Senior-Oriented Policy for the Ageing Society of the City of Łódź

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polityka senioralna dla starzejącego się społeczeństwa miasta Łodzi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę polityki senioralnej prowadzonej w Łodzi. Działania podejmowane w ramach tej polityki są ważne szczególnie współcześnie z powodu zachodzących w mieście głębokich przemian demograficznych. W artykule zwrócono uwagę na wybrane problemy demograficzne miasta, w tym starzenie się społeczeństwa, pokazując ich zmienność w czasie i przestrzeni. Analiza rozmieszczenia placówek prowadzących działania na rzecz ludzi starszych z obszarami wysokiej koncentracji miejsc zamieszkania seniorów wykazała, że dostęp do tych placówek jest zadowalający. Natomiast biorąc pod uwagę ofertę działań w ramach prowadzonej polityki senioralnej, należy podkreślić, że miasto Łódź nie wyróżnia się na tle innych miast wyjątkową innowacyjnością w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article explores the issue of senior-oriented policy carried out in Łódź. Actions undertaken as part of this policy are especially crucial in contemporary times due to the major demographic changes occurring in the city. The article discusses selected demographic problems of the city, including the ageing of the society, showing their changeability in time and space. The juxtaposition of the spatial arrangement of the facilities which undertake actions benefitting the elderly with the areas of high concentration of seniors' homes shows that the access to the former is satisfactory. On the other hand, taking into account the range of actions related to the senior-oriented policy, a unique innovativeness in regards to the issue does not appear to distinguish the city of Łódź from other cities.(original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Błędowski P., 2002, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa.
 • Dzieciuchowicz J., 2014, Ludność Łodzi - rozwój i przemiany strukturalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Janiszewska A., Dmochowska-Dudek K., 2017, Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Łodzi, Space Society Economy, no. 20, Institute of the Built Environment and Spatial Policy, Łódź.
 • Kurzynowski A. (ed.), 2003, Polityka społeczna, Oficyna Wydanicza SGH, Warszawa.
 • MPiPS, 2012, Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, https://www.mpips. gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/zalozenia-dlugofalowej-polityki-senioralnej-w-polsce-nalata- 20142020/ (1.10.2017).
 • Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, 2016, Uchwała nr XXIV/570/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lutego 2016 r.
 • Raport Polska 2030, Oficjalna Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, https://www.mpips. gov.pl/gfx/.../pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf (1.10.2017).
 • Rysz-Kowalczyk B. (ed.), 2002, Leksykon polityki społecznej, ASPRA-JR, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, Oficjalna Strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, https://www. mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategia-rozwoju- -kraju/ (1.10.2017).
 • Szarfenberg R., 2008, Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Szatur-Jaworska B., 2000, Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa.
 • Szukalski P., 2010, Starzenie się ludności Łodzi na tle największych polskich miast od początku XX wieku, Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica, nr 35, 103-125.
 • Szukalski P., 2015, Regionalna polityka senioralna, Polityka Senioralna, nr 1, pp. 27-29.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.