PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 41 | 167--180
Tytuł artykułu

Aktywność i skuteczność władz samorządowych Turku w pozyskiwaniu środków europejskich w latach 2004-2013

Autorzy
Warianty tytułu
The Activity and Effectiveness of Turek Local Government Authorities in Acquiring European Funds in 2004-2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla samorządu terytorialnego nowe szanse w zakresie kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Praktycznym tego wyrazem stała się możliwość dofinansowania projektów podejmowanych przez władze gminne, które bez wsparcia ze środków europejskich nie zostałyby zrealizowane. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja aktywności i skuteczności władz samorządowych Turku w pozyskiwaniu środków europejskich w latach 2004-2013. Analiza została przeprowadzona w odniesieniu do przyjętych w pracy czynników rozwoju lokalnego przy uwzględnieniu struktury zadań własnych gmin, co pozwoliło na określenie głównych kierunków udzielonego wsparcia finansowego. Wyniki przeprowadzonego postępowania badawczego wskazują, że aktywność i skuteczność władz Turku w pozyskiwaniu środków europejskich była zróżnicowana w czasie. W odniesieniu do przyjętych w pracy czynników rozwoju lokalnego należy stwierdzić, że działania zostały ukierunkowane przede wszystkim na rynek pracy i strukturę gospodarczą miasta, a w układzie zadań własnych najwięcej środków pozyskano na działania związane z infrastrukturą techniczną i ładem przestrzennym. (abstrakt oryginalny)
EN
Poland's accession to the European Union created new opportunities for local government in the area of creating social and economic development. The possibility of co-financing projects implemented by municipal authorities that would have never been implemented without European support has been practical expression of the opportunities. The purpose of this article is to identify the activity and effectiveness of Turek local government authorities in acquiring European funds in the years 2004-2013. The analysis was carried out with reference to the local development factors adopted in the work, also taking into account the structure of own tasks of communes, which allowed for a multi-aspect definition of the main directions of financial support provided. The analysis showed that the activity and effectiveness of Turek local government authorities in gaining European funds was diversified over time. With reference to the factors of local development adopted at work, it should be stated that the actions were directed primarily at the labor market and the economic structure of the city. With reference to own tasks the most funds were obtained for activities related to technical infrastructure and spatial order. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bagdziński S. 1994. Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej. Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń.
 • Blakely E.J. 1989. Planning local economic development. Theory and practise. Sage Libraryand Social Research, London.
 • Churski P., Perdał R., Herodowicz T. 2016. Rola środków polityki spójności pozyskiwanych przez samorząd terytorialny w rozwoju społeczno-gospodarczym ośrodków regionalnych w Polsce. Samorząd Terytorialny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 96-115.
 • Kasztelewicz Z., Tajduś A., Słomka T. 2017. Węgiel brunatny to paliwo przyszłości czy przeszłości? Napędy i Sterowanie, 7/8: 88-104.
 • Kuchlewski T., Tołoczko A., Sadowska M., Sadowski T. 2007. Fundusze pomocowe UE. Praktyczny poradnik dla samorządów w okresie 2007-2013. Provent Investment, Kleosin-Ignatki.
 • Leoński Z. 2006. Samorząd terytorialny w RP. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Niewiadomski Z. 1998. Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowaniaprzestrzennego. [W:] Z. Niewiadomski, A. Piekara (red.), Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, s. 293-330.
 • Parysek J.J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Parysek J.J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. s. 15.
 • Siarka B. 2014. Zróżnicowanie stopnia wykorzystania środków funduszy strukturalnych iFunduszu Spójności w realizacji zadań własnych gmin powiatu żnińskiego w latach 2004-2013. [W:] P. Churski (red.), Rozwój regionalny i polityka regionalna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 131-147.
 • Śleszyński P. 2017. Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89, 4: 565-593.
 • Sztorc E., Świstak M., Tkaczyński J.W. 2011. Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L. 1996. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego. [W:] J.J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95).
 • www.turek24.com.pl
 • www.stopkopalni.pl
 • www.turek.net.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.