PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 510 Social Policy: Controversies and Paradoxes | 111--124
Tytuł artykułu

Bases for Trust in Pension Funds Operating in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Płaszczyzny budowania zaufania do funduszy emerytalnych działających w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza zaufania do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jako podmiotów funkcjonujących w polskim systemie emerytalnym. Zadaniem OFE jest gromadzenie funduszy zaoszczędzonych przez Polaków i zarządzanie nimi w celu zabezpieczenia kapitałów po przejściu na emeryturę. Polacy często lekceważą potrzebę oszczędzania środków na starość, mimo że polski system emerytalny zakłada indywidualne przedsięwzięcia emerytalne. W artykule wskazano czynniki i płaszczyzny budowania zaufania do OFE jako instytucji funkcjonujących w II filarze systemu emerytalnego. Zaufanie do systemu emerytalnego może być budowane przez zaufanie do poszczególnych instytucji funkcjonujących w danym systemie. Wydzielenie czynników zaufania do OFE może wskazać metody budowania zaufania do całego systemu emerytalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyze the trust in Open Pension Funds (OPF) as entities operating in the Polish pension system. The task of OPFs is to collect and manage the funds accumulated by Poles in order to secure their capital after retirement. Poles often ignore the need to save money for old age, despite the fact that the Polish pension system provides for individual pension schemes. This article indicates the factors for building the trust in OPFs as institutions operating within the second pillar of the pension system. The trust in the pension system can be built through the trust in the individual institutions operating in the given system. Separating trust factors related to OPFs can indicate the methods of building the trust in the entire pension system.(original abstract)
Twórcy
 • Jagiellonian University
Bibliografia
 • CBOS, 2015, Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań CBOS, nr 42/2015,http://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2015/K_042_15.PDF (10.09.2017).
 • Chybalski F., 2013, Dobrowolność przynależności do OFE a dywersyfikacja ryzyka w systemie emerytalnym w Polsce, [in:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (eds.), Współczesne zabezpieczenie emerytalne. Wybrane aspekty ekonomiczne, finansowe i demograficzne, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Czapiński J., Góra M., 2016, Świadomość "emerytalna" Polaków. Raport z badania ilościowego, Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (eds.), 2009, Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_ 2009.pdf (10.10.2017).
 • Czapiński J., Panek T. (eds.), 2013, Social Diagnosis 2013. Objective and Subjective Quality of Life in Poland. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/ (10.10.2017).
 • Czapiński J., Panek T. (eds.), 2015, Social Diagnosis 2015. Objective and Subjective Quality of Life in Poland. Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf (10.10.2017).
 • Dziubek B., 2015, Działalność otwartych funduszy emerytalnych - dylematy i wyzwania, [in:] Bednarczyk T. (ed.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 77-89.
 • Góra M., 2016, Oszczędzanie długoterminowe, czyli alokacja dochodu w cyklu życia, [in:] Rutecka-Góra J. (ed.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Hardin R., 2009, Zaufanie, SIC, Warszawa.
 • Hyde M., Dixon J., Drover G., 2007, Assessing the capacity of pension institutions to build and sustain trust: A multidimensional conceptual framework, Journal of Social Policy, vol. 36, no. 3, pp. 457-475.
 • Kapuścik E., 2015, Dylematy nadużycia zaufania interoprganizacyjnego w organizacjach publicznych, Zeszyty Naukowego Wyższej Szkoły Humanitas, nr 2025(2).
 • Lewicka-Strzałecka A., 2003, Zaufanie w relacji konsument - biznes, Prakseologia, nr 143, pp. 197- 207.
 • Łada M., 2015, Zaufanie jako istotny społeczny aspekt rachunkowości, Zeszyty Naukowe US nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77, pp. 131-138.
 • Madej M., 2015, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i jego rola w finansowaniu świadczeń emerytalnych, [in:] Bednarczyk T. (ed.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 65-77.
 • Marzec M., 2010, Zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a gromadzenie oszczędności emerytalnych, [in:] Noworól A. (ed.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, T. 2, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków,, http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia-4-t2, s. 275-294.
 • Marzec M., 2017. Determinants which shape confidence in third sector organisations, International Journal of Contemporary Management, vol. 16, no. 2, pp. 177-200, http://www.ejournals.eu/ ijcm/2017/Numer-16(2)/art/10807/ (20.12.2017).
 • Myśliwiec A., 2015, Zmiany w funkcjonowaniu OFE i ich wpływ na rynek kapitałowy w Polsce, [in:] Bednarczyk T. (ed.), Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 89-99.
 • Paliszkiewicz J., 2013, Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Przegląd systemu emerytalnego, IGTE 2016, http://www.igte.pl/publikacje/Przeglad_systemu_emerytalnego_ IGTE_2016.pdf.
 • Putnam R.D., 2008, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, P. Sadura, S. Szymański (transl.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Taylor-Gooby P., 2005, Uncertainty, trust and pensions: The case of the current UK reforms, Social Policy & Administration, vol. 39, no. 3, pp. 217-232.
 • Vickerstaff S., Macvarish J., Taylor-Gooby P., Loretto W., Harrison T., 2012, Trust and confidence in pensions: A literature review, Working Paper no. 108, DWP Department for Work and Pensions, Universities of Kent and Edinburgh, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/214405/WP108.pdf (10.09 2017).
 • Wennblom G., 2012, Mapping management accounting and trust. An extended literature review, Örebro Studies in Business Dissertations 3, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:571891/FULLTEXT02. pdf (10.09.2017).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1383.
 • Ustawa z 21 listopada 2008 o emeryturach kapitałowych, Dz.U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. z 2013 r., poz. 989, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.