PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 25 | 173--186
Tytuł artykułu

Ocena efektywności finansowo - ekonomicznej jednostki sektora ochrony zdrowia (SPZOZ) szczebla powiatowego. Case study.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial and Economic Assessment of a Poviat-Level Health Care Entity (SPZOZ). Case Study.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samodzielność podmiotów sektora ochrony zdrowia ograniczona i uwarunkowana instytucjonalnie (NFZ) oraz organizacyjne (JST) powoduje, że brak jest spójnej i konsekwentnej polityki w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (SPZOZ). Wynikiem jest powstawanie zadłużeń (w pojedynczych podmiotach) oraz podejmowane w ich następstwie działania restrukturyzacyjne. Ciągle jednak niedostateczny zasób finansowych środków publicznych powoduje, że oddłużenia podmiotów nie przynoszą w dłuższym czasie oczekiwanych rezultatów. Rozwiązaniem jest komercjalizacja i prywatyzacja, dla której jednak na szczeblach Jednostek Samorządu Terytorialnego brak jest wystarczającego zrozumienia i zaangażowania. Przeprowadzona analiza finansowo - ekonomiczna SPZOZ stopnia "powiatowego" w oparciu o modele ekonometryczne oraz dokonana na ich podstawie predykcja poszczególnych wycinków działalności umożliwiła ocenę funkcjonowania podmiotu w latach 1999 - 2008. Pozwoliła również na sformułowanie odpowiednich wniosków dotyczących braku wpływu przeprowadzonej restrukturyzacji finansowej na efektywność finansowo - ekonomiczną ex post badanego SPZOZ oraz ex ante w latach 2009 - 2011. (abstrakt oryginalny)
EN
Independence of the health care entities that is limited and conditioned both in terms of institution (NFZ - National Health Fund) and organization (JST) causes that it lacks a coherent and consequent policy applied by independent public health care centres (SPZOZ). It results in still arising indebtedness (in some entities) and restructuring measures taken in consequence. However, the still inefficient public financial means produces the effect that reduction of liabilities of the entities does not bring any ex- pected results for a long run. Solution to the problem is commercialization and privatization, for which, however, there is not enough understanding and involvement at the levels of the Local Government Units. The financial and economic analysis of the independent public health care centres at the "poviat" level, based on econometric models, and, prediction of respective segments of activities done on their basis, enabled the entity operation as- sessment in 1999 - 2008. It also allowed to formulate appropriate ex post conclusions concerning lack of influence of the conducted financial restructuring on financial and economic efficiency of the examined independent public health care centres (SPZOZ) and ex ante in 2009 - 2011. (original abstract)
Rocznik
Tom
25
Strony
173--186
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Bibliografia
 • 1.Bednarski L., (red), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, wyd. AE im. Oskara Langego, Wrocław 1996.
 • 2.Dittmann D., Prognozowanie w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer 2006.
 • 3.Gruszczyński M.,(red), Ekonometria, wyd. SGH, Warszawa 2004.
 • 4.Helfert E.A., Techniki analizy finansowej, PWE 2003.
 • 5.Holly R., J.Suchecka, Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka, wyd. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2009.
 • 6.Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 2007.
 • 7.Lewandowska H., Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, Difin 2009.
 • 8.Lewandowska H., Rola Związków Zawodowych w wydatkowaniu finansowych środków publicznych w podmiotach sektora ochrony zdrowia, Санкт-Петербург, 2007.
 • 9.Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, PWN, 2007.
 • 10.Zeliaś A., (red), Prognozowanie ekonomiczne, PWN, Warszawa 2004.
 • 11.Zarządzenie Nr 71/2007/DSZO Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej DzU 2004, Nr 210, poz. 2135 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.