PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 510 Social Policy: Controversies and Paradoxes | 140--151
Tytuł artykułu

Implementation of Innovative Social Investments at the Local Level. Case Study

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wdrażanie innowacyjnych inwestycji społecznych na poziomie lokalnym. Studium przypadku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki badań nad wdrażaniem innowacyjnych inwestycji społecznych na szczeblu lokalnym w oparciu o studium przypadku Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Celem jest analiza możliwości zastosowania innowacyjnych i inwestycyjnych rozwiązań w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza bezdomnych. W artykule wykorzystano metodę studium przypadku oraz metodę desk research, w ramach której przeprowadzono analizę dokumentów strategicznych, materiałów źródłowych i aktów prawnych. Analiza projektu Wsparcie od A do Z pozwoliła na wykazanie że zastosowane formy wsparcia przyniosły zadowalające rezultaty w dziedzinie aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, przyniosły korzyści społeczne i ekonomiczne, a zatem projekt można uznać za inwestycję społeczną.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the implementation of innovative social investments at the local level based on the case study Assistance from A to Z - Professional activation of homeless people from Wroclaw Circle St. Brother Albert Aid Society. The aim is to analyse the possibilities of applying innovative and investment solutions in the area of social and professional activation of people threatened by social exclusion, especially the homeless. The author uses the case study method and the method of desk research, in which the analysis of the strategy documents, source materials and acts was carried out. The analysis of the Assistance from A to Z project showed that applied in the project forms of support brought satisfactory results in the field of social and professional activation of the homeless, brought social and economic benefits and thus the project can be seen as a social investment.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Czochara M., 2012/2013, Praca socjalna z osobami bezdomnymi w Polsce - rozwiązania modelowe stosowane w organizacjach trzeciego sektora, Trzeci Sektor, Special Issue, pp. 32-42.
 • European Commission, 2013, Evidence on demographic and social trends, social policies' contribution to inclusion, employment and the economy, SWD (2013) 38 final.
 • Hemerijck A., 2013, Changing Welfare States, Oxford University Press, Oxford.
 • Jacobsen H., Jostmeier M., 2010, Dienstleistungsinnovation als soziale Innovation: neue Optionen für produktive Aktivität der NutzerInnen, [in:] Howaldt J., Jacobsen H. (eds.), Soziale Innovation: Auf dem Weg zu einem postindustriellen Innovationsparadigma, VS Verlag, Mörelnbach, pp. 219-236.
 • Kania J., Kramer, M., 2011, Collective Impact, Stanford Social Innovation Review, vol. 9, no. 1, pp. 1-7.
 • Kot J., 2008, Kompleksowy system wsparcia na podłożu metody towarzyszenia, [in:] Wiktorska-Święcka A. (ed.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, pp. 149-167.
 • Leadbeater C., 2004, Personalisation through Participation. A New Script for Public Services, Demos, London.
 • Leadbeater C., 2007, Social enterprises and social innovation: Strategies for the next ten years. A social enterprise think piece for the Office of the Third Sector, Cabinet Office, https://community-wealth. org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/paper-leadbeater.pdf (10.02.2017).
 • Morel N., Palier B., Palme J. (eds.), 2012, Towards a Social Investment Welfare State?, Policy Press, Bristol.
 • Moroń D., Klimowicz M., 2016, Zastosowanie stopy społecznego zwrotu z inwestycji (SROI) jako wskaźnika mierzenia efektywności projektów społecznych, Wrocławskie Studia Politologiczne, vol. 21, pp. 67-81.
 • Mumford M.D., 2002, Social innovation: Ten cases from Benjamin Franklin, Creativity Research Journal, vol. 14, no. 2, pp. 253-266.
 • Słowik S., 2008, Rozwój metody towarzyszenia w Polsce, [in:] Wiktorska-Święcka A. (ed.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, pp. 141-144.
 • Vandenbroucke F., Hemerijck A., Palier B., 2011, The EU needs a social investment pact, Opinion Paper 5, OSE Paper Series, Bruxelles.
 • Vigneau-Cazalaa M., 2008a, Wprowadzenie do metody towarzyszenia: źródła metody towarzyszenia wielowymiarowego i zindywidualizowanego we Francji, [in:] Wiktorska-Święcka A. (ed.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, pp. 133-140.
 • Vigneau-Cazalaa M., 2008b, Praktyczne aspekty wdrażania metody towarzyszenia we Francji, [in:] Wiktorska-Święcka A. (ed.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, pp. 209-226.
 • Wiktorska-Święcka A., 2015, Od towarzyszenia do włączenia. Praktyczne aspekty wdrażania innowacji społecznych na przykładzie metody towarzyszenia, Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce.
 • Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M., Moroń D., 2015, Report on Approaches to Social Investment from the Scientific Perspective. State of Art, European Commission, Research Executive Agency, Brussels.
 • Wiktorska-Święcka A., Moroń D., 2016, Evaluation report on case study: Assistance from "A" to "Z" - Professional activation of homeless people from Wroclaw Circle St. Brother Albert Aid Society. A deliverable of the project: "Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe" (InnoSI), European Commission, Research Executive Agency, Brussels.
 • Wiktorska-Święcka A., Moroń D., Klimowicz M., 2015, Zarządzanie innowacjami społecznymi. Trendy, perspektywy, wyzwania, Difin, Warszawa.
 • Wilczek J., 2008, Model lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością wdrażany w ramach projektu IW EQUAL "Wyprowadzić na prostą", [in:] Wiktorska-Święcka A. (ed.), Wyprowadzić na prostą. Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, pp. 145-148.
 • Wroclaw Circle St. Brother Albert Aid Society, 2015, Wniosek o płatność dla projektu Wsparcie od "A" do "Z" - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525611

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.