PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 1, t. 1 Efektywność i bezpieczeństwo gospodarowania | 37--47
Tytuł artykułu

Ocena funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego (EMAS) na przykładzie wybranych organizacji sektora publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the Functioning of Environmental Management System (EMAS) on the Exampleof the Selected Organizations of the Public Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System zarządzania środowiskowego EMAS może w przyszłości odegrać ważną rolę w ciągłym doskonaleniu aspektów środowiskowych organizacji i promowaniu zrównoważonego rozwoju. I choć w unijnym rejestrze EMAS zarejestrowanych jest około 3,7 tys. organizacji, to zaledwie 72 z Polski, w tym niemal 40% z sektora publicznego. Autor próbuje ocenić jakie korzyści wynikają z implementacji systemu dla samej organizacji sektora publicznego, jej otoczenia, ale także bariery i słabości sytemu, które sprawiają, że w Polsce jest tak mało wdrożeń. W tym celu posłużono się wynikami badań własnych przeprowadzonych w 2016 r. wśród pełnomocników systemu zarządzania jakością m.in. organizacji sektora publicznego w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
System EMAS can play an important role in the campaign for the sustainable development. In the registry EMAS is inscribed only 72 from Poland, including nearly 40% from the public sector. Sustainable development policy aims to achieve a continuous improvement in citizens' quality of life and wellbeing. Also organizations of the public sector must join in the process of the protection. The author assesses the benefits from the implementation of the system for the organization of the public sector, but also the barriers and weaknesses of the system, that make that system in Poland is not popular. The author conducted his own research, in 2016. among public sector organizations in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Best practice 100% sustainable Varese Ligure, EMAS Newsletter, No 2/Maj 2006 (https://oldsite.iema.net/system/files/emas20newsletter20200620issue20220-20beyond 20320years.pdf).
 • Gecevska V., Donev V., Polenakovik R., A review of environmental tools towards sustainable development, "Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering", Tome XIV, 1 Fascicule [February], 2016.
 • Hillary R., Environmental management systems and the smaller enterprise. "Journal of Cleaner Production", 2004/12, 2004.
 • Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (http://ec.europa. eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf).
 • Myszczyszyn J., Rola wspólnotowego systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) w promowaniu zrównoważonego rozwoju w Polsce, "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia", 8 (4), 2009.
 • Myszczyszyn J., Polskie doświadczenia w implementacji wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu w świetle najnowszego rozporządzenia EMAS III, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", 44/2010, 2010.
 • Myszczyszyn J., Próba oceny korzyści i barier związanych z implementacją Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS), "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica" 277 (58), 2010.
 • Myszczyszyn J., Eco-management and audit scheme (EMAS) as an important element of the sustainable development policy on the example of public sector organizations, "Environmental Protection And Natural Resources", vol. 28 no 1(71), 2017.
 • Official statistics of the European EMAS Helpdesk - Organisations and sites with EMAS registration (13.10.2016), http://ec.europa.eu/environment/emas/register.
 • Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (dostęp:https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/miedzynarodo we_aspekty_zrownowazonego_rozwoju/Polska_wersja_jezykowa_dokumentu_Przeksztalcamy_nasz_swiat._Agenda_na_rzecz_zrownowazonego_rozwoju_2030.pdf).
 • Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS), Dz.U. L 114 z 24.04.2001 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), Dz.U. L 342 z 22.12.2009 r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze EMAS, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 166.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej za wpis do rejestru organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), Dz.U. 2012 nr 0 poz. 341.
 • Sustainable development in the European Union 2015, 2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy, Eurostat, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 105.
 • Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2012/C, 326/01 z 26.10.2012.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), Dz.U. 2011 nr 178 poz. 1060.
 • White G., Lomax M., Parry G., The implementation of an environmental management system in the not-for-profit sector, "An International Journal", 21 (4), 2014.
 • White G., Lomax M., Environmental Management Systems: costs, benefits and an activity theory approach to understanding their knowledge-generating capabilities, "The Environmentalist", 100, 2010.
 • Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme, Dz.U. L 168 z 10.7.1993 r.
 • Rezolucja ONZ z dnia 25.09.2015 nr 70/1. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 70. sesja Pkt 15 i 116 programu obrad A/RES/70/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.