PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 | 103--116
Tytuł artykułu

Dyplomacja cyfrowa- nowa forma polityki zagranicznej Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Digital diplomacy- a new form of foreign policy of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój społeczeństwa informacyjnego zainicjował pot rzebę stworzenia nowych instru- mentów, za pomocą których władze mogą docierać do o bywateli, dlatego cyberprzestrzeń stała się w ostatnim czasie miejscem aktywności wielu podmiotów, w tym państw oraz organizacji międzynarodowych (również Unii Europejs kiej). Skutkiem tego zjawiska jest powstanie tak zwanej dyplomacji cyfrowej jako nowej jakości w miękkiej dyplomacji UE. Dyplomacja UE używa obecnie wielu e-instrumentów, m .in. Facebooka, Myspace'a, Daily Motion, YouTube'a itp. Są to bardzo dobre narzędzia służące poprawianiu i ocieplaniu wizerunku Unii na arenie międzynarodowej. Ten rodza j dyplomacji ukształtował się dopiero na początku XXI w. i ma przed sobą obiecującą perspektywę rozwoju , dlatego warto się zastanowić, w jakim kierunku ewolucja ta powinna podążać. Dyplomacja cy- frowa jest de facto odpowiedzią na problem komunikacji Unii ze światem zewnętrznym oraz na zjawisko rosnącej liczby użytkowników Internetu. (abstrakt oryginalny)
EN
!e development of the information society has initi ated the need for creating new instruments with the help of which the authorities can reach out to citizens. !erefore, cyberspace has recently become a place of activity of a number of entities including state and international organizations (together with the European Union). !e r esult of this phenomenon is the creation of the so-called digital diplomacy as new qu ality in the so" diplomacy of the EU. !e EU diplomacy currently uses a number of e-tools, amon g others, Facebook, MySpace, Daily Motion, YouTube, e tc. !ese tools are a very good method to improve and warm up the image of the Unio n in the international arena. !is kind of diplomacy was only formed at the beginn ing of the twenty-
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
103--116
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Chrzanowski I., Historia literatury niepodległej Polski, Warszawa 1922.
 • Czaputowicz J., Polityka zagraniczna i dyplomacja Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Frelek R., Najkrótsza historia dyplomacji, Warszawa 2000.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6343581/4-16122014-BP-EN.pdf/b4f07b2a--5aee-4b91-b017-65bcb6d95daa
 • http://eeas.europa.eu/index_pl.htm
 • http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245: FIN:PL:PDF
 • http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-200_pl.htm
 • http://www.epc.eu/prog_details.php?cat_id=6&pub_id=2790&prog_id=3
 • http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
 • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0374+0+DOC+XML+V0//PL
 • http://www.pcformat.pl/Pliki-w-chmurze,a,2539
 • http://www.uniaeuropejska.org/europejska-sluzba-dzialan-zewnetrznych
 • https://plus.google.com/+europeanparliament/posts
 • https://twitter.com/eu_eeas
 • https://twitter.com/federicamog
 • https://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService
 • https://www.facebook.com/f.mogherini?fref=ts https://www.*ickr.com/photos/eeas/
 • https://www.linkedin.com/groups/European-Parliament-4157950
 • https://www.youtube.com/user/EUExternalAction?feature=mhee
 • https://www.youtube.com/user/EuropeanParliament
 • Kosienkowski M., Piskorska B., Dyplomacja cyfrowa, Lublin 2014.
 • Ociepka B., Dyplomacja publiczna, Wrocław 2008.
 • Snow N., Taylor P., Routledge Handbook of Public Diplomacy, New York 2009.
 • www.new.org.pl/1157,post.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.