PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 510 Social Policy: Controversies and Paradoxes | 181--192
Tytuł artykułu

Income and Education as a Source of Health Inequality. New UE Countries Case

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dochody i edukacja jako źródło nierówności zdrowotnej na przykładzie nowych krajów UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem badania było oszacowanie poziomu koncentracji potrzeb zdrowotnych w krajach tzw. nowej Unii Europejskiej według dochodu wykształcenia oraz ocena poziomu nierówności zdrowotnej. Na etapie projektowania badania postawiono następującą hipotezę badawczą: H1: istnieje związek między zaspokajaniem zgłaszanych potrzeb zdrowotnych a poziomem wykształcenia lub dochodu ludności w nowych krajów UE. Hipoteza ta została potwierdzona w trakcie analizy koncentracji trzech cech dostępności opieki zdrowotnej. Wykazano, że w grupach społecznych o wysokim poziomie wykształcenia (ED5_8) oraz dochodu (Q80_100), (Q60_80) zaobserwowano najwyższy poziom koncentracji, wskazujący na świadomą potrzebę korzystania ze specjalistycznych badań koniecznych dla poprawy zdrowia.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research was testing the effect of the level of concentration of health needs in the countries of the, so called, New European Union in terms of income and education on the level of health inequality.When planning the study, the following research hypothesis was put forward: H1: there is a relation between meeting the self-reported health needs and the level of education or income of populations of New UE countries. The formulated hypothesis was explicitly confirmed during the analysis of the concentration of the three traits of health care accessibility, which showed that the highest level of concentration indicating a conscious need for taking advantage of specialist medical examinations necessary for the improvement of health was observed in social groups with high education (ED5_8) and income (Q80_100), Q60_80).(original abstract)
Twórcy
 • Jan Długosz University, Częstochowa, Poland
Bibliografia
 • Ad Hoc Committee on Health Literacy for the Council on Scientific Affairs AMA, 1999, Health literacy: Report of the council on scientific affairs, Journal of American Medical Association, vol. 281, no. 6, pp. 552-557, doi: 10.1001/jama.281.6.552.
 • Adams R.J., Stocks N.P., Wilson D.H., Hill C.L., Gravier S., Kickbusch I., Beilby J.J., 2009, Health literacy. A new concept for general practice?, Australian Family Physician, vol. 38, no. 3, pp. 144-147.
 • Ataguba J.E., Day C., McIntyre D., 2014, Monitoring and evaluating progress towards universal health coverage in South Africa, PLoS Med, vol. 11, no. 9, e1001686, https://doi.org/10.1371/journal. pmed.1001686.
 • Bem A., Ucieklak-Jeż P., Prędkiewicz P., 2013, Effects of inequalities in access to health services in rural areas in Poland, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, Aleksandras Stulginskis University, vol. 35, no. 4, pp. 491-497.
 • Chen Z., Eastwood D.B., Yen S.T., 2007, A decade's story of childhood malnutrition inequality in China: Where do you live does matter, China Economic Review, vol. 18, pp. 139-154.
 • Chen Z., Roy K., 2009, Calculating concentration index with repetitive values of indicators of economic welfare, Journal of Health Economics, vol. 28, no. 1, pp. 169-175.
 • European Commission, 2007, Together for health: A strategic approach for the EU 2008-2013, Com 2007 630 final.
 • Fine L.J., Philogene, G.S., Gramling R., Coups E.J., Sinha S., 2004, Prevalence of multiple chronic disease risk factors: 2001 National Health Interview Survey, American Journal of Preventive Medicine, vol. 27, no. 2, pp. 18-24.
 • Freedman D.A., Bess K.D., Tucker H.A., Boyd D.L., Tuchman A.M., Wallston K.A., 2009, Public health literacy defined, American Journal of Preventive Medicine, vol. 36, no. 5, pp. 446-451, doi: 10.1016/j.amepre.2009.02.
 • Fukushige M., Ishikawa N., Maekawa S., 2012, A modified Kakwani measure for health inequality, Health Economics Review, vol. 2, no. 1.
 • Ginevičius R., Čirba S., 2007, Determining market concentration, Journal of Business Economics and Management, vol. 8, no. 1, pp. 3-10,. doi.org/10.1080/16111699.2007.9636147.
 • Ishikawa H., Yano E., 2008, Patient health literacy and participation in the health-care process, Health Expectations, vol. 11, no. 2, pp. 113-122, doi: 10.1111/j.1369-7625.2008.00497.x.
 • Kakwani N.C., Wagstaff A., van Doorslaer E., 1997, Socioeconomic inequalities in health: measurement, computation, and statistical inference, Journal of Econometrics, 77, pp. 87-103, https://doi. org/10.1016/S0304-4076(96)01807-6.
 • Kickbusch I., Wait S., Maag D., Banks I., 2006, Navigating Health: The Role of Health Literacy. Alliance for Health and the Future, International Longevity Centre, London.
 • Koolman X., van Doorslaer E., 2004, On the interpretation of a concentration index of inequality, Health economics, 13(7), pp. 649-656.
 • Korzeniowska E., Puchalski K. (eds.), 2010, Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie - wyzwania dla edukacji zdrowotnej, Rīga Stradiņš University, Riga.
 • Mancuso J.M., 2008, Health literacy: A concept/dimensional analysis, Nursing and Health Sciences, 10, pp. 248-255, doi: 10.1111/j.1442-2018.2008.00394.x.
 • Mangalore R., Knapp M., Jenkins R., 2007, Income-related inequality in mental health in Britain: The concentration index approach, Psychological Medicine, vol. 37, no. 7, pp. 1037-1045.
 • Matczak M., 2016, Wykorzystanie strukturalnych miar koncentracji w analizie konkurencyjności rynku morskich przewozów kontenerowych, Problemy Transportu i Logistyki, nr 3 (35), pp. 111-119, doi: 10.18276/ptl.2016.35-11.
 • Meilak C., 2008, Measuring export concentration: The implications for small states, Bank of Valletta Review, vol. 37, pp. 35-48.
 • Nielsen-Bohlman L., Panzer A.M., Kindig D.A. (eds.), 2004, Health Literacy: A Prescription to End Confusion, The National Academies Press, Washington, DC.
 • Nutbeam D., 1998, Health Promotion Glossary. Health Promotion International, vol. 13, pp. 349-364, doi: 10.1093/heapro/13.4.349.
 • Nutbeam D., 2000, Health literacy as a public goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century, Health Promotion International, vol. 15, no. 3, pp. 259-267, doi: 10.1093/heapro/15.3.259.
 • Paasche-Orlow M.K., Wolf M.S., 2007, The causal pathways linking health literacy to health outcomes, American Journal of Health Behavior, vol. 31 (Suppl. 1), pp. 19-26.
 • Pan J., Qin X., Li Q., Messina J.P., Delamater P.L., 2015, Does hospital competition improve health care delivery in China?, China Economic Review, vol. 33, no. 4: 201, doi: 10.3389/fpubh.2016.00201.
 • Pavlekovic G. (ed.), 2008, Health Literacy. Programmes for Training on Research in Public Health for South Eastern Europe, vol. 4: Health Promotion and Disease Prevention: A Handbook for Teachers, Researchers, Health Professionals and Decision Makers, pp. 463-466.
 • Preston S.H., 1975, The changing relation between mortality and level of economic development, Population Studies, vol. 29, no. 2, pp. 231-248.
 • Puchalski K., Korzeniowska E., 2011, Zróżnicowanie stosunku do edukacji zdrowotnej a wykształcenie. Polacy na tle pracowników z Hiszpanii, Łotwy i Słowenii, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie-Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, vol. 9, no. 2), pp. 85-96, doi: 10.4467/20842627OZ.11.001.0338.
 • Rhoades S.A., 1993, The Herfindahl-Hirschman Index, Federal Reserve Bulletin, vol. 79, no. 3, pp. 188-189.
 • Rój J., 2016, Competition measurement of hospitals in Poland: The Herfindahl-Hirschman index approach, Ekonomika, vol. 95, no. 1, pp. 166-181, doi: 10.15388/Ekon.2016.1.9912.
 • Rootman I., Gordon-El-Bihbety D., 2008, A Vision for a Health Literate Canada, Canadian Public Health Association, Ottawa.
 • Sørensen K., Van den Broucke S., Fullam J., Doyle G., Pelikan J., Slonska Z., Brand H., 2012, Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models, BMC Public Health, vol. 12, no. 1, doi: 80.10.1186/1471-2458-12-80.
 • Ucieklak-Jeż P., 2016a, Health inequality determined by education and income in European countries, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, nr 10, pp. 157-170, doi.org/10.16926/pto.2016.10.13.
 • Ucieklak-Jeż P., 2016b, Education and income as health determinants in Central-Eastern Europe, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, nr 10, pp. 171-184, doi.org/10.16926/pto (14.10. 2016).
 • WHO, 2013, Handbook on health inequality monitoring with a special focus on low-and middle-income countries, World Health Organization, Geneva.
 • WHO, 2014, Social determinants of health, http://www.who.int/social_determinants/sdh_definition/en/ (6.11.2014).
 • World Bank, 2004, Quantitative Techniques for Health Equity Analysis: Technical Notes
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.