PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 510 Social Policy: Controversies and Paradoxes | 193--206
Tytuł artykułu

Institutional Context of Specialist Counseling - Discussion of Research, Circumstances for Change

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instytucjonalny kontekst poradnictwa specjalistycznego - dyskusja z badań, przesłanki do zmian
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie przesłanek do instytucjonalnych zmian w świadczeniu usług poradnictwa specjalistycznego w Polsce. Autorka wysuwa tezę, iż poradnictwo specjalistyczne jest zbyt mocno skojarzone z systemem pomocy społecznej i staje się tożsame z poradnictwem socjalnym. Powoduje to brak powszechności usługi, która kierowana jest niemal wyłącznie do beneficjentów pomocy społecznej. Tymczasem poradnictwo specjalistyczne powinno "wyprzedzać" system pomocy społecznej i działać tuż po uświadomieniu problemu, we wczesnej fazie sytuacji trudnej. Brak powszechności usług poradnictwa specjalistycznego wynika również, zdaniem autorki, z rozproszenia instytucjonalnego i kompetencyjnego. Artykuł ma charakter analityczno-empiryczny. Prezentowane stanowisko wynika z analizy ilościowych i jakościowych badań, przeprowadzonych wśród przedstawicieli służb społecznych, specjalistów, lokalnych władz, przedstawicieli III sektora, osób zarządzających systemami pomocy społecznej oraz lokalnej społeczności.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to indicate the reasons for institutional changes in the provision of specialist counseling services in Poland. The author poses a thesis that specialist counseling is too closely associated with the social assistance system and becomes synonymous with social counseling. This results in lack of universality of the service which is directed almost exclusively to beneficiaries of social security. In the meantime, specialist counseling should "overtake" the social security system and act immediately after the problem has been identified, in the early stages of a difficult situation. The article is of analyticalempirical nature. The presented position results from the quantitative and qualitative analysis of research carried out among representatives of social services, specialists, local authorities, representatives of the III sector, people managing social security systems and local communities.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Bibliografia
 • Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, transl. W. Betkiewicz (et al.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gagacka M., 2016, Nieformalne formy wsparcia rodzin w środowisku lokalnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 456, pp. 69-85.
 • Jasnoch M., 2011, Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/ download/Ekspertyza%20ZE%20RzD.pdf (1.11.2017).
 • Juszczyk S., 2005, Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Śląskiej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice.
 • Kozdrowicz E., 2008, Poradnictwo w teorii i praktyce, [in:] Pilch T., Lepalczyk I. (eds.), Pedagogika społeczna - człowiek w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo "Żak", Warszawa, pp. 319-340.
 • Nowak S., 2007, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sołoma L., 2002, Metody i techniki badań socjologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego, Olsztyn.
 • Szarfenberg R., 2011, Standardy i standaryzacja pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej, [in:] Szarfenberg R. (ed.), Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnozastandaryzacji usług i modeli instytucji, WRZOS, Warszawa, pp. 11-61.
 • Zaborowska A., Zadroga A., 2016, Koncepcja zintegrowanego poradnictwa specjalistycznego, [in:] Auleytner J. (ed.), Krajowe i międzynarodowe konteksty polityki społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Warszawa, pp. 467-478.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171525743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.